Постанови військово-лікарських комісій

При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів військово-лікарськими (ВЛК) приймаються постанови такого змісту:

а) Придатний …

 • – до військової служби;
 • – до вступу у ВНЗ;
 • – до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, аеромобільних військах, спецспорудах, оператором УПР;
 • – до підводного водіння танків;
 • – до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП;
 • – до навчання у ВНЗі, учбовій частині, за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;
 • – до служби водолазом на глибині до _____ метрів, водолазом-глибоководником на глибині до ____ метрів, акванавтом на глибині до ____ метрів;
 • – до навчання (служби) за спеціальністю… (вказати спеціальність).

 б) Непридатний ***…
________________
*** Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними до служби у виді Збройних Сил України, роді військ або за військовою спеціальністю, до навчання у ВНЗі, учбовій частині, одночасно приймається постанова про ступінь придатності до військової служби. Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби, інші постанови (про непридатність до служби у виді Збройних Сил, роді військ, до навчання у ВНЗі, учбовій частині та ін.) не приймаються.

 • – до військової служби зі зняття з військового обліку;
 • – до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;****
  ______________
  **** На воєнний час приймається така постанова: “Обмежено придатний до військової служби”.
 • – до вступу у ВНЗ;
 • – до служби у плавскладі ВМС, морській піхоті, аеромобільних військах, спецспорудах, оператором УПР, водолазом, водолазом-глибоководником, акванавтом;
 • – до служби на підводних човнах, придатний до служби на надводних кораблях;
 • – до навчання у ВНЗі, учбовій частині, за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;
 • – до підводного водіння танків;
 • – до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП;
 • – до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців*;
  ____________
  * Постанова приймається у воєнний час.
 • – до подальшого проходження зборів**.
  ____________
  ** постанова приймається щодо призваних на збори військовозобов’язаних.

Постанова про непридатність до навчання (служби) за військовою спеціальністю, приймається у редакції: “На підставі графи _____ Таблиці додаткових вимог непридатний до навчання (служби) за спеціальністю… (вказати спеціальність)”.

 в) Потребує…

 • – звільнення від виконання службових обов’язків на ___ діб;
 • – відпустки за станом здоров’я на ___ діб;
 • – звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 діб;
 • – звільнення від походів з переоглядом через 3-6 місяців***;
  _____________
  *** Постанова приймається щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил.
 • – лікування;
 • – стаціонарного, амбулаторного обстеження з подальшим переоглядом;
 • – направлення у батальйон (команду) видужуючих*;
 • – переведення ___ (вказати назву військового або цивільного лікувально-профілактичного закладу та його дислокацію);
 • – додаткового харчування у межах половини продовольчого пайка;
 • – супроводжуючого (вказати кількість);
 • – проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць);

г) Обмежено придатний до військової служби*.
____________________
* Постанова приймається щодо офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців-жінок. Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку, з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, можна у постанові в довільній формі вказати, які види служби та роботи даній особі протипоказані. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, до служби у аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах непридатні.

З метою медичної та соціальної реабілітації вказані військовослужбовці можуть бути переоглянуті ВЛК військового лікувально-профілактичного закладу, підпорядкованого безпосередньо Військово-медичному управлінню Міністерства оборони України, окружного військового госпіталю, госпіталю флоту, але не раніше 3 років після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби.

д) Тимчасово непридатний…

 • – до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк)**;
  ________________
  ** Для військовослужбовців аеромобільних військ.
 • – до служби у спецспорудах, водолазом з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);
 • – до підводного водіння танків з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);
 • – до роботи з РР, ДІВ, КРП, джерелами ЕМП з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);
 • – до служби у плаваючому складі ВМС з переоглядом через 6-12 місяців ***;
  _________________
  *** Постанова приймається щодо військовослужбовців Військово-Морських Сил.
 • – до проходження зборів ****.
  ________________
  **** Постанова приймається щодо військовозобов’язаних, яких
 • призивають на збори.

e) На підставі наказу Міністра оборони України 1994 року N 2 має право на першочергове отримання житла.

є) У зв’язку з нетранспортабельністю переїзд ________________ протипоказано (вказати місцевість)*.
_______________
* Постанова приймається тільки щодо членів сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби).

ж) Протипоказань до виходу у море на підводному човні (надводному кораблі) немає**.

з) На підставі статті ____ графи ____ Розкладу хвороб (наказ Міністра оборони України від 1994 року N 2) вихід у море на підводному човні (надводному кораблі) протипоказано **.
___________________
** постанова приймається щодо осіб, відряджених на підводний човен (надводний корабель).

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають щодо осіб, які пройшли медичний огляд за графою III індивідуальне визначення придатності до військової служби, ВЛК приймає одну з таких постанов:

 • – непридатний до військової служби у мирний час, обмежено здатний у воєнний час;
 • – обмежено придатний до військової служби.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графою III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

 • – обмежено придатний до військової служби;
 • – придатний до військової служби.

Щодо військовозобов’язаних, які призвані на збори і визнані ВЛК непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби або потребують відпустку за станом здоров’я, одночасно приймається постанова: “непридатний для подальшого проходження зборів”.

За графами Таблиці додаткових вимог, які передбачають щодо тих, хто пройшов медичний огляд, індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

 • – придатний до служби (роботи)…
 • – тимчасово непридатний до служби (роботи)…
 • – непридатний до служби (роботи)…

Постанови, які приймає ВЛК у випадку причинного зв’язку захворювань (поранень), наведені у відповідних статтях Положення.

При медичному огляді офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і пройшли медичний огляд за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову: “Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час”.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
17 506 переглядів