Адміністративний позов про поновлення строку на оскарження, скасування постанови про відкриття виконавчого провадження та повернення безпідставно сплачених коштів

До Галицького районного суду м.Львова

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

Позивач                Нечипоренко Никифір Калістратович

                              79493, м.Львів-Рудно, вул. Грушевського, 250

Відповідач            Галицький відділ Державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції

79058, м. Львiв, пр.Чорновола, 39

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

(про поновлення строку на оскарження, скасування постанови про відкриття виконавчого провадження та повернення безпідставно сплачених коштів)

22.05.2014 р. рухаючись по вул. Городоцькій у м.Львові, у своєму автомобілі Деу Ланос д.н. ВС 1234 ВТ я був зупинений співробітниками ДАІ м.Львова. Зі слів співробітників даних осіб, на мій автомобіль накладено арешт, та автомобіль підлягає вилученню та транспортуванню на арешт майданчик. Дані дії по вилученню та транспортуванню були реалізовані, та мій автомобіль доставлений на арешт майданчик в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області. Як причина арешту автомобіля було вказано наявність відповідної постанови Галицького відділу ДВС ЛМУЮ.

На моє звернення у ВДВС Галицького району (копію додаю), мені в усному порядку було повідомлено, що арешт на автомобіль накладений за неоплачений штраф ДАІ, і що матеріали для ознайомлення мені буде надано протягом 10 робочих днів з дня подання мною заяви на ознайомлення.

Внаслідок того, що мій автомобіль було вилучено з мого володіння, та доставлено на арешт майданчик, за зберігання на якому стягується оплата в розмірі 10 грн. за кожну добу зберігання, з метою недопущення понесення ще і інших додаткових непередбачуваних витрат, розуміючи значення своїх дій, та те що процедура ознайомлення з документами провадження та оскарження невідомого мені штрафу ДАІ (через завантаженість судів) може зайняти багато часу, мною було прийнято рішення здійснити оплату виконавчого стягнення – 771,45 грн. для зняття арешту з мого автомобіля, оплатити витрати на зберігання авто на арешт майданчику, та забрати автомобіль.

Після зняття арешту з автомобіля, лише 25.05 2014 р. працівником відповідача – Іським О.В. мені було надано для ознайомлення матеріали виконавчого провадження. Відповідно до даних матеріалів, виконавче провадження відкрито відносно мене на підставі Постанови про відкриття виконавчого провадження від 01.02.2014 р. (копію додаю).

Зважаючи на те, що я дізнався про відкриття щодо мене виконавчого провадження лише ознайомившись з відповідними матеріалами 25.05.2014 р., прошу поновити строк встановлений ч.6. ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження» на оскарження постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до змісту цієї постанови:

 • на мене накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 680 гривень за правопорушення передбачене постановою №ВС 321 від 20.09.2013 р.
 • мені надано строк добровільного виконання до 08.02.2014 р.

Вважаю оскаржувану постанову незаконною з підстав наведених нижче.

Відповідно до п.1.ч.1. ст.22 ЗУ «Про виконавче провадження» та ч.3 п.3.3.1. Інструкції про порядок проведення виконавчих дій (затв. Наказом Міністерства юстиції України 15.12.99 N 74/5) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення можуть бути пред’явлені до виконання протягом трьох місяців.

На підставі п. 3.8.1. Інструкції про порядок проведення виконавчих дій та п.1.ч.1.ст.26 ЗУ «Про виконавче провадження»Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження в разі пропуску встановленого строку пред’явлення документів до виконання.

Постанова в справі про адміністративне правопорушення яка стала підставою відкриття виконавчого провадження винесена 20.09.2013 р. Виконавче провадження відкрите 01.02.2014 р., через 4 місяці та 12 днів. після винесення постанови, тобто з протермінуванням законодавчо встановленого терміну майже на 1,5 місяці.

Таким чином співробітником Відповідача порушено вищевказані норми законодавства про виконавче провадження.

Статтею 31 ч.1 Закону передбачено, що копія постанови про відкриття виконавчого провадження надсилається сторонам провадження супровідним рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Окрім того Державний виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити документи виконавчого провадження сторонам або іншим учасникам виконавчого провадження під розписку. (ч.4.ст.31 Закону).

Відповідно до абз.2 ч.2 ст.11 ЗУ «Про виконавче провадження» – Державний виконавець надає сторонам виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження.

При відкритті виконавчого провадження в Постанові як місце мого проживання було вказано – м. Львів, вул. Грушевського, 250, (Галицький р-н м.Львова) хоча я проживаю в селищі Рудне по вул. Грушевського, 250 (Залізничний район м.Львова). Ймовірно саме тому жодних документів по виконавчому провадженню на мою адресу не надходило, через що державний виконавець зобов‘язаний був особисто визначити місце мого проживання та вручити мені документи виконавчого провадження, чого ним здійснено не було, а було продовжено виконавчі дії.

Відповідно до п.3 ч.3 ст.11 ЗУ «Про виконавче провадження» Державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право одержувати від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, а також викликати фізичних осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ (п.11.ч.3.ст.11 Закону). Державний виконавець, починаючи виконувати рішення, повинен пересвідчитись, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії, спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк. (п. 4.1.1 Інструкції).

