Правовий статус декларанта за Митним кодексом України

Чинний митний кодекс України закріплює основні положення, які стосуються декларанта як суб’єкта та учасника митно-правових відносин.

Так, п. 8 ч. 1 ст 4 МКУ дає визначення поняття декларанта. Ним визначається особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої  здійснюється декларування.

Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники). Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповно­важені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями. Підприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на обліку в органах доходів і зборів України. Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними 16-річного віку.

Декларантами можуть бути тільки резиденти, крім випадків переміщення через митний кордон України: 1) громадянами – особистих речей, транспортних засобів особистого користування та інших товарів для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності;          2) особами, які мають пільги згідно із ст. ст.  386, 388, 389, 391, 392 Митного кодексу України- товарів, у зв’язку із ввезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї території такі пільги надаються;                3) представництвами іноземних фірм – товарів, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні у митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також імпорту щодо товарів, ввезених для власних потреб таких представництв; 4) іноземними перевізниками – товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією України прохідним транзитом; 5) інших випадків, коли відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатися товарами на митній території України.

Також декларантам притаманні є певні права та обов’язки, які і визначають їх становище. Так, декларантами мають право виступати: 1) при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, – резидент, яким або від імені якого укладено цей договір; 2)  в інших випадках – особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені. Декларант зобов’язаний: 1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до порядку, встановленого  Митним кодексом України; 2) на вимогу органу доходів і зборів пред’явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення; 3) надати органу доходів і зборів передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей; 4) у випадках, визначених законодавством, сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату; 5) сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів.

Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.

Перед подачею митної декларації декларант має право з дозволу органу доходів і зборів здійснювати фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів. У випадках та в порядку, визначених законодавством, декларант має право вимагати від органу доходів і зборів випуску товарів, за умови забезпечення сплати митних платежів.

Особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.

avtor: Solomia Vandyo

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 808 переглядів