Що роботи якщо прийшла перевірка з УБОЗ і ДСБЕЗ (УБОП и ГСБЭП)

Серед правоохоронних органів найчастіше суб’єктів господарювання відвідують співробітники УБОЗ і ДСБЕЗ. Про те, в яких випадках вони можуть це робити і як себе при цьому вести суб’єкту господарювання, ця стаття.
Види перевірок УБОЗ і ДСБЕЗ
Порядок проведення перевірок співробітниками УБОЗ (Управління по боротьбі з організованою злочинністю) і ДСБЕЗ (Державна служба по боротьбі з економічною злочинністю) ми пропонуємо розглянути в рамках однієї статті, оскільки він багато в чому збігається. Так, спільними нормативними актами, якими вказані органи керуються у своїй роботі, виступають Закон «Про міліцію, Закон «Про оперативно-розшукову діяльність», КПК. Деякі додаткові повноваження УБОЗ надані Законом «Про боротьбу з оргзлочинністю».
Усі проведені співробітниками УБОЗ і ДСБЕЗ перевірки умовно можна розділити на два види:
– Оперативно-розшукові;
– Перевірки в рамках кримінально-процесуального законодавства.
Спірним залишається питання про можливість проведення так званих міліцейських перевірок. Згідно з п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію», – органам міліції надано право здійснювати перевірки за фактами порушення законодавства, у зв’язку з чим виникає питання про те, в якому порядку повинні проводитися такі перевірки.
У листі від 17. 03. 2005 р. № 5/1252 МВС, відповідаючи на це питання, вказало лише, що ним розроблено та передано на затвердження Кабміну проект відповідного порядку. У такій відповіді багато хто побачив непряме підтвердження того, що принаймні до затвердження Кабміном згаданого порядку «міліцейські» перевірки проводитися не можуть. Проте вже в листі від 02. 02. 2006 р. № 5/809 Департамент ДСБЕЗ МВС України виходив з того, що порядок проведення перевірок співробітниками органів міліції в самому п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію» і встановлений. Для реалізації ж цього повноваження було достатнім внесення окремих змін до чинних нормативних актів, що було зроблено, а тому перешкод для здійснення таких перевірок на рівні законодавчого регулювання станом на сьогоднішній день немає.
Єдина умова, дотримання якої є достатньою для допуску перевіряючих до перевірки, на думку Департаменту ДСБЕЗ МВС України, – наявність у співробітників відповідного скерування на перевірку, в якому повинні бути зазначені дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання, прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Такий напрям є дійсним, за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.
Однак при цьому Департамент ДСБЕЗ МВС України замовчує про те, що згідно з абзацом другим п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію» скерування на перевірку повинно складатися за формою, установленою МВС. На даний момент така форма не встановлена, що може дати додаткову зачіпку суб’єктам господарювання для недопуску до перевірки.
У дискусію про можливість проведення перевірок на підставі п. 24 ст. 11 Закону «Про міліцію» втрутився Держкомпідприємництва, який зайняв сторону суб’єктів господарювання в цій суперечці. У листі від 23. 06. 2008 р. № 5262 зроблено висновок про те, що такі перевірки є складовою частиною оперативно-розшукової діяльності та можуть проводитися тільки на підставі Закону «Про ОРД».
Допуск УБОЗ і ДСБЕЗ до перевірки.
Перш ніж перейти до питання про повноваження співробітників УБОЗ і ДСБЕЗ, якими вони наділені при проведенні перевірок, увагу суб’єктів господарювання слід звернути на істотну – в порівнянні з більш для них звичними не мають статусу правоохоронних контролюючими органами – специфіку в підставах допуску до перевірок, що проводяться співробітниками УБОЗ і ДСБЕЗ. Так, серед іншого, суб’єкту господарювання необхідно мати на увазі, що:
– Повідомляти суб’єкта господарювання про дату початку проведення перевірки співробітники УБОЗ і ДСБЕЗ не повинні.
Вони зобов’язані надати свої службові посвідчення. При відмові від їх надання суб’єкт господарювання має право не допустити перевіряючих до перевірки. Зі службових посвідчень доцільно переписати дані про тих, що прийшли на перевірку співробітниках: прізвище, ім’я, по батькові, посада, звання, номер службового посвідчення, ким і коли він виданий. Крім того, Держкомпідприємництва з посиланням на п. 24 ст. 11 Закону про міліцію вказує також на необхідність наявності у перевіряючих скерування на перевірку (див. лист від 04. 11. 2008 р. № 9296), в якому повинні бути зазначені всі перераховувати вище реквізити;
– Перед початком перевірки співробітники УБОЗ і ДСБЕЗ не зобов’язані вносити запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності): вимоги ні Указу про дерегулювання, ні Закону № 877 на них не поширюються.
Як ми з’ясували, згідно з чинним законодавством прийти на підприємство працівники УБОЗ або ДСБЕЗ можуть лише за наявності відкритої оперативно-розшукової, або порушеної кримінальної справи.
Згідно з п. З ч. 1 ст. 8 Закону «Про ОРД» брати участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, УБОЗ та ДСБЕЗ можуть лише за наявності передбачених для проведення оперативно-розшукової діяльності підстав (див. лист Держкомпідприємництва від 04. 11. 2008 р. № 9296). Такою підставою, зокрема, є наявність отриманої в установленому законом порядку достатньої інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
– Злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
– Осіб, які готують або вчинили злочин;
– Осіб, які переховуються від органів слідства, суду або ухиляються від кримінального покарання;
– Безвісти зниклих осіб.
Зазначена інформація може міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, ЗМІ, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, визначеннях суду по кримінальних справах, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав.
