Затвердження та проведення експертизи проектів будівництва

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 665 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (далі-Зміна)  передбачено збільшення у чотири рази вартісних показників щодо затвердження проектної документації на будівництво об’єктів, що реалізуються із залученням державних коштів. Проекти будівництва об’єктів у залежності від загальної кошторисної вартості затверджують:

— від 400 млн. гривень і більше – Кабінет Міністрів України;

— від 120 до 400 млн. гривень –  центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади;

— до 120 млн. гривень – державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Крім цього, Зміною встановлена норма, згідно з якою проектна документація на будівництво об’єктів, що реалізуються із залученням державних коштів, підлягає затвердженню не пізніше, ніж у тримісячний строк від дати надіслання звіту замовнику будівництва за результатами проведення експертизи.

У разі, якщо замовник не затвердив у зазначений строк проектну документацію, така документація підлягає повторній експертизі у встановленому порядку. При цьому не вбачається потреба у внесенні змін до проектної документації у випадках, якщо в цей період не змінювалися вихідні дані на проектування, будівельні норми та стандарти, проектні рішення, а також коли інфляція з дати надіслання експертного звіту не перевищує 10 %. У цьому випадку додаткові витрати, пов’язані з інфляційними процесами, покриваються загальним лімітом коштів, передбаченим кошторисною документацією. За таких умов експертизу доцільно проводити в скорочені терміни, обумовлені договором.

Повторну експертизу рекомендується виконувати тій експертній організації, яка надавала попередній звіт.

Вартість проведення такої експертизи може  обчислюватись  за формою № 3-П (додаток Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво») з урахуванням обґрунтованих трудовитрат експертів та відповідної вартості 1 людино-дня.

Також Зміною передбачено обов’язковість проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на будівництво об’єктів І-ІІІ категорій складності, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі-державні кошти), лише у разі, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень. Разом з цим, задля контролю за ефективним витрачанням державних коштів, замовник може прийняти рішення щодо проведення експертної оцінки  проектів будівництва, кошторисна вартість яких не перевищує  300 тисяч гривень. У такому випадку у зведеному кошторисному розрахунку передбачаються кошти на зазначені цілі.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 486 переглядів