Позовна заява про стягнення не виплаченого страхового відшкодування

До Подільського районного суду м. Києва

04071, м. Київ, вул. Хорива, 21

Позивач                Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

Відповідач         ЗАТ „ Фінансова група „Страхові традиції”

04080, м. Київ, вул. В.Хвойко 15/15

Ціна позову: 3312,05 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення не виплаченого страхового відшкодування

03.07.2008 р. між Позивачем та Відповідачем було укладено договір добровільного страхування автотранспортних засобів №06/300/13700/08 (копію додаю), за яким Відповідач  застрахував майнові інтереси страхувальника (Позивача), пов’язані із експлуатацією наземного транспортного засобу автомобіля Фольксваген Кадді реєстраційний № ВС 0000 СВ.

23.11.2008 р. сталася подія, що відповідно до умов договору страхування визнається страховим випадком.

Згідно п. 8.5.1. договору Страхувальник має право на одержання  страхового відшкодування при настанні страхового випадку, в межах страхової суми, в порядку встановленого договором страхування. Страховик  на підставі п. 8.1.3. договору зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування у передбачені  договором строки при визнанні страховим випадком події, що сталась із застрахованим ТЗ.

У відповідності з 12.19.1. договору Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування (або відмову у виплаті) та складає страховий акт: при пошкодженні ТЗ до 3% від страхової суми – протягом 2-х робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів передбачених умовами договору, при інших пошкодженнях – протягом 14-ти днів з дня отримання документів, при незаконному заволодінні – протягом 1 місяця з дня отримання документів.

Згідно п. 12.19.2 виплата страхового відшкодування здійснюється не пізніше одного робочого дня від дати складання Страхового Акту.

Крім того п. 8.1.2 покладає на Страховика обов’язок протягом двох днів як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування.

До 27.02.2009 р.  мною було подано всі необхідні документи, передбачені в розділі 10 Договору, що підтверджується актом приймання-передачі (копію додаю).

Відповідно до рахунку №56 від 26.11.2008 р. виданого СПД ФО Мармуляд С.М., вартість відновлення автомобіля Фольксваген Кадді реєстраційний № ВС 0000 СВ пошкодженого внаслідок протиправних дій третіх осіб,  складає: – 1540,00 грн. (копії додаю).

Тобто відповідно до цього рахунку та умов договору страхування  Відповідач зобов’язаний виплати страхове відшкодування в сумі 1540,00 грн. протягом 15 робочих днів з 27.02.2009 р., тобто до  20.03.2009 р. (п.12.19.1 та 12.19.2. договору страхування).

Незважаючи на встановлений термін,  Відповідачем  виплати страхового відшкодування станом на 09.07.2009 р. проведено не було, та жодної інформації про затримку у виплаті не надавалося.

На неодноразові письмові та телефонні звернення Позивача, Відповідачем було надано листи -04.04.2009 р. (вих. № 1529/ю) та 05.06.2009 р. (вих..№4483/ю), ідентичні за змістом (копії додаю) в яких зазначено, що Страховик (Відповідач) прийме рішення про виплату після отримання всіх необхідних документів, у встановлені договором терміни. Зазначу, що всі документи були подані Відповідачу 27.02.2009 р. та рішення про виплату чи відмову мало бути прийняте не пізніше 20.03.2009 р. Жодного слова в цих листах про те, яких саме документів не вистачає, хто і коли має їх подати не зазначено.

Дані відмовки Відповідача є необґрунтованими та безпідставними, та поряд з тим, що Відповідачем порушено свої договірні зобов’язання в частині термінів виконання своїх обов’язків (більше ніж на 3 місяці),  є підтвердженням лише того, що Відповідач свідомо порушує умови договору страхування з метою уникнення виплати страхового відшкодування.

У відповідності із п.1.Ст.992. Цивільного кодексу України „У  разі  несплати страховиком  страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити  неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.”

