Переобладнання транспортних засобів

Відповідно до Порядку переобладнання транспортних засобів: Переобладнання  транспортного засобу проводиться суб’єктом господарювання,  який  має  нормативно-технічну  документацію   на відповідний    вид    переобладнання,    узгоджену    з   МВС   та Мінінфраструктури,   і   свідоцтво   про   погодження  конструкції транспортного  засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (у разі  переобладнання  п’яти і більше транспортних засобів протягом року),  або  власником  такого  засобу  в індивідуальному порядку. До  переобладнання  транспортного засобу власник або його представник  подає  транспортний засіб за місцем реєстрації такого засобу  для  проведення  огляду  територіальним  органом з надання сервісних  послуг  МВС,  за результатами якого отримує відповідний акт,  складений за формою, установленою МВС.Для  переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку  власник  або  його  представник   подає   до   спеціально уповноваженої  організації  заяву  про  погодження  переобладнання транспортного  засобу  (далі  –  заява  про  погодження),  в  якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та  інша  інформація,  необхідна  для  проведення переобладнання.  До заяви про погодження додаються копії свідоцтва про  реєстрацію  транспортного  засобу  та  акта  проведення  його огляду.

Спеціально  уповноважена  організація  розглядає заяву про погодження  і  визначає  технічну  можливість  та  умови  (вимоги) переобладнання  транспортного  засобу з урахуванням того,  що його конструкція повинна відповідати вимогам щодо забезпечення  безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. За результатами розгляду заяви про  погодження  спеціально уповноважена  організація  видає документ про погодження або надає обґрунтовану відмову  в  погодженні  переобладнання  транспортного засобу. Строк дії документа про погодження становить один  рік  з дня його видачі. Спеціально  уповноважена  організація  надсилає  МВС  у встановленому   порядку   інформацію   про  виданий  документ  про погодження  для  внесення  відповідних даних до Єдиного державного реєстру МВС.

Після  переобладнання  транспортного  засобу власник або його  представник  обирає  організацію  з  оцінки відповідності та подає  заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України,  а  також  умовам  (вимогам),  викладеним у документі про погодження   (далі   –   заява   про  проведення  оцінювання).  За результатами такого оцінювання видається:      сертифікат  відповідності  –  для переобладнаних автобусів та транспортних  засобів, які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних   видах   рідкого   і  газового  палива)  суб’єктом господарювання,   що   має   нормативно-технічну  документацію  на відповідний    вид    переобладнання,    узгоджену    з   МВС   та Мінінфраструктури,   і   свідоцтво   про   погодження  конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; акт  технічної  експертизи або сертифікат відповідності – для транспортних  засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а  також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Перереєстрація транспортного засобу, що переобладнаний, проводиться  територіальним органом з надання сервісних послуг МВС відповідно   до  Порядку  державної  реєстрації  (перереєстрації), зняття  з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих  на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до  них  транспортних засобів та мопедів. Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів : Перереєстрація  транспортних  засобів проводиться у разі отримання  свідоцтва  про  реєстрацію  замість  утраченого  або не придатного  для  користування,  зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження  або  найменування  власників  –  юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які  є  власниками  транспортних  засобів,  а  також  у разі зміни кольору,  переобладнання  транспортного  засобу  чи заміни кузова, інших  складових  частин, що мають ідентифікаційні номери.

Державна   реєстрація   (перереєстрація)   переобладнаних транспортних   засобів  проводиться  на  підставі  документів  про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують  правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). Документами про  відповідність  переобладнаних   транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є: для    транспортних    засобів,   переобладнаних   суб’єктами господарювання,    які   провадять   господарську   діяльність   з переобладнання  п’яти і більше транспортних засобів протягом року, –  свідоцтво  про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення   безпеки   дорожнього   руху,   оформлене  державним підприємством   “ДержавтотрансНДІпроект”  або  Головним  сервісним центром  МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом із   сертифікатом   відповідності   (наявність  необов’язкова  для транспортних   засобів,   переобладнаних  для  роботи  на  газових паливах),  виданим  органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений    в   установленому   порядку   проводити   процедуру сертифікації  транспортних  засобів,  та  актом приймання-передачі транспортного  засобу  за  формою  згідно  з  додатками  3, 4 і 6;  для  транспортних  засобів,  переобладнаних в індивідуальному порядку,  а  також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на   газових   паливах,   –   акт   технічної   експертизи   (крім переобладнаних  автобусів)  за  формою  згідно  з  додатком  5 або сертифікат   відповідності,  виданий  випробувальною  лабораторією (центром),  що  має  атестат акредитації  відповідної  галузі  та повноваження    щодо   проведення   перевірки   технічного   стану транспортних  засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний та   призначений   в  установленому  порядку  проводити  процедуру сертифікації   транспортних  засобів,  чи  підприємством,  що  має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення     відповідності     конструкції     переобладнаного транспортного  засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження  переобладнання.

Переобладнання транспортних  засобів  шляхом  заміни  кузовів (рам),   які   мають   ідентифікаційні   номери,  здійснюється  за попередньою згодою сервісних центрів МВС.Переобладнання   транспортного  засобу,  у  результаті  якого змінюється  його  повна  маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип  двигуна,  його  вага  і  потужність,  колісна база чи колісна формула,  система  гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється  за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх  складових  частин,  що  мають  ідентифікаційні  номери,  або з державним   підприємством   “ДержавтотрансНДІпроект”  чи  Головним сервісним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки після  проведення огляду транспортних засобів із дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання відповідного акта, засвідченого підписом  та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру МВС.У  разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 728 переглядів