Як накласти дисциплінарне стягнення на працівника. Зразки документів.

 Порушення працівником трудової дисципліни  – це дисциплінарний проступок, що є підставою для застосування дисциплінарної відповідальності. Механізм її застосування базується на нормах права, визначених Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП). Так, статтями 147 – 152 КЗпП визначено підстави дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарних стягнень, порядок їх накладення, зняття та оскарження.

Відповідно до статті 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими в установленому порядку. У деяких галузях економіки для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну. Виходячи з цього виділяють два види дисциплінарної відповідальності: спеціальну і загальну.

Спеціальну дисциплінарну відповідальність передбачено тільки для окремих категорій працівників, що визначені статутами, положеннями про дисципліну і спеціальними нормативними актами. Для цього виду дисциплінарної відповідальності характерними є наявність спеціального суб’єкта дисциплінарного проступку, особливий характер дисциплінарного проступку, спеціальні види дисциплінарних стягнень, особливий порядок накладення та оскарження стягнення.

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачається КЗпП та правилами внутрішнього трудового розпорядку і полягає у накладенні на працівника дисциплінарних стягнень. Вона може застосовуватися для переважної більшості працюючих (включаючи сезонних і тимчасових працівників), на яких не поширюється дія статутів та положень про дисципліну, інших спеціальних нормативних актів.

Під порушенням трудової дисципліни мається на увазі невиконання чи неналежне виконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Невиконання громадських чи інших доручень, не пов’язаних з виконанням трудової функції, не може тягти застосування дисциплінарної відповідальності.

а). Порушення трудової дисципліни вважається таким за умови, що воно сталося в робочий час. Для працівників, що працюють в режимі ненормованого робочого часу, весь час перебування на робочому місці вважається робочим часом.

б). Заподіяння внаслідок вчинення дисциплінарного проступку матеріальної чи іншої шкоди власнику не є обов’язковою умовою для настання дисциплінарної відповідальності, але наявність шкоди може бути врахована при виборі виду дисциплінарного стягнення.

в). Притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника за вчинення ним дисциплінарного проступку та накладення на нього відповідного дисциплінарного стягнення – це право власника або уповноваженого ним органу, а не його обов’язок.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з двох видів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) відповідного працівника.

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатись також відповідними вищестоящими органами.

Працівники, які обіймають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством. Останнє правило поширюється, наприклад, на голів профспілкових комітетів, передбачає звільнення від виборної роботи депутатів місцевих рад тощо.

Законодавством визначено строк та порядок застосування дисциплінарних стягнень. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, при цьому не враховується час звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Обираючи вид стягнення, власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого працівником проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і те, наскільки сумлінно працівник досі ставився до роботи. Замість накладання дисциплінарного стягнення питання про порушення трудової дисципліни може бути передане на розгляд трудового колективу або уповноваженого ним органу.

Факт вчинення дисциплінарного проступку має бути належним чином зафіксований за допомогою актів, довідок, доповідних записок, протоколів уповноважених органів тощо.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень, і оскільки це пряма вказівка законодавства, вимогу про надання письмових пояснень доцільно оформлювати у письмовій формі. Письмове повідомлення має бути вручено працівникові під розписку. У випадку його відмови розписатися в отриманні повідомлення або надати письмові пояснення складається відповідний акт.

Стягнення має бути оголошено в наказі (розпорядженні), з яким працівника також слід ознайомити під розписку. Відмова працівника розписатися в ознайомленні з наказом засвідчується відповідним актом.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Ініціатором щодо дострокового зняття дисциплінарного стягнення може бути керівник підрозділу, в якому працює особа, що має стягнення, бригада або інший колектив. Про дострокове зняття стягнення видається наказ (розпорядження), в якому мотивується прийняте рішення. З наказом також слід ознайомити працівника під розписку.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

Приклад оформлення акту про відсутність працівника на роботі

 

ТОВ «Рябий пес»

25.02.2013                                                     м. Львів

АКТ № 1

Про відсутність на роботі Нечипоренко Н.К., завідувача господарством.

Нами, головним бухгалтером Козак Н.Ф., начальником відділу кадрів Цейлонським Володимиром Богдановичем та юрисконсультом Чурка Андрієм Івановичем, складено цей акт в тому, що 25 лютого 2013 р. завідувач господарством Нечипоренко Никифір Калістратович був відсутній на роботі (як на своєму робочому місці, так і на підприємстві в цілому) протягом робочого дня з 9,00 год. до 18,00 год.

Про наявність поважних причин, що пояснюють відсутність на роботі, ні напередодні, ні протягом робочого дня 25 лютого 2013 р. Нечипоренко Н.К. жодними засобами зв’язку не повідомляв, на телефонні дзвінки не відповідає.

Головний бухгалтер Козак Н.Ф.Козак
Начальник відділу кадрів Цейлонський В. М. Цейлонський
Юрисконсульт Чурка А.І.Чурка

 

Приклад оформлення письмового повідомлення
про необхідність надання письмових пояснень щодо відсутності на роботі

ТОВ «Рябий пес»

26.02.2013                                                     м. Львів

Завідувачу господарством
Нечипоренко Никифору Калістратовичу

ПОВІДОМЛЕННЯ №10

Про надання письмового пояснення

Шановний Никифоре Калістратовичу!

