Звернення до депутата за прогули засідань ради

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

79493, смт.Рудно, вул.Короленка, 1

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТИКИ

__________________________________________________________________________________

 

Вих. №__

від ____.02.2017 р.

Депутатові Рудненської селищної ради

від виборчого округу №__

________________________________

 

Кожен депутат – це представник інтересів своїх виборців в відповідній раді. Виборці вашого виборчого округу надали вам право відстоювати їхні права в Рудненській селищній раді. Для того, щоб такий обов’язок виконувати в повній мірі, ви як депутат, повинні брати активну участь в роботі ради.

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» статтею 18 «Обов’язки депутата місцевої ради у раді та її органах» визначає, що депутат місцевої ради зобов’язаний брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

Стаття 20 цього ж Закону регламентує, що депутат місцевої ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. (ч.3.ст.20 Закону).В процесі роботи селищної ради __ демократичного скликання, за період з ____ по даний час, з __ пленарних засідань ви були відсутні на ____, що складає __% від загальної чисельності пленарних засідань. Також, ви не берете участі в засіданні _________ комісії, до складу якої ви входите.Звертаємо вашу увагу на положення ч.5.ст.20 вищевказаного Закону: «У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку».

Аналіз вашої роботи в складі ради свідчить про наявність підстав для того щоб селищна рада ініціювала серед ваших виборців відкликання їхнього депутата. При цьому, відкликання депутата поставить виборців в незручне становище, оскільки вони залишаться без свого представника в раді. Хоча наявність на даний час представника, який не долучається до роботи ради рівноцінне повній відсутності такої особи.

З метою не допущення вашого відкликання, пропонуємо вам переглянути своє ставлення до депутатських обов’язків, та в подальшому брати активнішу участь в засіданнях ради та її комісій.

 

Голова постійної комісії законності,

депутатської діяльності та етики                                                                                             ___________

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 715 переглядів