Облік фізичних осіб, які відмовляються від отримання ідентифікаційного коду

Згідно ст.70 розділу 2 Податкового кодексу України та розділу 8 “Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків”, затв. наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення) фізична особа, яка раніше не подавала Облікової картки і відомості про яку не включено до Державного реєстру та яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати відповідному контролюючому органу Повідомлення за формою № 1П (додаток 8 до Положення), яке є водночас заявою для обліку
в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред’явити паспорт громадянина України.

У разі необхідності особа, крім паспорта громадянина України, пред’являє свідоцтво про народження та, якщо змінювалося прізвище, ім’я чи по батькові, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та подали до контролюючого органу Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Фізична особа подає Повідомлення до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення.

Після отримання підтвердження щодо можливості внесення відмітки за зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення, контролюючий орган вносить до паспорта громадянина України відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, форму якої наведено у додатку 9 до Положення. Датою взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру вважається дата внесення відмітки до паспорта.

У разі наявності у паспорті громадянина України відмітки про реєстраційний номер облікової картки платника податків така відмітка анулюється.

Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред’являє паспорт громадянина України.

за інформацією sfs.gov.uа

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 876 переглядів