Спрощена форма Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії з липня 2015р.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 475)
_____________________________________
(найменування структурного підрозділу
_____________________________________
з питань соціального захисту населення)
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості
1. ______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів;
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів – особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Серія та номер паспорта
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером) Примітки

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не зареєстровані – для орендарів), за період з ________ 20__ р. до __________ 20__ року

Прізвище, ініціали
Відомості про доходи
Вид доходу
Найменування організації, де отримує дохід (для фізичних осіб – підприємців – група платника єдиного податку)

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
Прізвище, ініціали
Вид придбаного майна, товарів або оплачених послуг
Вартість, гривень
Дата придбання майна, товарів або оплати послуг

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

________________________ ____ ______________ 20___ р.
(підпис заявника)

________
Примітка.
Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).
Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 475 від 26.06.2015}

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
3 010 переглядів