Позовна заява про поновлення на роботі

До:

Персенківського районного суду м.Львова

Позивач:

Фізична особа Нечипоренко Никифір Калістратович

79066, м.Львів, вул.б.І.Антонича,111/111

Відповідач:

 

ТОВ «Рябий пес»

79850, с.Персенківка, вул.Старольвівська,11

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про поновлення на роботі

Відповідно до наказу №56/12-к від 25.12.2014 року Позивача було прийнято Відповідачем на роботу на посаду завідуючого собачою будкою з визначеною заробітною платою у розмірі 2330,00 грн. щомісячно.

15 вересня 2015 року директор Відповідача – Іваносян І.І. вручив Позивачеві конверт, у якому знаходилась трудова книжка Позивача, в якій містився запис про його звільнення з роботи за власним бажанням за ст.38 КЗпП України згідно наказу №02/09-к від 01.09.2015 року.

Будь-якої заяви про її звільнення з роботи Відповідач не писав і наміру звільнятись з роботи не мав.

Відповідно до ст.5-1 КЗпП України, держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України правовий захист від незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Позивача відповідно до наказу №56/12-к від 25.12.2014 р. було прийнято Відповідачем на роботу на посаду завідуючого собачою будкою. Дана обставина стверджується трудовою книжкою на ім’я Позивача.

Як вбачається з трудової книжки на ім’я Позивача, його звільнено з роботи за власним бажанням за ст.38 КЗпП України згідно наказу №02/09-к від 01.09.2015 року.

Відповідно до ст.38 КЗпП України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Будь-якої заяви про звільнення позивача з роботи Відповідач не писав і наміру звільнятись з роботи він не мав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 10, 60, 88, 212-215, 224-226 ЦПК України, на підставі ст.ст.5-1, 38 КЗпП України,

Прошу суд:

  1. Поновити Нечипоренко Некифора Калістратовича на роботі, на посаді завідуючого собачою будкою Товариства з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» з 01 вересня 2015 року.
  2. Рішення суду в частині поновлення Нечипоренко Н.К. на роботі на посаді завідуючого собачою будкою Товариства з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» з 01 вересня 2015 року допустити до негайного виконання.
  3. Судові витрати відповідно до ст.88 ЦПК України покласти на Відповідача.

Додатки:

  1. Копія трудової книжки.
  2. Копія паспорта та ІПН.

15 вересня 2015 р.               Н.К.Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 440 переглядів