В порушення даних норм державним виконавцем не було вжито заходів щодо встановлення мого реального місця проживання та приводу мене для ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження через органи внутрішніх справ, через що знову було порушено мої права передбачені ч.1.ст.12 ЗУ «Про виконавче провадження»: як на вчасне оскарження оскаржуваної постанови так і на добровільне виконання рішення.

Продовжуючи виконавчі дії, Відповідачем було подано запит в ДАІ з приводу отримання інформації про зареєстровані на моє ім‘я транспортні засоби. В отриманій інформації було вказано адресу моєї реєстрації та проживання.

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. (Ч.1.ст.20 Закону) У разі якщо у процесі виконавчого провадження державним виконавцем отримано документальне підтвердження про … встановлення місця проживання, перебування чи місцезнаходження боржника, його майна, …. на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, та з’ясувалося, що майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє на території, на яку поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець не пізніше наступного дня з моменту, коли йому стали відомі зазначені обставини, надсилає виконавчий документ за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи чи місцезнаходженням майна боржника, про що повідомляє стягувачу. (ч.5.ст.20 Закону, п.3.2.2. Інструкції).

В порушення даної статті Відповідачем не було передано справу у виконавчу службу Залізничного району м.Львова.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його виявленні (шляхом надіслання запитів до органів державної податкової інспекції, банків, дорожньої автомобільної інспекції, бюро технічної інвентаризації, нотаріату тощо), описі, арешті, вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях (п.5.1.1. Інструкції).

За наявності даних про кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних установах, на них накладається арешт, про що виноситься постанова державного виконавця (додаток 36). У разі відсутності в боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржникові інше майно. Боржник має право вказати ті види майна чи предмети, на які потрібно звернути стягнення в першу чергу. Державний виконавець зобов’язаний задовольнити вимоги боржника…5.1.3. Інструкції).

Якщо в боржника – фізичної особи достатньо коштів та цінностей для задоволення вимог за виконавчими документами, то стягнення не може бути звернено на інше майно. (п. 5.1.4. Інструкції ).

Відповідачем не було дотримано черговості стягнення, оскільки не зважаючи на наявність коштів на моєму банківському рахунку, арешт було накладено лише на автомобіль.

Копія постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника не пізніше наступного після її винесення дня надсилається боржнику …. . Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена боржником у начальника відповідного органу державної виконавчої служби або в суді в 10-денний строк. (п.5.6.2. Інструкції ). Знову ж таки, через неналежну роботу Відповідача я не отримував жодних постанов та на мав можливості для їх вчасного оскарження.

Виконавче провадження підлягає закінченню державним виконавцем у випадку закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення ( абз.6 п. 4.9.1. Інструкції).

Строк для даного стягнення закінчився ще до початку виконавчого провадження, тому це є додатковою підставою для закінчення провадження, чого знову ж таки не було дотримано Відповідачем.

Вищевказані факти свідчать про недостатній кваліфікаційний рівень співробітників Відповідача, неуважність яких та недотримання норм закону якими призвело до порушення моїх законних прав.

Підсумовуючи вищесказане, звертаю увагу суду, що постанова про відкриття виконавчого провадження та подальше виконавче провадження є не обґрунтованим, оскільки під час винесення оскаржуваної постанови та вчинення виконавчих дій Відповідачем не дотримано норм процесуального права.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 КУАС місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

При розгляді позову прошу врахувати, що відповідно до ч. 2 ст. 71 КАСУ в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок доказування щодо правомірності свого рішення покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На підставі вищенаведеного, –

ПРОШУ:

 1. Поновити строк на оскарження постанови про відкриття виконавчого провадження №ВН 123456789 від 01.02.2014 р.
 2. Зобов‘язати Відповідача скасувати Постанову про відкриття виконавчого провадження від 01.02.2014 р., визнати виконавче провадження №ВН 123456789 щодо мене не дійсним, та відмовити стягувачу у відкритті виконавчого провадження через пропуск встановленого строку пред’явлення документів до виконання та подання документу з порушенням територіальної приналежності.
 3. Зобов’язати Банк Відповідача – Головне управління державного казначейства України у Львівській області повернути мені безпідставно сплачені кошти у сумі 771,45 грн. та комісію за прийнятий платіж в розмірі 11,57 грн. (на підставі ч.2.ст.45. Бюджетного кодексу України.)
 4. Зобов’язати Відповідача притягнути до дисциплінарної відповідальності співробітника який здійснював виконавче провадження стосовно мене (ВН №123456789) – Іського О.В., та повідомити мене про накладення стягнення.

Додатки:

 1. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження.
 2. Копія заяви про ознайомлення з документами виконавчого провадження.
 3. Копія квитанції про оплату виконавчого стягнення.
 4. Копія заяви з додатками для Відповідача.
 5. Копія квитанції про оплату судового збору.

01.06.2014 р.                                                         Н.К.Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Оскарження штрафів ДАІ »
5 137 переглядів