Позовна заява про стягнення страхового відшкодування за договором КАСКО, без сплати судового збору

До Сихівського районного суду м.Львова
79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2
             Позивач
Нечипоренко Некифір Калістратович
79066, м. Львів, вул. Б.І.Антонича,00/00
               Відповідач
Приватне акціонерне товариство
Українська акціонерна страхова компанія „АСКА”
79044,м.Львів, вул.Кн.Ольги,5А.
тел. (032) 241-71-09
(Позивач звільнений від сплати судового збору на підставі
п.7.ч.1.ст.5 ЗУ «Про судовий збір» та ст.22 ЗУ «Про захист прав споживачів»).
За правилами підсудності, передбаченими ч.5.ст.110 ЦПК України.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживача,

стягнення не виплаченого страхового відшкодування та моральної шкоди

01 грудня 2012 р. між мною та страховою компанією „Українська акціонерна страхова компанія „АСКА” (надалі Відповідач)  був укладений договір страхування  транспортного засобу серії СС №123456 (далі „договір”, копія додається), яким застраховано мій автомобіль марки «Чана Бені» н.д.з. ВС0000СВ.

01 січня 2013 р. внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мій автомобіль отримав пошкодження, що відповідно до п.1.3.2. договору визнається страховим випадком.

У відповідності до п.3.3.3. Договору страхування, з місця події я зобов’язаний повідомити про подію в Центр сервісної підтримки клієнтів Страховика, та протягом наступних 2-х робочих днів після події, письмово заявити про подію Страховикові.

З місця пригоди, 01.01.2013 р., я повідомив Відповідача про настання страхового випадку по телефону. Моє повідомлення було зареєстроване в «Журналі реєстрації заяв про подію» за вхідним номером №0001. Також мною було викликано співробітників ДАІ, які здійснили оформлення ДТП. В подальшому, постановою Сихівського районного суду м.Львова від 15.01.13 р. по справі №464/001/13-п мене було визнано винним в скоєнні вищевказаного ДТП. (копія постанови додається).

03.01.2013 р.  мною було письмово повідомлено Відповідача про настання страхового випадку.

Відповідно до п.3.ч. 1 ст.988 Цивільного кодексу України : Страховик зобов’язаний у  разі  настання  страхового  випадку  здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором.

п.5.1 договору страхування визначає, що Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 15 днів після оформлення і підписання страхового акту. Страховий акт  складається протягом 1 робочого дня з моменту отримання всіх необхідних документів (п.5.2 Договору).

Останній із документів, необхідних для прийняття страховиком рішення про виплату страхового відшкодування, був рахунок №00 виданий 01 лютого 2013 р. ПП Кулібін на суму 6543,21 грн., який був зданий мною Відповідачеві  01 лютого 2013 р. Необхідність подання такого документу передбачена абз.4 ч.1.п.5.3.8. договору страхування, та розділом VII сторінки 1 договору страхування: вартість ремонтних робіт визначається на підставі калькуляції вартості відновлювального ремонту на фірмовій (гарантійній) СТО.

Таким чином, всі необхідні документи були подані мною 01 лютого 2013 р. через що страхове відшкодування мало бути виплачене не пізніше 17 лютого 2013 р., враховуючи п. 5.1 та п.5.2 договору страхування.

01 лютого 2013 р., приїхавши в офіс Відповідача для подання рахунку на відновлювальний ремонт, мені повідомили про необхідність надання додаткового письмового повідомлення про ДТП, оскільки вказаної інформації про обставини ДТП в повідомленні що було подано мною 03.01.2013 р. є недостатньо. На вимогу співробітників Відповідача мною було написано повторне повідомлення.

В подальшому, 01 квітня 2013 р. на мою адресу від Відповідача прийшов лист датований 29 березня 2013 р., яким Відповідач відмовив мені у виплаті страхового відшкодування на підставі порушення п.5.5.5. частини «Б» договору страхування – порушення термінів повідомлення Страховика про настання страхового випадку. Однак, відповідно до п.3.7.7. договору страхування, Відповідач зобов’язаний за наявності підстав у виплаті страхового відшкодування, протягом 15 днів повідомити мене про відмову у виплаті страхового відшкодування. Тобто, якщо навіть врахувати мою повторну письмову заяву подану 01 лютого 2013 р., та наявність підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування, то Відповідач мав направити мені письмову відмову не пізніше 17 лютого 2013 р., чого ним теж зроблено не було.

Така відмова Відповідача у виплаті є необґрунтованою та безпідставною, та поряд з тим, що Відповідачем навіть порушено свої договірні зобов’язання в частині термінів виконання своїх обов’язків,  є підтвердженням лише того, що Відповідач  свідомо порушує умови договору страхування з метою уникнення виплати страхового відшкодування.

