Скасуваня усиновлення з-за кордону

Усиновлення може бути скасовано або визнано недійсним тільки за рішенням суду.

Усиновлювач, усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років, орган опіки та піклування мають право на звернення до суду із позовною заявою щодо скасування усиновлення чи визнання його недійсним. Лише суд може визнати усиновлення недійсним або скасувати усиновлення і лише за наявності підстав, передбачених статтями 236 та 238 Сімейного кодексу України.

Тому, у разі виникнення підстав для скасування усиновлення та неможливості їх усунення після вжитих заходів, за сприяння відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України, усиновлювач та/або усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років, готує необхідні документи та звертається із заявою до суду в Україні.

У разі підготовки органом опіки та піклування позовної заяви до суду іноземним усиновлювачам та/або усиновленій дитині, яка досягла чотирнадцяти років, до відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України необхідно надати наступні документи:

1) заява усиновлювача* (адресована Компетентним органам України)  щодо скасування усиновлення;

2) копії паспортів або документи, які засвідчують особи батьків та дитини, з перекладом на українську мову та засвідчені в установленому порядку,

3) заява усиновленої дитини** (адресована Компетентним органам України), яка досягла чотирнадцяти років, щодо скасування усиновлення та її бажання/небажання змінити прізвище, ім’я, по батькові після скасування усиновлення;

На підставі інформації, що міститься у згаданих заявах, а також у звітах усиновлювачів про умови проживання та  стан здоров’я усиновленої  дитини консульська посадова особа готує висновок, що оформлюється на бланку дипломатичного представництва чи консульської установи України, про доцільність/недоцільність скасування усиновлення.

Оригінали вищезазначених документів невідкладно надсилаються до ДКС МЗС України для подальшої передачі до Мінсоцполітики України, яке в свою чергу надсилає їх до відповідного органу опіки та піклування.

Звертаємо увагу, що нижченаведені зразки заяв та висновку є орієнтовними, але їх структура погоджена з Мінсоцполітики України, тому просимо орієнтувати заявників дотримуватися правильності оформлення заяв.

Заява – це документ, що містить прохання чи пропозицію особи, адресовану посадовій особі установи. Заява пишеться від руки на чистому аркуші паперу формату А4.

У заяві мають бути такі реквізити:

–  адресат;

–  відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, зазначені повністю у родовому відмінку, домашня адреса, номер телефону);

–  назва виду документа (заява);

–  текст;

–  перелік додатків (копій документів);

–  дата (проставляють дату складання документа переважно цифровим способом);

– підпис заявника.

Адресат, відомості про заявника зазначаються на початку робочої площі у правому верхньому куті аркуша (від середини), кожна частина заяви пишеться з окремого рядка.

У заяві обов’язково повинна бути зазначена причина подання заяви (підстава для скасування усиновлення).

Відповідно до законодавства України, документи підлягають консульській легалізації або засвідченню Апостилем, перекладаються на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.

Після скасування судом усиновлення або визнання його недійсним відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України сприяє поверненню дитини в Україну.

Оскільки після набрання чинності рішенням суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним усиновлена дитина знову набуває статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, така дитина підлягає поверненню до України, якщо відсутні підстави для її усиновлення або передачі під опіку (піклування) за кордоном.

Дитина підлягає поверненню до України у двомісячний строк після погодження цього питання з компетентними органами держави її перебування.

Консульська посадова особа оформляє проїзний документ на  повернення  дитини до України (за умови відсутності паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим або обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація за рішенням суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним забезпечуватиме встановлення над дитиною опіки (піклування) або влаштування її до відповідного закладу соціального захисту (залежно від віку дитини, стану її здоров’я).

Закордонна дипломатична установа України через МЗС передає інформацію про час та місце прибуття в Україну дитини віком від 14 до 18 років Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації.

Уповноважений представник Ради міністрів Автономної Республіки  Крим,  місцевої  держадміністрації зустрічає дитину на території України.

Діти віком до 14 років і діти з вадами фізичного чи розумового розвитку повертаються до України у супроводі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації.

Повернення дитини до України  забезпечується  за  рахунок видатків державного бюджету, передбачених органам виконавчої влади на відповідний рік.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 982 переглядів