За наявності перелічених підстав керівник відповідного оперативного підрозділу (зокрема, УБОЗ або ДСБЕЗ) дає дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності, після чого відкривається оперативно-розшукова справа, постанова про відкриття якої підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ (ч. 6 ст. 9 Закону «Про ОРД»).
На необхідність наявності всіх зазначених елементів для проведення «оперативно-розшукової» перевірки та ознайомлення з ними суб’єкта господарювання Держкомпідприємництва звернув увагу в листі від 09.09. 2008 р. № 7651. У ньому він також нагадав про обов’язок працівників міліції назвати свої прізвище, звання та пред’явити на вимогу службове посвідчення при проведенні будь-яких оперативно-розшукових заходів.
Повноваження УБОЗ і ДСБЕЗ при проведенні перевірок.
Отже, якщо співробітники УБОЗ або ДСБЕЗ зможуть підтвердити дотримання ними названих вище вимог, суб’єкт господарювання зобов’язаний допустити їх до перевірки. В ході неї перевіряючі можуть (ст. 8 Закону «Про ОРД»):
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
2) проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності, з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Порядок проведення оперативної закупівлі повинен бути визначений наказом МВС, погодженим з Генеральною прокуратурою України. Однак на даний момент такий нормативний документ не затверджений, що, все ж таки, не стало підставою для відмови у визнанні повноваження на проведення контрольних закупівель УБОЗ і ДСБЕЗ з боку Держкомпідприємництва в листі від 09. 09. 2008 р. № 7651;
3) ініціювати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь у їх проведенні. Даному повноваженням кореспондує закріплена в п. п. «В» п. 1 ст. 18 Закону «Про боротьбу з оргзлочинністю» обов’язок Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Державної податкової служби, Контрольно-ревізійної служби, митних органів України, а також інших контролюючих органів, проводити у межах своєї компетенції перевірки за дорученням УБОЗ. Оскільки на рівні закону аналогічна обов’язок щодо доручень ДСБЕЗ не закріплена, в разі візиту контролера з посиланням на доручення даного правоохоронного органу можна спробувати його не допустити до перевірки, пославшись на відсутність законних підстав для її проведення;
4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх за рахунок коштів, що виділяються на утримання відповідного підрозділу (УБОЗ або ДСБЕЗ), виготовляти копії таких документів на вимогу керівників підприємств, установ та організацій – виключно на території таких підприємств, установ і організацій, а з дозволу суду – витребувати документи із залишенням їх копій та опису вилучених документів для осіб, у яких вони витребувані, з забезпеченням їх збереження і повернення.
Відзначимо, що у співробітників УБОЗ в цій частині більше повноважень: на їх вимогу суб’єкти господарювання зобов’язані надати документи негайно або не пізніше ніж протягом 10 діб (п. п. «д» п. 2 ст. 12 Закону «Про боротьбу з оргзлочинністю»).
На практиці суб’єкти господарювання часто використовують можливість, надану їм ст. 10 Закону України «Про адвокатуру» від 19. 12. 92 р. № 2887-ХІІ, відповідно до якої документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручень, не підлягають огляду або вилученню без його згоди, і передають деякі документи адвокатам, з якими укладено договір про надання юридичної допомоги, щоб приховати їх від перевіряючих;
5) входити в житлові та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого або підготовлюваного злочину, а також збору відомостей про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких проводиться перевірка;
6) знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;
7) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових відправлень;
8 ) використовувати за погодженням з адміністрацією службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій.
Співробітникам УБОЗ надані деякі додаткові повноваження. Серед них:
– Право за письмовим розпорядженням керівника УБОЗ входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ, незалежно від форми власності, а також у виробничі приміщення фізичних осіб – підприємців;
– За постановою, та з санкції відповідного прокурора, а у невідкладних випадках – з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються фізособі-підприємцю або представникові підприємства, установи, організації.
Співробітники ДСБЕЗ, щоб скористатися аналогічними повноваженнями, можуть послатися на пункти 15, 16 ст. 11 Закону «Про міліцію», якими їм, зокрема, надано право безперешкодно в будь-який час доби входити на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати їх, з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, при стихійному лихові та в разі виникнення інших надзвичайних обставин. При цьому до надзвичайних обставин відносяться: пожежі, великі виробничі аварії, масові заворушення, епідемії, епізоотії і т. д. (П. 44 Статуту патрульно-постової служби міліції, затвердженого наказом МВС України від 28. 07. 94 р. № 404).
Якщо в ході перевірки співробітників УБОЗ або ДСБЕЗ ними були допущені порушення, слід подати скаргу прокурору, в якій повідомити про допущені порушення (див., зокрема, лист ДСБЕЗ від 28.12.2007 р. № 5/К-2339, наказ Генеральної прокуратури України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю» від 19.09.2005 р. № 4/2гн). Крім того, дії перевіряючих можуть бути оскаржені в адміністративному суді.

Олена Кабальська, юрист ВД «Фактор».

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
6 252 переглядів