Порядок перевірки якості газу

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) – споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою КМУ від 09.12.99 № 2246 (далі – Правила).

Згідно з п. 28 Правил споживач має право на безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором, а також на перевірку цих показників.

Відповідно до п.16 Типового договору про надання населенню послуг із газопостачання, затвердженого постановою КМУ від 05.07.06 № 938 (далі – Типовий договір) параметри якості газу повинні відповідати ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», у разі використання газу локальних родовищ – вимогам ТУ У 320.001.5864-033-2000.

ГОСТ 5542-87 містить нормовані значення основних фізико-хімічних параметрів (ФХП) природного газу та посилання на нормативні документи методів випробувань, за якими вони визначаються.

Відповідно до п.18 Типового договору, перевірка величини тиску та/або якісних показників газу проводиться газорозподільним підприємством на підставі письмової заяви споживача за рахунок газорозподільного підприємства. У разі надходження зазначеної заяви газорозподільне підприємство зобов’язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах і п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час.

Якщо за результатами перевірки величини тиску та/або якісних показників газу газорозподільним підприємством підтверджено факт невідповідності тиску та/або якісних показників газу вимогам нормативних документів, газорозподільне підприємство протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це постачальнику, а постачальник у порядку, затвердженому НКРЕКП, здійснює перерахунок оплати послуг з газопостачання, що надавались споживачеві. В іншому разі споживач повинен компенсувати газорозподільному підприємству витрати на перевірку величини тиску та/або якісних показників газу.

Відповідно до вимог пп.1 п.3 розділу ІІІ Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 28.10.14 № 184, у разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу від встановленої нормативними документами величини газопостачальне/газорозподільне підприємство здійснює протягом місяця перерахунок розміру плати за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до дня, коли газопостачальне/газорозподільне підприємство відновило параметри якості газу. Плата за спожитий газ зменшується на 25 відсотків від його вартості з дня встановлення факту таких змін до дня їх відновлення. Різниця у вартості залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх платежів.

У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду.

Разом з тим, повідомляємо що згідно з пунктом 3 постанови КМУ від 09.12.99 № 2246 надання роз’яснень щодо застосування Правил покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Слід також звернути увагу на те, що зайшовши на сайти регіональних газових компаній, наприклад, компанії «Київоблгаз» (розділ «інформація для клієнтів» (якість газу)) споживачі природного газу можуть отримати багато корисної інформації, у т.ч. і щодо фізико-хімічних показників природного газу (зокрема його теплоти згоряння (калорійності), який надходить з газорозподільних мереж.

Окрім цього, існує перелік лабораторій, які атестовані на право проведення вимірювань складу природного газу.

http://mpe.kmu.gov.ua/

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 961 переглядів