Як карається відмова подати податкову декларацію

Статтею 179 Податкового кодексу України (далі – “ПКУ”) визначено обов’язок фізичних осіб подавати річну податкову декларацію, у випадках передбачених цією ж статей, а в п. 49.18.4 ПКУ передбачено новий граничний термін подання такої декларації – до 1 травня року, наступного за звітним.

В ст.109.1 ПКУ міститься визначення податкового правопорушення – це “неправомірні діяння (дія або бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та / або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, які призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи “. У зв’язку з цим, нормами ПКУ передбачена фінансова відповідальність за неподання податкової декларації про доходи.

Згідно п.120.1.1. ПКУ “неподання платником податків – фізичною особою декларації або включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми отриманих доходів, понесених витрат і якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного податком доходу – тягнуть за собою накладення на платника податків – фізична особа штрафу в розмірі 25% від різниці між заниженою сумою податкового зобов’язання та сумою, визначеною податковим органом “.

Але в такому випадку виникає питання: чи може неподання декларації про доходи в принципі приводити до заниження суми оподатковуваного доходу? Думаємо, що ні. А п.120.1.1. напевно, припускає, що стосовно заниження суми податкового зобов’язання використовуються інші критерії. Звичайно можливо припустити, що якщо не подана декларація про доходи, то доведеться сплатити штраф 25% від нарахованої податківцями суми податку з доходів, але чи буде це відповідати іншим нормам ПКУ, якими передбачено, що застосування не передбачених цим кодексом та іншими законами України штрафних ( фінансових) санкцій (штрафів) не допустимо.

Також хотілося б відзначити, що в ст.112 ПКУ міститься положення про те, що притягнення платників податків за порушення норм податкового законодавства до фінансової відповідальності не впливає на можливість їх притягнення до інших видів відповідальності, зокрема – адміністративної і кримінальної. Тому результатом неподання фізичною особою податкової декларації про доходи, згідно ст.164-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, також може бути накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 208 переглядів