Як купити марки акцизного податку?

Марки продаються суб’єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Плата за марки акцизного податку зараховується до державного бюджету і відповідно до бюджетного законодавства використовується виключно для фінансування витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

ДФС подає в установлений строк Державній казначейській службі звіт про надходження зазначених коштів та їх використання.

Продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі:

  • довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);
  • заявки-розрахунку кількості марок;
  • копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення – для імпортерів.

Видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробів здійснюється з урахуванням вимог пп.222.1.2. пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу України.

Форми довідки та заявки-розрахунку, передбачених цим пунктом, затверджуються Мінфіном.

Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі.

Продавцю марок забороняється вимагати від покупців марок документи, що не передбачені цим Положенням, для придбання марок.

Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується ДФС.

Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

Марки зберігаються в своїх приміщеннях або у приміщеннях банківських установ (згідно з договором). Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охороннопожежної сигналізації. Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються. Матеріально відповідальна особа, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов’язана забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти їх дублікати. Ключі від приміщення, де розміщуються марки, зберігаються в порядку, визначеному керівником підприємства.

У разі виявлення фактів порушення порядку ведення обліку і зберігання придбаних суб’єктом господарювання марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених п.227.4 ст.227 Податкового кодексу України.

У разі зміни зразка марок дозволяється продаж залишків оплачених марок попереднього зразка, які виготовлено підприємством-виробником та/або які перебувають на зберіганні у продавця, якщо рішенням про запровадження марок нового зразка не встановлено інше.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
1 086 переглядів