Зразок характеристики працівника (словник ділових та моральних якостей для написання характеристики)

Зміст:


Ділові якості.

1.1 Організаторські здібності:

–   Володіє високими організаторськими здібностями.

–   Легко справляється з завданнями, які потребують організаторських здібностей.

–   Здатний вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей.

–   Інколи не може добре організувати ефективне виконання поставлених завдань.

–   Відчуває серйозні утруднення при організації виконання поставлених завдань.

1.2 Ініціатива:

–   Уміє і любить працювати в обстановці, яка потребує проявлення ініціативи.

–   Проявляє розумну ініціативу там, де це можливо.

–   Уміє проявити ініціативу, коли це потребує обстановка.

–   Прагне до того, щоб їм керували, уникає приймати рішення.

1.3 Наполегливість:

–   Не зупиняється перед труднощами, наполегливо й енергійно йде до наміченої мети.

–   На шляху до наміченої мети можуть зупинити тільки надзвичайні труднощі.

–   Наполегливий, звичайно не розгублюється перед труднощами.

–   Інколи не вистачає наполегливості перед труднощами, потребує підтримки і допомоги.

–   Слабкий, часто змінює свої рішення, пасує перед труднощами.

1.4 Професійна підготовка:

–   Володіє високими професійними знаннями і навичками.

–   Професійно підготовлений відмінно, здатний самостійно вирішувати складні завдання.

–   Має хорошу професійну підготовку, достатню для виконання обов’язків.

–   Іноді не вистачає професійних знань при виконанні своїх обов’язків.

–   Низька професійна підготовка часто призводить до зриву виконання поставлених завдань.

1.5 Знання обладнання та  техніки:

–   Вміло користується довіреним йому обладнанням та технікою. Має кваліфікацію “Майстер” .

–   Успішно оволодів довіреним йому обладнанням та технікою, не відчував труднощів під час їх застосування. Має кваліфікацію спеціаліста 1-го класу.

–   Добре знає обладнання та техніку, виконує всі вимоги її експлуатації. Має кваліфікацію спеціаліста 2-го класу.

–   Іноді відчуває труднощі під час експлуатації  техніки та обладнання у важких умовах. Має кваліфікацію спеціаліста 3-го класу.

–   Через незнання відчуває серйозні труднощі під час експлуатації техніки та обладнання.

1.6 Знання керівних документів:

–   Твердо знає та вміло застосовує на практиці керівні документи.

–   Має міцні знання керівних документів і правильно їх застосовує.

–   Знає вимоги керівних документів в обсязі своїх функціональних обов’язків.

–   Допускає невпевненість під час практичного застосування вимог керівних документів.

–   Незнання керівних документів знижує ефективність виконання обов’язків.

1.7 Уміння навчати підлеглих працівників:

–   Кваліфікований методист, ефективно навчає підлеглих працівників.

–   Проводить заняття на доброму методичному рівні, при навчанні підлеглих працівників досягає високих результатів.

–   Заняття будує методично правильно, добивається хороших результатів під час навчання підлеглих працівників.

–   Не завжди методично правильно будує заняття, що знижує рівень підготовки підлеглих працівників.

–   Має слабку методичну підготовку, що негативно проявляється на навчанні підлеглих працівників.

1.8 Удосконалення професійних знань:

–   Постійно працює над удосконаленням своїх знань. Глибоко вивчає питання теорії і практики професійної справи.

–   Систематично працює над поглибленням своїх знань.

–   Достатньо працює над підвищенням своїх знань.

–   У роботі над вдосконаленням своїх знань проявляє поверхневий підхід.

–   Недостатньо працює над підвищенням своїх знань.

1.9 Уміння організовувати та забезпечувати результативну роботу

–   Відмінно організовує та забезпечує ведення результативної роботи.

–   Успішно організовує та забезпечує ведення результативної роботи.

–   Добре організовує та забезпечує ведення результативної роботи.

–   Іноді допускає помилки при організації та забезпеченні ведення результативної роботи.

–   Має слабкі здібності  в організації і забезпеченні ведення результативної роботи.

1.10 Почуття нового, ставлення до передового досвіду:

–   Високо розвинене почуття нового, постійно стежить за передовим досвідом роботи, ініціатор нововведень.

–   Почуття нового розвинене, постійно вивчає передовий досвід, ініціатор його впровадження.

