Скарга на дії виконавчої служби

До місцевого суду ___________________

Заявник ___________________ (назва сторони виконавчого провадження, адреса)

СКАРГА

На рішення та дії органу Державної виконавчої служби

___ 201__ р. до_________________  (назва органу Державної виконавчої служби) нами було направлено до виконання _______ (найменування документу згідно переліку, передбаченого ст..3 Закону України „Про виконавче провадження”, який було направлено для виконання).

___201__ р.  нам стало відомо, що орган виконавчої служби допустив такі порушення _______________ (перелік допущених порушень), тобто діяв всупереч вимогам ст..___ Закону України „Про виконавче провадження”.

Цими діями порушено права ____________ (назва юридичної чи фізичної особи).

Відповідно до ст.85 Закону України „Про виконавче провадження” та ст..15, 383 –385 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Визнати оскаржувані дії __________ органу Державної виконавчої служби неправомірними та зобов’язати його задовольнити наші вимоги.

Дата                                Підпис Ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 557 переглядів