Договір підряду на утеплення будинку

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

 

м.Львів                                                                                               “___” квітня  2011 р.

 

Замовник: __________________, з одного боку,

 

і  Підрядчик: _____________________________________________________________ ,уклали Даний Договір про наступне:

 

1.              Замовник доручає, а Підрядчик зобов’язується на власний ризик виконати,  у  відповідності  до  умов Даного Договору роботи,  а Замовник зобов’язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

 

2.              Характер робіт, що виконуються Підрядчиком:

Утеплення північного фасаду будинку №1 по вул.Зеєнсвюрдіхькайтен, 2 у смт.Заблудилівка.

Оздоблення та пофарбовка північного фасаду.

Монтаж та оздоблення декоративних рустів східного та західного фасадів суміжних із північним фасадом.

Суміжні роботи, що необхідні для виконання вищевказаних пунктів.

 

3.         Підрядчик  зобов’язаний  суворо  виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.

 

4.         Підрядчик  зобов’язаний  негайно інформувати Замовника в тому випадку,  якщо дотримання  ним  вказівок  Замовника  загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.

 

5.         Роботи  виконуються  із наступних матеріалів Підрядчика:

 

5.1. Пінополістирол______________ виробник __________         в кількості _____________ ціна ________.

 

5.2. Екструдований пінополістирол_________ виробник __________         в кількості _____________ ціна ________.

 

5.3. _________________ виробник __________         в кількості _____________ ціна ________.

 

6.         Якість матеріалів Підрядчика повинна відповідати встановленим державним нормам та технічним умовам для товарів такої групи.

 

7.         Підрядчик самостійно придбаває матеріали, та забезпечує їх транспортування до місця виконання робіт.

 

8.         Після придбання матеріалів Підрядчик надає Замовникові документи по придбаних матеріалах, для підтвердження використання в роботі саме тих матеріалів які були задекларовані в даному договорі.

 

9.         Підрядник самостійно, за власний рахунок, забезпечує себе всім необхідним інструментом та обладнанням та іншими засобами, для виконання робіт.

 

10.       Замовник одночасно з підписанням даного договору надає Підрядчику необхідну проектну документацію: креслення,  зразки, а також інші необхідні документи для виконання робіт.

 

11.       Замовник зобов’язується забезпечити Підрядчику необхідні умови для виконання робіт: приміщення для зберігання обладнання та матеріалів, доступ до них, воду, електроенергію, туалет.

 

12.       Вартість матеріалів, що використовуються за договором становить _________________________грн.

 

13.       Вартість  робіт за даним договором становить ____________грн.

 

14.       У  випадку  необхідності  перевищити кошторис передачений даним договором Підрядчик  зобов’язаний  письмово  погодити  це з  Замовником.  В такому випадку Підрядчик зобов’язаний надати документи,    що обгрунтовують підвищення кошторису.

 

15.       Всі витрати Підрядчика відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

 

16.       Терміни оплати:

протягом _____ з моменту підписання Даного Договору, в день доставки матеріалів – аванс у розмірі _________ грн.;

протягом ______  з  моменту  підписання  акту здачі-приймання робіт – остаточний розрахунок _____ грн.

 

17.           Оплата проводиться готівкою. Підтвердженням отримання коштів є надпис на даному договорі або окрема розписка про отримання коштів.

 

18.       Підрядчик  зобов’язується  виконати  роботу  до _______________.

 

20.       Замовник має  право  безперешкодного  доступу  до  робіт Підрядчика для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються, матеріалів, які застосовуються.

 

21        У день підписання  акту здачі-приймання  Підрядчик  зобов’язаний  надати Замовнику залишки матеріалів.

 

22.       Гарантійний термін за Даним  Договором  складає  12 місяців  з моменту передачі предмету підряду. Протягом даного терміну Підрядчик самостійно та за власний рахунок усуває всі недоліки робіт, що стали наслідком якості робіт чи використаних матеріалів.

 

24.       Підрядчик за Даним Договором несе наступну відповідальність:

У випадку псуття матеріалів – в розмірі вартості матеріалів на день псуття.

У випадку не усунення недоліків в місячний термін з дня отримання повідомлення – в розмірі зіпсутих матеріалів на день виявлення недоліків та вартості робіт для усунення таких недоліків, та додатково штраф у розмірі 10% ціни даного договору.

У випадку завдання інших збитків своєю роботою – в розмірі заподіяних збитків.

 

25.       У випадку протермінування здійснення розрахунку Замовник сплачує на користь Підрядчика пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день протермінування.

 

26.       Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

27.       У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони керуються чинним законодавством України.

 

28.       Реквізити і підписи сторін:Замовник     Підрядчик

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
3 940 переглядів