–   Проявляє обережність до всього нового, віддає перевагу традиційним методам роботи.

–   Прихильник традиційних методів роботи.

–   Прихильник любих, іноді некорисних нововведень, але швидко про них забуває.

–   Проявляє слабкий інтерес до нового та передового досвіду, прихильник старих методів роботи, нововведень не підтримує.

1.11 Ставлення до роботи:

–   Безмежно відданий своєму обов’язку.

–   Здатний на жертви для виконання свого службового обов’язку.

–   Сумлінно виконує свій службовий обов’язок.

–   Допускає випадки халатного ставлення до своїх службових обов’язків. Службою не дорожить.

1.12 Близькість до підлеглих, уміння підтримувати свій авторитет:

–   Уважний до підлеглих, тонко вирішує проблеми, що їх стосуються. Дорожить їх думками. Цінує та приймає їх пропозиції.

–   Уважний до проблем, які торкаються людей, вирішує їх найкращим чином. Завжди враховує в роботі думки та пропозиції підлеглих.

–   Недостатньо  розуміє проблеми підлеглих та враховує в своїх рішеннях. Не завжди сприймає їх пропозиції.

–   Не надає питанням, які пов’язані з людьми , того значення, яке вони заслуговують. Ігнорує пропозиції підлеглих.

–   Не вміє і не хоче поводитися з людьми, не проявляє інтересу до проблем підлеглих. Нетерплячий до їх пропозицій.

1.13 Якість виконання вказівок начальників:

–   виконує всі поставлені перед ним завдання обґрунтовано, швидко, з детальною обробкою та відмінною якістю.

–   Роботу виконує ефективно, старанно, звертає увагу на деталі.

–   Завжди виконує вказівки згідно з наказом.

–   При виконанні вказівок може іноді допускати недбайливість.

–   Потребує постійного контролю за якістю виконання вказівок, несумлінний при їх виконанні.

1.14  Дух співробітництва:

–   Його участь в роботі колективу завжди конструктивна.

–   Участь в роботі колективу конструктивна.

–   Участь в роботі колективу сприяє виконанню поставлених завдань.

–   Уміння підпорядкувати себе вимогам, які випливають з поставлених завдань.

–   У роботі колективу пристосовується важко, іноді займає негативну позицію.

1.15 Почуття відповідальності:

–   Має високе почуття відповідальності.

–   Готовий взятий на себе відповідальність, не схильний перекладати її на інших.

–   Почуття відповідальності за доручену справу розвинено добре.

–   Має низьке почуття відповідальності, схильний перекладати її на інших.

–   Іноді знижує відповідальність за доручену справу.

1.16 Вимогливість:

–   Завжди вимогливий до себе та підлеглих. Здатний навести твердий статутний порядок на дорученій ділянці.

–   Вимогливий до себе та підлеглих. Вимогливість розумна та обгрунтована.

–   Вимогливий, однак вимогливість проявляється в грубій формі.

–   Не завжди вимогливий до себе та підлеглих.

1.17 Здатність мислити:

–   Мислить творчо, постійно прямує до пошуку сміливих, оригінальних, нестандартних рішень, всебічно їх обгрунтовує та підтримує розрахунками.

–   Мислить творчо, нешаблонно, схильний до пошуку сміливих та оригінальних рішень.

–   Мислить творчо, але іноді схильний до прийняття типових рішень без елементів ризику.

–   Схильний до прийняття шаблонних, стандартних та обережних рішень.

1.18 Оперативність прийняття рішень:

–   Оперативно приймає рішення, швидко реагує на зміни в обстановці.

–   Рішення приймає своєчасно, реагує на зміни в обстановці.

–   Оперативно реагує на зміни в обстановці.

–   Трохи повільно приймає рішення, але прийняті ним рішення оптимальні.

–   Неоперативний, зміни в обстановці помічає з запізненням, довго вагається перед тим як прийняти рішення.

1.19 Уміння знайти головну ланку:

–   Швидко розбирається в суті питання і з великою точністю виділяє головне.

–   Здатний швидко розбиратися в суті питання та виділяти головне.

–   Може знайти головну ланку.

–   Трохи повільний, але здатний зрозуміти суть справи, відділити головне від другорядного.

–   Часто з утрудненням відділяє головне від другорядного.

1.20 Здатність до передбачення:

–   При прийнятті рішень, передбачає розвиток подій і наслідок їх застосування.

