Адміністративний позов про визнання нечинним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій

Львівський окружний

Адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша компанія Львівський молот»

Місцезнаходження: Львівська обл.,

Сколівський р-н, с.

Адреса для поштової кореспонденції:

79000, м.Львів, вул..Шевченка,

Відповідач:

Державна податкова інспекція у Сколівському районі Львівської області

82600, Львівська область, м.Сколе, вул.Князя Святослава, 5/а

Адміністративний позов

про визнання нечинним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20.10.2010 р.

За результатами проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Перша компанія Львівський молот» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2008 р. по 31.03.2010 р. ДПІ у Сколівському районі Львівської області на підставі Акта перевірки № 88/23-0/31112345 від 07.10.2010 р. прийнято рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20 жовтня 2010 р. на суму 846 800,00 грн.

Зазначене рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20 жовтня 2010 р. на суму 846 800,00 грн. вважаємо безпідставним та таким, що прийняте всупереч чинному законодавству України з наведених нижче підстав.

1. Фактичною підставою для прийняття ДПІ у Сколівському районі Львівської області рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій слугував висновок податкової інспекції про наявність порушення з боку ТОВ «Перша компанія Львівський молот» вимог п.п.1-2 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зокрема здійснення розрахункових операцій у касі підприємства з оформленням прибуткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку (оплата за товари невласного виробництва) без застосування РРО та видачі споживачеві розрахункового документа на суму 169 360,00 грн.

Статтею 1 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» встановлено, що реєстратори розрахункових операцій застосовуються в тому числі юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Згідно з наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України від 03.09.97 р. N 456, яким затверджено проект галузевого стандарту “Роздрібна, оптова торгівля і громадське харчування. Основні терміни та визначення”, торгівельна діяльність – ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі та продажу споживчих товарів з метою одержання прибутку.

Сфера торгівлі, на яку поширюється правове регулювання Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, є сферою підприємницької діяльності з характерними для неї ознаками систематичності здійснення купівлі та продажу товарної продукції. А відтак вимоги цього Закону не поширюються на продаж товару суб’єктом підприємницької діяльності в сфері іншій, ніж торгівля, громадське харчування чи надання послуг.

Це підтверджується і змістом статті 3 зазначеного Закону, якою встановлені обов’язки для суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють розрахункові операції при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Закон не обмежив виконання цих обов’язків лише продажем товарів (наданням послуг), а й встановив, що продаж повинен мати місце у сфері торгівлі, громадського харчування чи послуг.

Загальні умови провадження торговельної діяльності, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування громадян, які придбавають товари для власних побутових потреб у підприємств, установ, організацій незалежно від організаційно-правової форми і форм власності визначені «Порядком провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення», що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833.

Згідно з п.7. зазначеного Порядку торговельними об’єктами є: 1) магазин; 2) павільйон; 3) кіоск, ятка; 4) палатка, намет; 5) лоток, рундук; 6) склад товарний; 7) крамниця-склад, магазин-склад. Зазначені торговельні об’єкти розміщуються в установленому порядку та повинні виконуватись наступні умови: наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів; розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог; на фасаді торговельного об’єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання. Біля входу до торговельного об’єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи. Таким чином констатуємо, що торговельна діяльність має таку ознаку як публічність (відкритість) здійснення своєї діяльності для невизначеного кола споживачів.

У нашому випадку, ТОВ «Перша компанія Львівський молот» здійснила продаж товару на підставі договорів купівлі-продажу (накладних); відпуск продукції здійснено зі складу, а розрахунок за товар – через касу підприємства. З огляду на це, не здійснюючи підприємницьку діяльність в сфері торгівлі продаж з боку ТОВ «Перша компанія Львівський молот» товару за договором купівлі-продажу (підтверджено накладними) не вимагав проведення розрахункової операції через реєстратор розрахункових операцій.

2. Згідно з п.12 ст. 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратори розрахункових операцій не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

В ході проведеної перевірки працівникам податкового органу були надані первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Перша компанія Львівський молот» здійснювало продаж товару на користь покупця.

При цьому, податковий орган дійшов неправильного висновку про те, що право власності на товари від скаржника до покупця переходило на підставі прибутково-касових ордерів (прибуткові касові ордери № 12 від 24.12.2009 р., № 23 від 25.12.2009 р., № 15 від 29.01.2010 р.). Оплата від покупців надходила готівкою до каси скаржника, однак перехід права власності на товари від скаржника до покупців відбувався на підставі належним чином оформлених накладних, що надавались працівникам податкового органу в ході проведеної перевірки. Дата складання накладних на відпуск товарів зі складу позивача та дата оформлення прибутково-касових ордерів не збігаються, що виключає застосування реєстратора розрахункових операцій, оскільки продаж товарів та оплата їх вартості відбувалися у різні за часом моменти.

Окрім того, покупці сплачували готівкові кошти в касу ТОВ «Перша компанія Львівський молот», а отримували товар на складі підприємства, який знаходиться на значній відстані від адміністративної будівлі, де знаходиться каса підприємства.

Виходячи із існуючих правовідносин по продажу товару та відповідних первинних бухгалтерських документів, незастосування з боку ТОВ «Перша компанія Львівський молот» реєстратора розрахункових операцій при здійсненні вищезазначених операцій відповідає вимогам п.12 ст. 9 Закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Відповідно до норм Податкового кодексу у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган невірно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.

18.11.2010р. ТзОВ “Перша компанія “Львівський молот” звернулось з Скаргою в ДПА Львівської області на рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20.10.2010 р.

05.01.2011р. ТзОВ “Перша компанія “Львівський молот” отримало від ДПА у Львівській області Рішення про результати розгляду первинної скарги № 1111 від 31.12.2010р., даним Рішенням в задоволені скарги ТзОВ “Перша компанія “Львівський молот” відмовлено,  рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20.10.2010 р. залишено без змін.

10.01.2011р. ТзОВ “Перша компанія “Львівський молот” звернулось з Скаргою в ДПА України на рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20.10.2010 р.

02.02.2011р. ТзОВ “Перша компанія “Львівський молот” отримало від ДПА України Рішення про результати розгляду скарги № 22222 від 27.01.2011р., даним Рішенням в задоволені скарги ТзОВ “Перша компанія “Львівський молот” відмовлено,  рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20.10.2010 р. залишено без змін.

Таким чином, процедура адміністративного оскарження рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20.10.2010 р. завершена 02.02.2011р.

Враховуючи вищенаведене та на підставі ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», ст. 17, 18, 21, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України

просимо Львівський окружний адміністративний суд:

1)     Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2)     Визнати нечинним та скасувати рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування до ТОВ «Перша компанія Львівський молот» штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20 жовтня 2010 р. на суму 846 800,00 грн. у повному обсязі.

Додатки:

1)     Рішення ДПІ у Сколівському районі Львівської області про застосування до ТОВ «Перша компанія Львівський молот» штрафних (фінансових) санкцій № 0000123450 від 20 жовтня 2010 р. на суму 846 800,00 грн. (копія).

2)     Акт перевірки № 88/23-0/31112345 від 07.10.2010 р. (копія).

3)     Лист ДПА України № 2222 від 27.01.2011р.

4)     Копія позовної заяви для відповідача.

5)     Заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду.

6)     Платіжне доручення про сплату судового збору.

7)     Довіреність на представництво від 20.09.2010р.

Директор

ТОВ «Перша компанія

«Львівський молот»               ____________         Н.К.Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
2 947 переглядів