Претензія в страхову компанію по не виплаті страхового відшкодування по автоцивілці

Голові правління ЗАТ „НФСК„ДОБРОБУТ”

п. Ставицькому  І.Є.

м. Київ, вул.Сагайдачного 10/5А

КОПІЯ            ЛФ ЗАТ „НФСК „ДОБРОБУТ”

м. Львів, пр.Чорновола, 63/216

Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

ПРЕТЕНЗІЯ

06.02.2011 р. в м. Львові, на проспекті Чорновола, 45А  внаслідок ДТП мій автомобіль Фольксваген Кадді № ВС 0000 СВ зазнав технічних пошкоджень.

Винуватим у ДТП 06.02.2011 р. є Борсук Ігнат Маратович.

Цивільно-правова відповідальність Борсука Ігната Маратовича була застрахована в ЗАТ „Народна фінансова-страхова компанія „ДОБРОБУТ” відповідно до договору страхування № ВС/ 012345.

При настанні страхового випадку страховик, тобто в даному випадку Ви, відповідно до лімітів  відповідальності  відшкодовує оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи. (ст.22.1. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» далі ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ»).

11.02.2011 р. Вашим експертом – ФОП Екртович Едуард Павлович було складено Звіт про оцінку вартості відновлювального ремонту з коефіцієнтом фізичного зносу № С-543210, відповідно до якого вартість відновлювального ремонту автомобіля Фольксваген Кадді № ВС 0000 СВ, пошкодженого внаслідок ДТП,  складає: 21576,71 грн.

На вимогу ст. 33. вищезазначеного закону я повідомив Вас про страховий випадок, та в свою чергу виконав всі обов’язки, які передбачені ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ». Керуючись ст.35 ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ» я 23.02.2011 р. подав Вам заяву про страхове відшкодування, зі всіма документами, що вимагалися. Дані документи були прийняті Вашим працівником 24.02.2011 р.

Після розгляду отриманих  документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування, і протягом   трьох   робочих   днів   з   дня   прийняття відповідного рішення  зобов’язаний  направити  заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення.  Жодних повідомлень від Вас мною отримано не було.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання Страховиком визначених у статті 35 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» документів (ст.37.1. Закону).

Таким чином виплата страхового відшкодування мала бути здійснена Вами не пізніше 24.03.2011 р.

Всупереч даній нормі Ви провели виплату відшкодування лише в кінці червня 2011 р., тим самим порушивши встановлений термін на 3 місяці. Однак незважаючи навіть на термін затримки виплати коштів, ви провели виплату не в повному розмірі та не надали жодних документів, які б обгрунтовували затримку виплати та зменшення суми виплати. На даний час я чекаю від Вас дооплати 1596.82 грн. страхового відшкодування.

У відповідності із п.1.Ст.992. Цивільного кодексу України „У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.”

В відповідності з ст. 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня. Таким чином, прошу зробити відповідні розрахунки, станом на 14.07.2011 р., та виплатити мені пеню.

Також відповідно до ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми. Прошу сплатити мені втрати від інфляції за термін прострочки та 3% річних

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4.ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

Власник,  права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

Також, у відповідності із ст. 23 ЦКУ  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Внаслідок пошкодження мого ТЗ, зі своєї сторони я вчинив всі необхідні дії для отримання страхової виплати, чого не було здійснено Вами. Затягування Вами процесу виплати мені відшкодування на ремонт мого ТЗ, порушення Вами своїх зобов’язань за договором страхування, спричинило мені душевні хвилювання, оскільки через постійні звертання до Вас та Вашого представника, телефонні переговори, необхідність термінового пошуку великої суми коштів для здійснення ремонту авто, я постійно відлучався з робочого місця, менше часу проводив з сім’єю, став дратівливим, що вплинуло на мої родинні стосунки, стосунки з безпосереднім керівництвом, колегами по роботі та друзями.

Розмір моральної шкоди я оцінюю в розмірі 5% від суми загальної шкоди.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22.3, 37.1., 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ», статтями 23, п. 3. ст. 386, 525, 526, 530, 536, 611, 625, 979, 992 ЦК України, –

ПРОШУ:

1. Сплатити на мою користь неоплачену суму страхового відшкодування – 1596.82 грн.

2. Сплатити на мою користь штрафні санкції за невчасне виконання своїх обов’язків: пеню, інфляційні, 3% річних.

3. Сплатити на мою користь моральну шкоду у розмірі 5% від суми загальної шкоди з урахуванням штрафних санкцій.

У випадку незадоволення даної претензії в десятиденний термін з моменту її отримання, я залишаю за собою право звернутись в суд з позовом про примусове стягнення з Вас  заборгованості.  При цьому, у зв’язку із безспірністю позовних вимог, на Вас буде покладено додаткові витрати з відшкодування судових витрат.

Також мною буде подано інформацію в засоби масової інформації для висвітлення Вашої недобровосісної діяльності, заяву у державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з проханням провести перевірку Вашої діяльності, та заяву у правоохоронні органи з вимогою провести відповідні розслідування по факту наявності в діях Вашої компанії ознак шахрайства.

Сподіваюся на ваше розуміння, та позитивне вирішення питання виплати страхового відшкодування.

Документи, необхідні для розгляду даної претензії, є у Вашому розпорядженні.

14.07.2011 р.                            Підпис Н.К. Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Страхування »
11 586 переглядів