–   Передбачає розвиток подій та наслідки прийнятих рішень.

–   Здатний до передбачення подій.

–   Передбачає тільки найближчі наслідки прийнятих рішень.

–   Немає далекоглядності, не завжди передбачає наслідки рішень, що приймаються.

1.21 Проблематичність мислення:

–   Завжди бачить суперечності, що назрівають, проблеми та своєчасно вживає заходів щодо їх вирішення.

–   Уміє бачити назрілі проблеми, суперечності та визначити шляхи їх вирішення.

–   Бачить назрілі проблеми, суперечності, але утруднюється у визначенні шляхів їх вирішення.

–   Не завжди своєчасно розкриває проблеми, суперечності, схильний обходити їх.

–   Віддає перевагу тому, щоб не помічати, обходити проблеми, суперечності сучасного життя.

1.22 Уміння висловлювати думки:

–   Завжди чітко, хорошим і зрозумілим стилем, висловлює свої думки усно чи письмово.

–   Текст виконаних документів зрозумілий, стиль викладення хороший.

–   Текст виконаних документів зрозумілий, стиль викладення задовільний.

–   Виконує документи важко, стиль викладення потребує доопрацювання, доповідає плутано.

–   Плутано та неясно викладає свої думки письмово, не уміє висловити їх усно.

1.23 Робоча культура:

–   Має високу робочу культуру та здібності оформлювати.

–   Робоча культура та здібності оформлювати розвинені добре.

–   Робоча культура та здібності оформлювати розвинені задовільно.

–   Під час роботи з документами не вистачає культури, здібності оформлювати слабкі.

–   Робочою культурою та здібностями оформлювати не володіє.

1.24 Відчуття місцевості:

–   Відмінно орієнтується на місцевості, уміло застосовує її особливості.

–   Добре орієнтується на місцевості, раціонально застосовує її особливості.

–   Достатньо уміло використовує особливості місцевості при виконанні поставлених завдань.

–   Іноді робить помилки в оцінці місцевості, які негативно впливають на виконання завдань.

–   Слабо орієнтується на місцевості, її особливості використовує невміло.

1.25 Досвід роботи:

–   Має багатий професійний досвід на основних керівних посадах.

–   Має професійний досвід на основних керівних посадах.

–   Має недостатній професійний досвід через відсутність роботи на основних керівних посадах.

–   Недостатній професійний досвід у впливає на виконання завдань.

–   Професійного досвіду не має.

1.26 Уміння берегти службову таємницю:

–   Ні при яких обставинах не допускає розголошення  таємниці.

–   Уміє пильно берегти таємницю.

–   Таємницю берегти уміє, але при роботі з документами не завжди дотримується правил таємності.

–   Може не обґрунтовано або ненавмисно довірити таємницю в бесідах з друзями або близькими.

–   Здатний розголосити таємницю через хвастощі або недомисел.

Моральні якості.

2.1 Моральні якості:

–   Своєю чесною та порядною поведінкою є прикладом для наслідування. Безкорисливий.

–   За любих обставин порядний і чесний.

–   Задовільнює моральним вимогам працівника такого рівня.

–   Не завжди достатньо розуміє моральні вимоги до працівника такого рівня.

–   Деякі аспекти моралі несумісні зі посадою такого рівня.

2.2 Сімейні відносини:

–   Зразковий сім’янин.

–   Уміло будує сімейні відносини.

–   Сімейні відносини добрі.

–   Не завжди правильно будує сімейні відносини. Члени сім’ї схильні до конфліктів.

–   Поганий сім’янин. У сім’ї має конфлікти, які впливають на службову діяльність.

2.3 Почуття такту та виховання:

–   Дуже ввічливий, завжди знає, що треба зробити або сказати.

–   Викликає повагу до себе умінням триматися та висловлювати думку.

–   Уміє триматися коректно з усіма.

–   Іноді не вистачає скромності, допускає некоректні поступки по відношенню до товаришів по службі.

–   Неспритний, часто шокує незнанням ставлення до правил пристойності.

2.4 Справедливість і неупередженість:

–   Справедливий, об’єктивно та неупереджено оцінює інших.

–    Справедливий, до товаришів по службі та підлеглих відноситься без упередження.

–   Як правило, об’єктивно оцінює інших, прямує бути об’єктивним.

