Вимога про повернення фінансової допомоги

Приватному підприємству «Фортуна»

79066, м.Львів, вул.Б.І.Антонича,00/00

ВИМОГА

про повернення фінансової допомоги

Згідно п.1.1. Договору поворотної фінансової допомоги № 2/07 від 28 липня 2014 року (далі по тексту – Договір, оригінал якого є в розпорядженні ПП «Фортуна») Товариством з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» було перераховано на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Фортуна» 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Договір вважається укладеним між нами, оскільки згідно ч.2 ст. 1046 Цивільного кодексу України договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, та, відповідно кошти були перераховані на ваш банківський рахунок 01.08.2014 р.

Відповідно до п.2.1. Договору – він є безпроцентним.

Строк повернення позики Договором не встановлений.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 1049 Цивільного Кодексу України «Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це».

Згідно ч.1 ст.1050 Цивільного Кодексу України «Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу».

Поряд з цим, згідно ч.2 ст.625 Цивільного Кодексу України «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми».

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ч.1 ст.1049, ч.1 ст.1050 ЦК України вимагаємо повернути позику в сумі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок), що була отримана Приватним підприємством «Фортуна» відповідно до умов Договору позики № 2/07 від 28 липня 2014 року, протягом тридцяти днів від дня пред’явлення даної Вимоги, шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок 0123456789 в ПАТ «КредоБанк», МФО 2580258.

У випадку не повернення суми позики у вказаний строк, нами буде пред’явлено позов до суду для стягнення суми боргу, при цьому, у зв’язку із безспірністю позовних вимог, з вас додатково будуть стягнуті штрафні санкції (втрати від інфляції, 3% річних за користування чужими коштами, пеня), наші витрати на правову допомогу, витрати пов’язані з розглядом справи у суді, тощо.

Документи необхідні для розгляду даної вимоги є в розпорядженні ПП «Фортуна».

Директор ТзОВ «Рябий пес»                                                           Н.К.Нечипоренко

04.12.2014 р.

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
4 682 переглядів