Скарга в Держфінпослуг на страхову компанію яка не виплачує страхове відшкодування по КАСКО 1

Директорові Департаменту страхового нагляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

01001, м.Київ, вул. Грінченка, 3,

Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

СКАРГА

На протиправні дії  АТ «Українська пожежно-страхова компанія»

(04080, м. Київ, вул. Фрунзе,40,           79008, м.Львів, вул.Пекарська, 21)

01 лютого 2010 р. між мною та АТ «Українська пожежно-страхова компанія» був укладений договір добровільного страхування  наземних транспортних засобів №  012345 (далі „договір”, копія додається), яким застраховано мій автомобіль Фольксваген Кадді ВС 0000 СВ.

12 вересня та 21 вересня 2010 р. сталися події, що відповідно до умов договору визнаються страховими випадками.

22 жовтня та 19 листопада 2010 р.  мною були надані Страховикові усі необхідні документи по страхових випадках, які прийняв представник АТ «Українська пожежно-страхова компанія» Рибакова І.А.

Відповідно до п.11.1 Договору страхування, страховий платіж за таким договором поділений на 4 частини, які мали бути сплачені до 01.02.2010 р., 01.05.2010 р., 01.08.2010 р., 01.11.2010 р. Перші 2 частини мною були сплачені вчасно, 3-тя частина була сплачена 03.08.2010 р. (копія документу про оплату додається). Відповідно до 25.4. «У разі несплати Страхувальником чергового страхового платежу, в термін, передбачений цим Договором, цей Договір призупиняє свою дію о 24 год. 00 хв., дня в який черговий страховий платіж повинен бути внесений, страховий захист з цього моменту припиняється, а Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування по заявам, що були подані після призупинення дії Договору. Після внесення Страхувальником чергового страхового платежу, що був несвоєчасно сплачений, страховий захист відновлюється з 00 год. 00 хв. дня, в який черговий страховий платіж внесено. При цьому загальний строк дії Договору не змінюється і перерахунок страхових платежів не здійснюється.».

Таким чином, договір страхування був призупинений з 02.08.2010 р. по 03.08.2010 р., та відновив свою дію з 04.08.2010 р. При цьому жодних інших умов поновлення дії договору страхування після сплати чергової частини страхового платежу, ні зокрема у вказаній статті, ні в тексті самого договору не вказано.

22 грудня 2010 р. я отримав від Страховика 2 листи про відмову у виплаті мені страхових відшкодувань. (Копії додаю). У даних відмовах Страховик посилався на недотримання мною п.19.2. Договору страхування, відповідно до змісту якого страховий захист на кожен наступний період страхування набуває чинності з 00 год. 00 хв. наступної доби з моменту надходження чергового страхового платежу, на поточний рахунок Страховика за умови огляду ТЗ Страховиком. (тобто через те, що після 03.08.2010 р. я не надав авто для огляду).

При цьому Страховик не звертає уваги на примітки, що зазначені після п.19.2. договору – «Під періодом страхування мається на увазі один календарний рік…».

Таким чином п.19.2. договору страхування на який посилається Страховик у своїй відмові  не стосується відносин що врегульовані саме цим договором, а стосується договорів страхування, що укладається на виконання кредитно-заставних договорів на термін у кілька років, тобто кілька страхових періодів. Окрім того, в п.20 цього ж договору страхування вказано, що страховий платіж на перший період страхування (тобто перший рік страхування – з 01.02.2010 р. по 31.01.2011 р.) сплачений 01.02.2010 р. Саме тому, жодних додаткових дії (для продовження дії договору страхування під час одного періоду страхування – 1-го року) при сплаті кожної наступної частини страхового платежу в цьому періоді ( з 01.02.2010 р. по 31.01.2011 р.),  в тому числі і надання автомобіля для огляду представникам Страховика мені вчиняти не треба.

Виходячи із вищевказаного, відмови Страховика у виплаті страхових відшкодувань є безпідставними, та необґрунтованими, такими, що ґрунтуються на підміні понять та спрямованими на ухилення від виконання Страховиком своїх зобов’язань за договором №  012345 від 01.02.2010 р.

Своїми відмовами Страховик порушив мої законні права та інтереси.

Прошу захистити мої порушені права, перевірити діяльність даної страхової компанії, щодо не виконання нею своїх обов’язків по виплаті мені страхового відшкодування, посприяти у виплаті належних мені коштів, і неустойки відповідно до ст.992 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.14,15,18,20 „ЗУ „Про звернення громадян” прошу розглянути  дану скаргу та надати письмову відповідь.

Додатки:

1.            Копія страхового полісу.

2.            Копія документу про оплату 3-ї частини страхового платежу.

3.            Копії відмов у виплаті – 2 примірники.

02.01.2011 р. Підпис Н.К. Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Страхування »
3 021 переглядів