В відповідності з п 8.1.5. договору за прострочку в оплаті Відповідач зобов`язаний оплатити пеню в розмірі 0,01% від суми страхового відшкодування за кожен день прострочення. Таким чином, станом на 09.07.2009 р. розмір пені складає 17,09 грн.

Також відповідно до  ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України  Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми. Втрати від інфляції за термін прострочки складають  60,91 грн., 3% річних – 14,05 грн. (розрахунки додаються).

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4.ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

Власник,  права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

Також, у відповідності із ст. 23 ЦКУ  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Безпідставне затягування Відповідачем процесу виплати відшкодувань на ремонт пошкодженого ТЗ, порушення ним своїх зобов’язань за договором страхування більше ніж на 3 місяці, забрало значну частину мого робочого та вільного часу, спричинило душевні хвилювання, оскільки через постійні телефонні дзвінки і поїздки до Відповідача, звертання за захистом своїх порушених прав в управління по захисту прав споживачів, державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг (копії квитанцій по відправленій кореспонденції додаю) та в результаті – в суд, я пережила стрес, що вплинуло на мої родинні стосунки, стосунки з  колегами по роботі, друзями.

Розмір моральної шкоди я оцінюю в розмірі – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)

Внаслідок того, що Відповідачем було значно про терміновано виплату страхового відшкодування на ремонт мого автомобіля, вартість виконання відновлювальних робіт згідно поданого Відповідачу рахунку від 26.11.2008 р. – більше ніж пів року тому, на даний час зросла, і становить 2220,00 грн. (копії рахунку СПД Махайло Ю.Р. №14/7 від 08.07.2009 р., копію свідоцтва про державну реєстрацію та платіжного доручення про сплату єдиного податку СПД Махайло Ю.Р. додаю), тобто реально Відповідач, повинен сплатити мені на відновлювальний ремонт на 680,00 грн. більше, а саме – 2220,00 грн.

Відповідач окрім вищезазначеного також порушив мої законні права як споживача послуг, що мають охоронятися державою.

Відповідно до ст. Стаття 4. ЗУ „Про захист прав споживачів” я маю право на належну якість обслуговування та звернення до уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.

Оригінали всіх матеріалів по даній справі містяться в страховій справі, яка знаходиться у Відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 4. ЗУ „Про захист прав споживачів”,  статтями 16, 23, п. 3. ст. 386, 525, 526, 530, 536, 611, 625, 979, 988, 992, 1167 ЦК України, статтями 3, 82, 88, ст.120, п.1ст.152 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Відповідача  – Закритого акціонерного товариства „Фінансова група «Страхові традиції” 3312,05 грн. (три тисячі триста дванадцять гривень 05 коп.), в тому вартість відновлювального ремонту (страхове відшкодування) 2220,00 грн., пені 17,09 грн., збитків від інфляції 60,91 грн., 3% річних 14,05 грн., моральної шкоди 1000,00 грн.

2.   Відстрочити сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.   Покласти на Відповідача витрати відповідно до ст. 88 ЦПК України.

4.   Розглянути справу без моєї участі, за наявними матеріалами, та копію рішення направити на мою адресу.

ДОДАТКИ ДО ПОЗОВУ:

 1. Копія позовної заяви та доданих документів.
 2. Копія паспорту.
 3. Копія договору страхування.
 4. Копія акту приймання-передачі матеріалів справи.
 5. Копія рахунку №56 від 26.11.2008 р.
 6. Копія рахунку №14/7 від 08.07.2009 р.
 7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД Махайло Ю.Р.
 8. Копія платіжного доручення про сплату СПД Махайло Ю.Р. єдиного податку.
 9. Копії листів Відповідача.
 10. Копії квитанцій на відіслані листи.
 11. Копія кредитного договору.
 12. Розрахунок ціни позову.

09 липня 2009 р.                              підпис Н.К. Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Страхування »
1 996 переглядів