Як я вже зазначав вище, з місця пригоди, 01.03.2013 р., я повідомив Відповідача про настання страхового випадку по телефону. Повідомлення зареєстроване в «Журналі реєстрації заяв про подію» за вхідним номером №0001. 03.01.2013 р.  мною було письмово повідомлено Відповідача про настання страхового випадку. Таким чином, мною було дотримано взяті на себе договором страхування зобов’язання в частині строків повідомлення про ДТП.

Також звертаю увагу суду, що між мною та відповідачем було укладено також поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АС/987654321 від 01 грудня 2012 р.

Оскільки в ДТП 01.01.2013 р. що сталася з моєї вини окрім пошкодження мого автомобіля було також пошкоджено автомобіль «Ленд Вінд» д.н.з. ВС0000ВС, 03.01.2013 р. при написанні Відповідачеві повідомлення про пошкодження мого автомобіля, я також письмово повідомив страховика про пошкодження даного транспортного засобу в результаті зіткнення з моїм автомобілем.

Отже, в будь-якому випадку, 03.01.2013 р. Відповідач отримав від мене письмове повідомлення про настання події. Оскільки договором страхування КАСКО не передбачено жодної встановленої окремої форми заяви-повідомлення про настання страхового випадку по КАСКО, написання письмової-заяви-повідомлення про настання страхового випадку по полісу цивільно-правової відповідальності, слід вважати виконанням страхувальником своїх зобов’язань перед страховиком в частині подання письмового повідомлення про подію.

Через це, є необхідність витребувати у Відповідача та долучити до даної цивільної справи матеріали страхової справи по випадку пошкодження автомобіля «Ленд Вінд» д.н.з., що мав місце 01.01.2013 р. у м.Львові при зіткненні із автомобілем «Чана Бені» н.д.з. ВС0000СВ, – цивільно-правова відповідальність водія якого (тобто моя) застрахована у Відповідача за договором полісом №АС/987654321 від 01 грудня 2012 р. (копія додається).

Своїми діями Відповідач порушив свої обов’язки за договором страхування, п.2 та п.3.ч.1.ст.20 Закону України «Про страхування», ч.1.ст.990 Цивільного кодексу України, порушив моє право на вчасне та повне отримання страхового відшкодування.

Кожне зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору, одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається  (ст.525 та 526 Цивільного кодексу України). В даному ж випадку наявна одностороння відмова Відповідача від виконання договірних зобов’язань.

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4.ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

У відповідності із п.1.Ст.992. Цивільного кодексу України „У  разі  несплати страховиком  страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити  неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.”

За п.5.4. договору страхування Страховик взяв на себе обов’язок здійснити мені оплату пені в розмірі 0,01% від суми простроченого платежу за несвоєчасну виплату страхового відшкодування.

Таким чином, станом на 10 липня 2013 р. розмір пені за період прострочки з 18 лютого 2013 р. по 10 липня 2013 р. складає 123,45 грн. (розрахунок додається).

 

Також відповідно до п.7.4 Договору страхування, ст. 536 та ст. 625 Цивільного кодексу України Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

За період з 18 лютого 2013 р. по 10 липня 2013 р.  розмір втрат від інфляції складає 23,67 грн., а 3% річних 45,67 грн. (розрахунок додається).

Власник,  права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

У відповідності із ст. 23 ЦКУ:  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Затягування Відповідачем процесу виплати відшкодування на ремонт мого пошкодженого ТЗ, порушення ним своїх зобов’язань за договором страхування, та наступна відмова у виплаті, спричинило мені значні душевні хвилювання. В наслідок ДТП в моєму автомобілі окрім іншого пошкоджене вітрове скло та бічні дзеркала, що унеможливлює експлуатацію ТЗ без ремонту. Відсутність справного автомобіля призвела до того, що я проживаючи в житловому районі «Сихів», змушений більше часу витрачати на доїзди з та до місця праці ( район «Білогорща»), – в середньому на 2,0 год. більше щодня. Я є одиноким батьком малолітньої дитини (донька Мальвіна, 2002 року народження, копія свідоцтва про народження додається), відповідно постійно була необхідність довозити доньку у школу-гімназію на вул.Виговського, та відлучаючись з роботи в робочий час, забирати її після уроків та завозити до-дому.  В середньому на такі додаткові проїзди в громадському транспорті під час навчального року ( до 15 травня 2013 р.) я витрачав до 4,5 год.робочого часу більше щодня. Тепер же, під час літніх канікул, я витрачаю близько 2,0 год. робочого часу більше щодня. Окрім того, зайвий час який я і моя донька проводимо в громадському транспорті виснажує нас як фізично так і морально, зменшує спільне часопроведення, час відпочинку, час на працю, час на домашні роботи.

Розмір компенсації понесених моральних страждань я оцінюю в 100000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.)

