Позовна заява до Страхової компанії про відшкодування шкоди по автоцивілці

До Центрального районного суду м. Сімферополь

95000, м. Сімферополь, вул. Турецька, 21

Позивач                Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

Відповідач            Кримська регіональна дирекція

ЗАТ «Страхова група «ТАС»

Факт.адреса: 95000, м. Сімферополь

вул. Жовтнева 12, оф.202,

Юр.адреса: 95000, м. Сімферополь

вул. Севастопольська, 43

Ціна позову: 2 183,55 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про відшкодування шкоди

31.08.2007 р. в м. Євпаторія, по вул. Пушкіна внаслідок ДТП мій автомобіль Фольксваген Кадді № ВС 0000 СВ  зазнав технічних пошкоджень.

Винуватим у ДТП 31.08.2007 р. є Полтавець Олег Миколайович.

Цивільно-правова відповідальність Полтавця Олега Миколайовича була застрахована в Кримській регіональній дирекції ЗАТ «Страхова група «ТАС» відповідно до договору страхування № ВА/11111111.

При настанні страхового випадку страховик, тобто відповідач, відповідно до лімітів  відповідальності  відшкодовує оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи. (ст.22.1. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» далі ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ»). 17.09.07 р. експертом відповідача було складено висновок № 666, відповідно до якого вартість відновлювального ремонту автомобіля Фольксваген Кадді № ВС 0000 СВ , пошкодженого внаслідок ДТП,  складає: 1533,45 грн. (одну тисячу п’ятсот тридцять три гривні 45 коп.).

На вимогу ст. 33. вищезазначеного закону Позивачем було повідомлено Відповідача про страховий випадок, та в свою чергу виконано всі обов’язки, які передбачені ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ».

Керуючись ст.35 ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ» Позивачем 18.10.2007 р. було подано Відповідачу заяву про страхове відшкодування, зі всіма документами, що вимагалися. Дані документи були прийняті представником Відповідача 18.10.2007 р. та зареєстровані під №18/10/03 (копію додаю).

Після розгляду страховиком наданих  йому  визначених  у статті 35 Закону документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування, і протягом   трьох   робочих   днів   з   дня   прийняття відповідного рішення  зобов’язаний  направити  заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення.  Жодних повідомлень від Відповідача мною отримано не було.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання Страховиком визначених у статті 35 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» документів (ст.37.1. Закону). Виплата страхового відшкодування мала бути здійснена Відповідачем не пізніше 30.11.2007 р.

Станом на 17.12.2008 р. виплати страхового відшкодування Відповідачем здійснено не було.

У відповідності із п.1.Ст.992. Цивільного кодексу України „У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.”

В відповідності з ст. 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня. Таким чином, станом на 16.12.2008 р. розмір пені складає 183,18 грн.

Також відповідно до ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

Втрати від інфляції за термін прострочки складають  342,10 грн., а 3% річних 48,15 грн. (розрахунки додаються).

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4.ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

Власник,  права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

Також, у відповідності із ст. 23 ЦКУ  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Внаслідок пошкодження мого ТЗ, зі своєї сторони я вчинив всі необхідні дії для врегулювання страхового випадку та здійснення страхової виплати, чого не було здійснено Відповідачем. Затягування Відповідачем процесу виплати мені відшкодування на ремонт мого ТЗ, порушення ним своїх зобов’язань за договором страхування, забрало значну частину мого робочого та вільного часу, спричинило мені душевні хвилювання, оскільки через постійне звертання в різні інстанції, телефонні переговори та необхідність термінового пошуку великої суми коштів для здійснення ремонту авто, я постійно відлучаюся з робочого місця, мало часу проводжу з сім’єю, я став дравтівливим, що вплинуло на мої родинні стосунки, стосунки з безпосереднім керівництвом, колегами по роботі та друзями.

Розмір моральної шкоди я оцінюю в розмірі 5% від суми загальної шкоди – 76,67 грн. (сімдесят шість гривень 67 коп.)

Всі документи по даній справі містяться в страховій справі, яка знаходиться у Відповідача.

Керуючись п.7. ст110 ЦПК України (Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням), мною подано позов саме в Центральний районний суд м. Сімферополь.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22.3, 37.1., 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ», статтями 16, 23, п. 3. ст. 386, 525, 526, 530, 536, 611, 625, 979, 992, 1167 ЦК України, статтями 3, 88, 120, п.1ст.152 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Відповідача – 2 183,55 грн.(дві тисячі сто вісімдесят три гривні 55 коп.), в тому числі неоплаченої суми страхового відшкодування 1533,45 грн., пені 183,18 грн., збитків від інфляції 342,10 грн., 3% річних 48,15 грн.,  моральної шкоди 76,67 грн.

2.   Покласти на Відповідача судові витрати по сплаті державного мита, витрат, на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати відповідно до ст. 88 ЦПК України.

3.         Накласти арешт на майно та грошові кошти, що належать Відповідачеві, відповідно до п.1.ст.152 ЦПК України.

ДОДАТКИ ДО ПОЗОВУ:

1.   Копія позовної заяви та доданих документів.

2.   Копія заяви про виплату страхового відшкодування.

3.   Копія договору ОСЦПВВНТЗ.

4.   Розрахунок ціни позову.

5.   Квитанції про сплату державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

17.12.2008 р.                Підпис Н.К. Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Страхування »
9 404 переглядів