Автоматизована система документообігу в судах України

З метою належного функціонування та ефективної діяльності судової влади у судах діє автоматизована система документообігу. Відповідно до Положення Про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2011 року № 30 (у редакції рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 р. № 25) автоматизована система – сукупність комп’ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо.

Автоматизована система документообігу забезпечує: 1) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;   2) об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження); 3) визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків; 4) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом; 5) оприлюднення передбаченої Положенням Про автоматизовану систему документообігу суду інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу “Судова влада України”; 6) виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду; 7) централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом; 8) підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації; 9) видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних; 10) автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;11) передачу судових справ до електронного архіву.

Усі процесуальні документи, що подаються до суду повинні бути зареєстровані в автоматизованій системі документообігу в день їх подання.  До автоматизованої системи документообігу суду в обов’язковому порядку вносяться: дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони у справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний документ створюється реєстраційна картка, що містить інформацію щодо реквізитів документа. Також до такої картки може бути додана копія оригіналу паперового документа. Реєстрація проводиться працівниками апарату відповідного суду.

Розподіл справ між суддями здійснюється за принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених законом.

У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку, у кількості двох осіб. Автоматичне визначення народних засідателів здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку народних засідателів, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Для оперативного отримання інформації про стан розгляду судових справ у суді діє підсистема електронного довідника. Оригінали електронних документів суду та інші процесуальні документи, в тому числі оригінали електронних судових рішень, виготовлені судом зберігаються в автоматизованій системі в стані “Оригінал” та засвідчуються ЕЦП особи, яка підписала цей документ. До електронного архіву суду передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи.

У місцевих та апеляційних адміністративних судах, Вищому адміністративному суді України використовується комп’ютерна програма “Діловодство спеціалізованого суду”, розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів адміністративної юрисдикції. У місцевих та апеляційних господарських судах, Вищому господарському суді України використовується комп’ютерна програма “Діловодство спеціалізованого суду”, розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.  У місцевих та апеляційних загальних судах (крім апеляційного суду міста Києва) використовується комп’ютерна програма “Д-3”, розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.  В апеляційному суді міста Києва використовується Автоматизована система електронного документообігу “Апеляція”, розроблена апеляційним судом міста Києва. У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ використовується Автоматизована система діловодства ВССУ, розроблена Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У Верховному Суді України використовується Єдина автоматизована система діловодства Верховного Суду України, розроблена Верховним Судом України.

Доступ до автоматизованої системи документообігу надається суддям та працівникам суду згідно з їх функціональними обов’ками. Будь-яке несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

avtor: Solomia Vandyo

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
2 399 переглядів