Приєднання електроустановки до електричних мереж

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

Положеннями пункту 2.1.3 Правил зазначено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

З огляду на зазначене, у разі, якщо для забезпечення технічної можливості приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації необхідно здійснити будівництво електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта (реконструкцію трансформаторної підстанції, будівництво повітряних або кабельних ліній електропередавання тощо) електропередавальна організація може запропонувати встановити у договорі про приєднання до електричних мереж інший строк виконання відповідних заходів, який погоджується із замовником з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.

Враховуючи наведене, відповідно до вимог пункту 2.1.3 Правил сторони договору про стандартне приєднання до електричних мереж мають право лише за взаємною згодою встановити інший строк надання послуги з приєднання ніж передбачений Правилами.

Відповідно електропередавальна організація не вправі при надані Замовнику проекту договору про приєднання до електричних мереж одночасно пропонувати збільшення терміну надання послуги.

Звертаємо увагу, що статтею 181 Господарського кодексу України визначено порядок дій сторони, яка одержала проект договору при наявності заперечень щодо окремих умов договору – за наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 458 переглядів