Позовна заява про стягнення не виплаченого страхового відшкодування 2

До Личаківського районного суду м. Львова

79017, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16

Позивач                Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

Відповідач            Західна регіональна дирекція

ЗАТ „ Страхова група „ТАС”

79005, м. Львів, вул. Ак. Богомольця, 3/3

Ціна позову: _________ грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення не виплаченого страхового відшкодування

01.01.2008 р. між Позивачем та Відповідачем було укладено договір добровільного комплексного страхування транспортного засобу та супутніх ризиків ДКТЗ/11/22/33 №012345 (копію додаю), за яким Відповідач  застрахував майнові інтереси страхувальника (Позивача), пов’язані із експлуатацією наземного транспортного засобу автомобіля Фольксваген Кадді № ВС 0000 СВ.

09.12.2008 р. сталася Дорожньо-транспортна пригода – зіткнення застраховано автомобіля з автомобілем Hyuidai Tucson, що відповідно до умов договору страхування визнається страховим випадком. Страхувальником (Позивачем) у відповідності із ст.ст. 12.1.1. , 12.1.6. та 12.1.7.  було письмово повідомлено Відповідача про настання такої події та надано пошкоджений автомобіль для огляду.

Керуючись розділом 14 договору страхування Позивач подав Відповідачеві всі необхідні документи що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

Страховик  на підставі п. 13.1.5.2. договору зобов’язаний не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання калькуляції СТО, надати Страхувальнику письмову згоду на початок ремонтно-відновлювальних робіт. Відповідач не надав мені письмової згоди на ремонт, тим самим порушуючи односторонньо даний пункт договору.

У відповідності з п. 15.4 договору, Страховик протягом 15 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів від Страхувальника, складає страховий акт про виплату страхового відшкодування (або відмову у виплаті) та протягом 10 робочих днів з дня підписання акту здійснює виплату страхового відшкодування (п. 15.6. договору).

Крім того п. 2 ч.1. ст.20 ЗУ «Про страхування» покладає на Страховика обов’язок протягом двох днів як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх документів, необхідних для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування.

Відповідно до рахунку №0000 від 00.00.2008 р. виданого СПД ФО Гнідь П.Е. та рахунку-фактури №00 від 00.00.2008 р. (СПД ФО Пшик Е.Н.), вартість відновлення автомобіля Фольксваген Кадді реєстраційний № ВС 0000 СВ пошкодженого внаслідок ДТП,  складає: – 4462,30 грн. (копії додаю). Зазначу, що саме Відповідачем було направлено мене на дані СТО, для визначення вартості відновлювальних робіт.

Тобто відповідно до цих рахунків та умов договору страхування  Відповідач зобов’язаний виплати страхове відшкодування в сумі 4462,30 грн. до  20.02.2009 р., не враховуючи вихідні та святкові дні (п.15.4. та 15.6. договору страхування). Незважаючи на встановлений термін,  Відповідачем  виплати страхового відшкодування не проведено, та відповідно відновлювального ремонту мною не здійснено. З того часу вартість ремонту внаслідок інфляції могла змінитися, тому я залишаю за собою право збільшення позовних вимог, до розміру вартості відновлювального ремонту на день розгляду даної справи у судовому порядку.

20.01.2009 р. мені було надано лист в якому Відповідач просив мене не проводити відновлювальних робіт, тому що є потреба провести додатковий огляд застрахованого автомобіля.  Відповідно до п. 13.1.5.2. договору страхування, даний лист мав бути наданий мені не пізніше 15.12.2008 р.

На вимогу Відповідача, мною було надано автомобіль для додаткового огляду, після чого 20.03.2009 р. отримано лист, яким Відповідач відмовив мені у виплаті страхового відшкодування на тій підставі, у відповідності до п.16.1.3. Програми та п.13.1.3. Правил мною свідомо подано неправдиві відомості про предмет Договору або про факт настання страхового випадку (копію додаю).

