Відповідь на заяву мотивовану законом “Про доступ до публічної інформації”

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

депутат Цілінський Володимир Борисович

79493, смт.Рудно, вул.Короленка,1

_____________________________________________________

Вих. №19

від 10 червня 2016 р.

на заяву Кривоніс Н.Я.

від 06.06.2016 р.

п. Кривоніс Н.Я.

79493, м.Львів-Рудно, вул.Піскова, 4

 

Відповідно до ч.1.ст.1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»:

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Тобто, «публічна інформація» – це відображена та задокументована інформація.

Визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Думки, мотивація та внутрішнє переконання депутата, не є публічною інформацією.

 

Відповідно до ч.1.ст.13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» – розпорядниками публічної інформації визнаються:

1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

 

Таким чином, керуючись вищевказаною нормою, можна зробити висновок, що депутат місцевої ради не є розпорядником публічної інформації. Натомість, належним розпорядником публічної інформації, в нашому випадку, є Рудненська селищна рада, її виконком.

Враховуючи вищенаведене, виходячи з того, що думки, мотивація та внутрішнє переконання депутата, не є публічною інформацією, а сам депутат не є розпорядником публічної інформації, підстав надавати офіційні пояснення на вашу заяву від 06.06.2016 р. немає.

 

Депутат Рудненської селищної ради             В.Цілінський

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 912 переглядів