Заява в торгово-промислову палату про визнання форс-мажорних обставин

Львівська торгово-промислова палата

79011, м. Львів, Стрийський парк, 14

Від

Нечипоренко Никифора Калістратовича

79000, м. Львів, пляц Пруса, 15

 ЗАЯВА

13.01.2008 р. між ПАТ «Універсал Банк» та мною як позичальником, було укладено Кредитний договір №11-1/843к-08, (далі – Договір), згідно з яким Банк надав мені кредит у розмірі 20000,00 доларів США. Відповідно до п.1. додаткової угоди до даного договору від 19.02.2009 р. борг повинен бути сплачений до 20.12.2013 р., із використанням відсоткової ставки у розмірі 12% річних.

Включно до 26.05.2010 року зобов’язання за Договором виконувалися мною належним чином.

Однак, у зв’язку з розгортанням світової фінансово-економічної кризи, неготовністю національної економіки до протидії цій кризі тощо (що відображено, зокрема, у рішенні Ради національної безпеки та оборони України від 20 жовтня 2008р., введеному в дію Указом Президента України від 24.10.2008 № 965/2008; Законі України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; Указі Президента України від 17.11.2008 №1046/2008 та проектах інших нормативних актів), відбулася істотна зміна економічних умов у країні, зокрема, різке зростання офіційного та комерційного курсів долару США по відношенню до національної валюти (офіційний курс станом на момент укладення Договору – 505,00 грн. за 100 дол. США, станом на дату звернення – 799,00 грн. за 100 дол. США).

У той же час, я отримую дохід у національній валюті України, і для виконання зобов’язань за Договором вимушений придбавати іноземну валюту за комерційним курсом українських банків (станом на момент укладання Договору ≈ 505,00 грн. за 100 дол. США; станом на дату звернення ≈ 799,00 грн. за 100 дол. США), що робить для мене неможливим виконання Договору на даний час.

На підставі викладеного, –

ПРОШУ:

Здійснити правову експертизу Кредитного договору №11-1/843к-08 від 13.01.2008 р. на предмет настання форс-мажорних обставин та видати “Свідоцтво про настання обставин непереборної сили”.

Додатки в копіях:

1. Кредитний договір №11-1/843к-08 від 13.01.2008 р.

2. Додаткова угода до даного договору від 19.02.2009 р.

З повагою,

10.10.2013 р.                                               Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 099 переглядів