Підстави умовно-дострокового звільнення засудженого

Відповідно до ст.81 Кримінального кодексу України, правовими підставами, умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання є фактичне відбуття ним встановленої цим кодексом частини призначеного судом строку покарання. Згідно з ч. 2 цієї ж статті, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення, що і є фактичними підставами для застосування зазначеної заохочувальної норми.

На підставі ст. 407 Кримінально-процесуального кодексу України умовно-дострокове звільнення від відбування покарання відповідно до ст..81 Кримінального кодексу України застосовується суддею районного (міського) суду за місцем відбуття покарання засудженим за спільним поданням органу, що відає відбуванням покарання, і спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх. Ч. 3 ст. 154 Кримінально-виконавчого кодексу України визначає, що адміністрація органу або установи виконання покарань після відбуття засудженим установленої Кримінальним кодексом України частини строку покарання зобов’язана в місячний термін розглянути питання щодо можливості представлення його до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та, у разі прийняття позитивного рішення, надіслати подання до суду у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством.

З метою всестороннього та неупередженого розгляду питань щодо можливості застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення, у кожній установі створюється комісія, до складу якої входить персонал всіх служб установи, який безпосередньо здійснює роботу із засудженими. Під час проведення таких комісій присутні керівники загальноосвітних та професійно-технічних навчальних закладів при установі, представники методично-виховної ради установи (педагогічної ради) та представники спостережних комісій. Оцінка ступеня виправлення засуджених відноситься до компетенції адміністрації установи.

Юридичним документом, який відображає процес виправлення засудженого є характеристика, яка готується начальником відділення соціально-психологічної служби на підставі даних про особистість засудженого та його поведінки за весь період відбування покарання.

В такому документів обов’язково відображаються дані про виконання засудженими своїх обов’язків, що визначені ст. 107 Кримінально-виконавчого кодексу України, відшкодування матеріальних збитків, ставлення засудженого до вчиненого злочину, участь в самодіяльних організаціях та виховних заходах, програмах диференційованого виховного впливу, (статті 123 та 127 Кримінально-виконавчого кодексу України), відношення до праці і навчання (стаття 126 Кримінально-виконавчого кодексу України).

Характеристика вважається офіційним, у випадку коли вона підписана начальником відділення соціально-психологічної служби, погоджена заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи, затверджена начальником установи та печаткою установи. Про зміст та висновок характеристики засудженого ознайомлюють під особистий підпис.

Члени комісії заповнюють опитувальний лист, у якому вони письмово вказують свою думку про можливість застосування до засудженого умовно-дострокового звільнення. Остаточне рішення про раціональність застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення приймається виключно комісійно, враховуючи думки кожного члена комісії установи.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 434 переглядів