Відповідач окрім вищезазначеного, також порушив мої законні права як споживача послуг, що мають охоронятися державою.

Відповідно до ст. Стаття 4. ЗУ „Про захист прав споживачів” я маю право на належну якість обслуговування та звернення до уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.

Як роз’яснює Пленум Верховного суду України в п.2. Постанови від 12 квітня 1996 року «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», що оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із договорів… страхування …

Позови про захист  прав  споживачів  можуть  пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору (ч.5.ст.110. Цивільного процесуального кодексу України). Враховуючи, що я проживаю в Сихівському районі м.Львова, позов подано мною до місцевого суду Сихівського району м.Львова.

П.7 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» встановлює, що  споживачі – за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав, звільняються від сплати судового збору. Керуючись даною нормою, я вважаю, що маю право не оплачувати судовий збір.

Статтею 12 ЦПК України передбачено, що особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 56 ЦПК України, правову допомогу може надавати особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги.

Ст. 84 ЦПК України передбачено, що витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом.

Законом України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» № 4191-17 від 20.12.2011 року затверджено граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, якими, зокрема, встановлено, що розмір витрат на правову допомогу компенсується на суму, що не перевищує 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину роботи.

Користаючись своїм правом, Позивач уклав договір про надання адвокатських послуг №01 від 15 березня 2013 р. з ПП «Адвокатське бюро Цілінського» (копію договору додаю). На виконання вищевказаного договору ПП «Адвокатське бюро Цілінського» було надано Позивачеві ряд послуг, а Позивач здійснив їх оплату на загальну суму 25,00 грн. (оригінал акту приймання адвокатських послуг від 10 липня 2013 р., оригінал квитанції про здійснення оплати адвокатських послуг від 10 липня 2013 р. та оригінал квитанції про здійснення авансової оплати адвокатських послуг від 10 липня 2013 р. додаються).

Оригінали всіх матеріалів по даній справі містяться в страховій справі, яка знаходиться у Відповідача, через що є підстава їх витребувати, для огляду в судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 4, 22 ЗУ „Про захист прав споживачів”,  П.7 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір»,  статтями 16, 525, 526, 530, 536, 611, 979, 988, 992 ЦК України, статтями 3, 15, 88, 118-120 ЦПК України, –

ПРОШУ СУД:

1.    В якості забезпечення доказів витребувати у Відповідача та долучити до даної цивільної справи матеріали страхової справи по випадку, що мав місце 01.01.2013 р. у м.Львові з автомобілем «Чана Бені» н.д.з. ВС0000СВ, що застрахований у Відповідача за договором серії СС №123456 від 01 грудня 2012 р., та полісом №АС/987654321 від 01 грудня 2012 р.

2.    В якості забезпечення доказів витребувати у Відповідача копію та оглянути в судовому засіданні оригінал «Журналу реєстрації заяв про подію» за 2013 р.

3.    Стягнути з Відповідача  – Приватного акціонерного товариства Українська акціонерна страхова компанія „АСКА” (ЄДРПОУ 13490997) на користь Нечипоренко Некифора Калістратовича 6543,21 грн. невиплаченого страхового відшкодування.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства Українська акціонерна страхова компанія „АСКА”  (ЄДРПОУ 13490997) на користь Нечипоренко Некифора Калістратовича 123,45 грн. пені по заборгованості із невиплаченого страхового відшкодування, 23,67 грн.  втрат від інфляції, та 45,67 грн. – 3% річних за користування чужими коштами.

 1. Стягнути з Приватного акціонерного товариства Українська акціонерна страхова компанія „АСКА”  (ЄДРПОУ 13490997) на користь Нечипоренко Некифора Калістратовича 100000,00 грн. компенсації за понесені моральні страждання.
 2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства Українська акціонерна страхова компанія „АСКА”  (ЄДРПОУ 13490997) на користь Нечипоренко Некифора Калістратовича 25,00 грн. понесених витрат на правову допомогу.
 3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства Українська акціонерна страхова компанія „АСКА”  (ЄДРПОУ 13490997) інші судові витрати по справі.
 4. Копія відмови у виплаті.
 5. Копія Договору про надання адвокатських послуг.
 6. Акт приймання адвокатських послуг.
 7. Квитанція про здійснення оплати адвокатських послуг.
 8. Квитанція про здійснення авансової оплати адвокатських  послуг.

ДОДАТКИ ДО ПОЗОВУ:

1.         Копія позовної заяви та доданих документів.

2.         Копія договору страхування

3.         Копія страхового полісу №АС/987654321.

4.         Копія постанови Сихівського районного суду м.Львова від 15.01.13 р. по справі №464/001/13-п.

5.         Копія рахунку ПП Кулібін на відновлювальний ремонт.

10 липня 2013 р.                                                         Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Страхування »
7 410 переглядів