Прошу Вас у строк до 01.03.2013 р. надати письмове пояснення щодо Вашої відсутності на роботі 25.02.2013 р.

Начальник відділу кадрів     ____________ Цейлонський В.Б.

 

Примірник повідомлення отримав:

Завгосп ____________Н.К. Нечипоренко
дата

 

Приклад оформлення акту про відмову працівника від підпису про ознайомлення з повідомленням щодо надання письмових пояснень

ТОВ «Рябий пес»

26.02.2013                                                     м. Львів

АКТ № 2

Про відмову від підпису про отримання повідомлення

Нами, головним бухгалтером Козак Н.Ф., бухгалтером Фартушок П.А. та юрисконсультом Чурка А.І. складено цей акт в тому, що в нашій присутності 26.02.2013 р. начальник відділу кадрів Цейлонський Володимир Миколайович вручив Завідувачу господарством Нечипоренко Никифору Калістратовичу примірник повідомлення від 26.02.2013 № 10 про надання письмового пояснення.

Нечипоренко Н.К. з повідомленням ознайомився, однак від підпису про отримання повідомлення відмовився, нічим не мотивуючи свою відмову.

Головний бухгалтер Козак Н.Ф.Козак
Начальник відділу кадрів Цейлонський В. М. Цейлонський

 

 

Приклад пояснювальної записки працівника, щодо причин відсутності на роботі

Начальнику відділу кадрів
Цейлонському В.Б.
завідувача господарством
Нечипоренко Н.К.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Прокинувшись вранці, приблизно о 5,00 год., я почув за стіною в сусідів цікаві звуки неприродного характеру. Дані звуки мене зацікавили, оскільки раніше я таких ніколи не чув. Я приклав до стіни склянку, припав вухом до склянки і почав слухати. Дані звуки мене зворушили до сліз, і я почав плакати. Сльози текли потіком, я не зміг їх зупинити. Після чого я прийняв рішення викликати швидку медичну допомогу. Лікарі швидкої ввели мені заспокійливі ліки, через що я заснув, та проспав безпробудним сном з 9,00 год. по 21,00 год. 25.02.2013 р.

Довідку про виклик карети швидкої медичної допомоги надаю.

26.02.2013 р.                                   Н.К. Нечипоренко

 

 

Приклад оформлення наказу про накладення стягнення у вигляді догани

ТОВ «Рябий пес»

НАКАЗ №123-к

26.02.2013 р.                            м. Львів

Про призначення стягнення Нечипоренко Н.К.

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити ДОГАНУ Нечипоренко Никифору Калістратовичу, завідувачу господарством, за порушення трудової дисципліни (прогул без поважних причин 25.02.2013 р.).

Підстави:

1. Акт про відсутність на роботі від 25.02.2013 р. № 1.

2. Пояснювальна записка Нечипоренко Н.К. від 26.02.2013 р.

Директор                                        І.І.Іваносян

З наказом ознайомлений:________________ Н.К. Нечипоренко
дата

 

 

Приклад оформлення акту про відмову працівника від підпису про ознайомлення з наказом про накладення стягнення

ТОВ «Рябий пес»

26.02.2013                                                     м. Львів

АКТ № 8

Про відмову від підпису про ознайомлення з наказом.

Нами, головним бухгалтером Козак Н.Ф., бухгалтером Катерпіллар П.А. та юрисконсультом Чурка А.І. складено цей акт в тому, що в нашій присутності 26.02.2013 р. начальник відділу кадрів Цейлонський В.Б. ознайомив завідувача господарством Нечипоренко Н.К. з наказом директора ТОВ «Рябий пес» від 26.02.2013 р. № 123-к  про призначення стягнення Нечипоренко Н.К. за прогул без поважних причин 25.02.2013 р. Наказ було зачитано в голос Цейлонським В.Б.

Нечипоренко Н.К. відмовився ставити підпис про ознайомлення з наказом від 26.02.2013 р. № 123-к.

Головний бухгалтер Козак Н.Ф.Козак
Начальник відділу кадрів Цейлонський В. М. Цейлонський
Юрисконсульт Чурка А.І.Чурка

 

Приклад оформлення наказу про зняття стягнення

ТОВ «Рябий пес»

23.03.2013 р.                         м. Львів

НАКАЗ № 231-к

Про зняття стягнення з Нечипоренко Н.К.

НАКАЗУЮ:

  1. Зняти стягнення з Нечипоренко Никифора Калістратовича, завідувача господарством, накладене за порушення трудової дисципліни наказом від 26.02.2013 р. № 123-к.

Підстава: службова записка комерційного директора Рудько В.А. від 20.03.2013 р.

Директор                                    І.І.Іваносян

З наказом ознайомлений: _________Н.К. Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Інше »
73 036 переглядів