Вся інформація надана мною про обставини даної ДТП є достовірною, та є моєю особистою думкою про даний випадок, жодних недостовірних даних мною не подавалося.

Судити про те, чи справді автотранспортний засіб Деу Ланос, з яким сталося зіткнення з моєї вини  мав пошкодження до моменту зіткнення (згідно висновку Львівського НДІ судових експертиз), чи всі пошкодження були завдані мною, я не міг, оскільки я не маю відповідної кваліфікації для надання таких висновків. Мною лише було надано інформацію про факт ДТП (зіткнення), за результатами якого отримав пошкодження мій транспортний засіб та відповідно були наявні пошкодження автомобіля Деу Ланос.

Те, що потерпілий – власник автомобіля Деу Ланос визнав недостовірність обставин ДТП наведених в заяві про настання події – знімає з Відповідача обов’язок здійснювати виплату відшкодування по страхуванню цивільно-правової відповідальності Позивача (такий договір страхування теж було укладено між Позивачем та Відповідачем), але жодним чином не може впливати на виплату страхового відшкодування за договором страхування ДКТЗ/11/22/33 №012345.

Така відмова Відповідача у виплаті є необґрунтованою та безпідставною, та поряд з тим, що Відповідачем порушено свої договірні зобов’язання в частині термінів виконання своїх обов’язків,  є підтвердженням лише того, що Відповідач  свідомо порушує умови договору страхування з метою уникнення виплати страхового відшкодування.

У відповідності із п.1.Ст.992. Цивільного кодексу України „У  разі  несплати страховиком  страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити  неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.”

В відповідності з п 17.3. договору за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за договором Сторони несуть відповідальність у вигляді пені в розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Таким чином, станом на 26.03.2009 р. розмір пені складає 15,62 грн. (розрахунок додаю).

Також відповідно до  ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України  Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

Втрати від інфляції за термін прострочки складають  66,94 грн., а 3% річних 12,84 грн. (розрахунки додаються).

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4.ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

Власник,  права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

Також, у відповідності із ст. 23 ЦКУ  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Затягування Відповідачем процесу виплати відшкодування на ремонт пошкодженого ТЗ, порушення ним своїх зобов’язань за договором страхування, та наступна відмова у виплаті, -забрало значну частину робочого та вільного часу, спричинило душевні хвилювання, оскільки через постійні звертання до Відповідача, неодноразове написання пояснень по даному випадку, телефонні переговори, я став дратівливим, менше часу проводив з рідними та близькими, що вплинуло на мої родинні стосунки, стосунки з  колегами по роботі, друзями.

Розмір моральної шкоди я оцінюю в розмірі – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)

Оригінали всіх матеріалів по даній справі містяться в страховій справі, яка знаходиться у Відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 16, 23, п. 3. ст. 386, 525, 526, 530, 536, 611, 625, 979, 988, 992, 1167 ЦК України, статтями 3, 88, ст.120, п.1ст.152 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Відповідача  – Закритого акціонерного товариства „Страхова група „ТАС” 5557,70 грн., в тому числі невиплаченої суми страхового відшкодування 4462,30 грн., пені 15,62 грн., збитків від інфляції 66,94 грн., 3% річних 12,84 грн., моральної шкоди 1000,00 грн.

2.   Покласти на Відповідача судові витрати по сплаті державного мита, витрат, на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати відповідно до ст. 88 ЦПК України.

ДОДАТКИ ДО ПОЗОВУ:

 

Копія позовної заяви та доданих документів.

 

Копія паспорту .

 

Копія страхового договору.

 

Копії рахунків на відновлювальний ремонт.

 

Копія листа ЗАТ «СГ «ТАС» від 00.00.2009 р.

 

Копія листа ЗАТ «СГ «ТАС» від 00.00.2009 р.

 

Розрахунок ціни позову.

 

Квитанція про сплату державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

32 лютого 2009 р.                  Підпис Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Страхування »
4 424 переглядів