–   Не завжди об’єктивно і безсторонньо оцінює інших, іноді керується при цьому своїми симпатіями та антипатіями.

–   Почуття справедливості і безсторонності в оцінці інших розвинуто погано.

2.5 Відношення до спиртних напоїв:

–   Веде тверезий спосіб життя.

–   Не зловживає спиртними напоями.

–   Іноді зловживає спиртними напоями.

–   Зловживає спиртними напоями поза службою.

–   Зловживає спиртними напоями, в тому числі і на службі.

2.6 Особиста дисциплінованість:

–   Підпорядковується не роздумуючи, розумно з переконанням виконує усі накази та розпорядження. Високо дисциплінований.

–   Точно виконує накази, уміє зрозуміти їх суть і задумку керівника. Дисциплінований.

–   Дисциплінований, але може ненавмисно допустити незначні дисциплінарні порушення.

–   Іноді не додержує вимог дисципліни, допускає дисциплінарні порушення.

–   Недисциплінований. Схильний до суперечок.

2.7 Участь у суспільному житті:

–   Бере активну участь у суспільному житті.

–   Бере участь у житті колективу.

–   Рідко приймає участь у суспільному житті.

–   Від суспільних заходів ухиляється, не бере в них участі, якщо не потрібна обов’язкова присутність.

2.8 Відношення до гласності, принциповість:

–   Висловлюється ясно та відверто, захищає свою думку ввічливо та твердо, нетерплячий до недоліків.

–   Висловлює свою думку переконано і спокійно. Нетерплячий до недоліків.

–   Твердо відстоює свою думку. Нетерплячий до недоліків.

–   Здатний замовчувати або легко змінювати свою думку, приховувати недоліки в службі, остерігається гласності.

–   Завжди залежить від думок інших, своєї думки не висловлює. Здатний прикрасити стан справ. Остерігається гласності.

2.9 Здатність враховувати індивідуальні особливості людей:

–   Добре розбирається в людях, уміє вірно розподіляти між ними обов’язки, враховуючи їх індивідуальні особливості.

–   Здатний зрозуміти індивідуальні особливості людей і на цій основі оранізувати їх роботу.

–   Здатний зрозуміти індивідуальні особливості людей, але у їх використанні має затруднення.

–   Іноді не враховує індивідуальні особливості людей при розподілі обов’язків.

2.10 Здатність привертати до себе людей, впливати на їх поведінку:

–   Своїми діловими та моральними якостями привертає до себе людей та позитивно впливає на їх поведінку.

–   Здатний привертати людей до себе та позитивно впливає на них.

–   Здатний привертати людей до себе та впливає на них.

–   Може привертати до себе людей, але окремі риси характеру заважають зближенню з ними.

–   Особливої привабливості у людей не викликає, відразливе враження справляє зарозумілість.

2.11 Авторитет:

–   Має високий авторитет та повагу у співробітників та підлеглих.

–   Користується заслуженим авторитетом та повагою у своїх співробітників та підлеглих.

–   Має авторитет.

–   Не у всіх співробітників має авторитет та повагу.

–   Авторитету та поваги у співробітників не має.

2.12 Товариськість та взаємодопомога:

–   Високо розвинуте почуття колективізму та товариськості. Завжди готовий прийти на допомогу.

–   Добре розвинуте почуття колективізму та товариськості. Завжди дорожить честю та гідністю свого робочого колективу, готовий прийти на допомогу співробітникам.

–   Надає допомогу співробітникам, але іноді не охоче.

–   Почуття колективізму та товариськості розвинуте слабо, честю колективу не дорожить. Індивідуаліст за характером.

2.13 Увага до людей:

–   Завжди уважний до людей, доброзичливий, особисті питання оточуючих вирішує делікатно.

–   Вникає в турботи оточуючих, з розумінням ставиться до питань, що виникають, та враховує їх.

–   Недостатньо уваги приділяє питанням оточуючих, проблеми вирішує поверхнево.

–   Неуважний до людей. Мало спілкується.

Особисті якості.

3.1 Рішучість, сміливість, самовладання:

–   За всяких обставин проявляє незмінну витримку, рішучість і сміливість.

–   Рішучий та сміливий при виконанні поставлених завдань, завжди володіє собою.

–   Достатньо володіє собою, щоб діяти рішуче та сміливо.

–   Поведінка в екстремальних ситуаціях визначається емоційним станом або настроєм.

