Яких помилок варто остерігатися при заповненні декларації на початок будівельних робіт

Замовник будівництва має право виконувати будівельні роботи на об’єктах, що належать до І-ІІІ категорії складності, після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

Бланки декларацій є у вільному доступі та постійно оновлюються на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України www.dabi.gov.ua у розділі «Бланки документів».

Замовник будівництва  або уповноважена особа подає два примірники заповненої декларації через дозвільний офіс або центр надання адміністративних послуг.

Вид будівництва (для декларацій) – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, капітальний ремонт – визначається проектною документацією. Будь-які інші уточнення (перепланування, розширення, надбудова тощо) можуть вживатися у найменуванні обєкта будівництва, але в жодному разі не повинні суперечити вимогам Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України 16.05.2011 № 45, та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Код об’єкта визначається згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, обов’язково конкретизується по підпунктах, що дає змогу характеризувати призначення будівлі чи споруди.

Категорія складності визначається замовником та проектувальником на підставі розрахунку категорії складності, який обов’язково входить в склад проектної документації на об’єкт будівництва.

Технічний нагляд проводится інженером технічного нагляду з метою контролю якісного виконання будівельно-монтажних робіт на підставі укладеного договору із замовником та/або наказу про призначення інженера технічного нагляду на об’єкт будівництва. Наявність чинного кваліфікаційного сертифіката у інженера технічного нагляду є обов’язкова.

Вихідними даними для проектування об’єкта будівництва є отримані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, видані виключно органом містобудування та архітектури у відповідності до ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у випадку, якщо такі необхідні.

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №109, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22.07.2011 за №912/19650.  У декларації про початок виконання будівельних робіт необхідно зазначати конкретний пункт вищевказаного переліку. Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта.

Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних, будівельних норм, державних стандартів і правил, проходить експертизу проектної документації щодо об’єктів, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності будинків та споруд .

Наявність чинного кваліфікаційного сертифіката у головного архітектора та/або інженера проекту є обов’язкова.

Після проведеної позитивної експертизи проектна документація затверджується замовником.

Авторський нагляд проводиться згідно наказу проектувальника для забезпечення контролю за втіленням проектних рішень в ході будівельно-монтажних робіт.

Основні техніко-економічні показники об’єкта вносяться у декларацію на підставі розробленої документації відповідно до об’єкта будівництва.

Окреме питання – підстави використання для будівництва земельної ділянки.

Документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку чи право користування нею: державний акт, свідоцтво на право власності, договір оренди, договір суперфіцію.

Також зазначаємо про необхідність зазначення  підстав для проведення державної реєстрації прав про нерухоме майно у Державному реєстрі прав: договір купівлі-продажу земельної ділянки, договір дарування тощо.

За відсутності документа, що посвідчують право власності на земельну ділянку чи право користування нею,  необхідно керуватися ч.4 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Прийняття в експлуатацію здійснюється шляхом реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, до якої включаються характеристики та техніко-економічні показники обєкта, визначені за результатами технічної інвентаризації.

Технічна інвентаризація закінчених будівництвом об’єктів є обовязковою та проводиться з метою визначення їх фактичної площі та об’єму для оформлення документів про прийняття в експлуатацію, які в подальшому будуть підставою для включення даних про такі об’єкти до державної статистичної звітності та оформлення права власності на них.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Окремо наголошуємо на те, що відсутність пробілів, ком та орфографічні помили не є підставою для повернення документів на доопрацювання. Підставою для повернення є відсутність даних, які передбачені встановленою формою декларації, але є обовязковими для внесення реєстраторами даних до Єдиного реєстру.

Повідомлення та декларацію про початок виконання підготовчих або про початок виконання будівельних робіт забудовник (фізична або юридична особа) може також зареєструвати через мережу Інтернет за допомогою офіційного вебсайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України www.e-dabi.gov.ua у розділі «Електронні адміністративні послуги». Для зручності користувачів даної послуги наявні корисні посилання, в тому числі інструкції з отримання електронної послуги.

Для внесення даних на заявку на отримання адміністративної послуги необхідним елементом є отримання електронного підпису, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документу іншими суб’єктами електронного документообігу.

Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Послуги з надання ЕЦП в Україні впроваджуються акредитованими центрами сертифікації ключів.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 121 переглядів