–   У небезпеці проявляє нестійкість та боязливість.

3.2 Кмітливість та винахідливість у складній обстановці:

–   Ніколи не розгублюється в непередбачених обставинах, реагує рішуче та уміло.

–   Завжди своєчасно приймає рішення в непередбачених обставинах.

–   Добре діє в непередбачених обставинах, рішення приймає в допустимі строки.

–   Іноді розгублюється в непередбачених обставинах, не реагує з належною ефективністю.

–   Перша несподівана трудність або кризова ситуація ставить в безвихідь.

3.3 Загальна культура та розвиток:

–   Має широку загальну культуру, постійно працює над собою в цьому напрямку.

–   Має високу загальну культуру.

–   Має достатні для своєї посади знання та загальну культуру.

–   Зазнає труднощів від недостачі загальної культури та розвитку.

–   Опирається на обмежені або поверхневі знання та культуру.

3.4 Пам’ять:

–   Виняткова.

–   Відмінна пам’ять, дуже рідко щось забуває.

–   Пам’ять задовільна, рідко щось забуває.

–   Іноді забуває важливі моменти по роботі.

–   Зазнає серйозних труднощів в роботі через погану пам’ять.

3.5 Ставлення до думок інших:

–   Завжди рахується з думками інших, заохочує висловлювання протилежних точок зору, здатний прийняти розумну пропозицію.

–   Рахується з думками інших, здатний оцінити їх пропозиції для прийняття оптимального рішення.

–   Звичайно вислуховує любі пропозиції, але віддає перевагу своїй точці зору.

–   Прагне нав’язувати власну точку зору, інші пропозиції не приймає.

–   Відхиляє любі, у тому числі і обґрунтовані пропозиції, якщо вони не збігаються з його точкою зору.

3.6 Простота та скромність:

–   Дуже скромний, простий та доступний в спілкуванні.

–   Скромний, простий та доступний в спілкуванні.

–   Скромний, але іноді допускає зухвалість, переоцінку реальних досягнень.

–   Не вистачає скромності, допускає чванливість та зазнається.

3.7 Життєрадісність та оптимізм:

–   Життєрадісний, оптиміст, почуття гумору розвинуте добре.

–   Оптиміст за характером.

–   Оптиміст, але іноді схильний до песимізму.

–   Схильний до песимізму.

–   Песиміст, бачить більше поганого, ніж доброго.

3.8 Товариськість:

–   Шукає контакту з людьми, робить це легко. У товаристві має повагу, дуже товариський.

–   Підтримує добрі стосунки з оточуючими. Товариський.

–   Уміє підтримувати добрі та рівні стосунки з товаришами по службі.

–   Мало схильний до контактів з іншими, іноді важкий в спілкуванні.

–   Замкнений, буває різкий та невитриманий з товаришами по службі.

3.9 Витривалість та працездатність:

–   Надзвичайно витривалий та працездатний, завжди зберігає присутність духу.

–   Легко переносить інтенсивні навантаження, легко відновлює сили.

–   Витривалий, зберігає ясний розум та добре відновлює сили.

–   Втомлюється після значних навантажень.

–   Не може переносити довгі та інтенсивні навантаження, важко відновлює сили.

3.10 Заняття фізичною культурою та спортом:

–   Спортсмен високого класу з великими досягненнями в спорті.

–   Любить та займається спортом, показує добрі результати.

–   Добрий спортсмен. Постійно поліпшує свою фізичну культуру.

–   До фізичної культури та спорту байдужий. Займається ними тільки в плановому порядку.

–   Фізичною культурою та спортом не займається. Фізично підготовлений погано.

3.11 Стан здоров’я:

–   Здоров’я чудове.

–   Дуже добрий стан здоров’я.

–   Стан здоров’я добрий.

–   Має перерви в праці за станом здоров’я.

–   Постійно слабке здоров’я, що позначається на працездатності. Часто хворіє.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Інше »
369 830 переглядів
7 комментариев
  1. Щиро дякую, надзвичайно корисна стаття, багато конкретики, а не порожні фрази!

  2. Дуже вдячна за вашу статтю. Вже багаторазово використовувала її в практичній роботі. Виручає щоразу. Все систематизовано і конкретно. Дякую!!!

  3. Дякую за поради при написанні характеристики, дуже змістовна та корисна інформація, яка полегшує роботу.

Comments are closed.