Зразок довіреності на розпорядження банківським вкладом

 ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Новий Клепарів, тридцяте вересня дві тисячі п’ятнадцятого року.

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, мешкаю за адресою: місто Новий Клепарів, вулиця Б.І.Антонича, 00/00, паспорт серії КС №987654, виданий Біантонічевським РВ ДМСУ У м.Новий Клепарів, від 12 грудня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 09764316497, обізнаний iз загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, вільно володіючи українською мовою, що дає мені можливість правильно зрозуміти текст цього документа, відповідно до вимог ст. 244-250 Цивільного кодексу України, на підставі усного договору доручення з повіреним, дійсною довіреністю уповноважую Нечипоренко Мальвіну Никифірівну, яка проживає за адресою: місто Новий Клепарів, вулиця Б.І.Антонича, 00/01, паспорт серії КС №0123456, виданий Біантонічевським РВ ДМСУ У м.Новий Клепарів, від 25 ноября 2012 року,

—————————бути моїм представником———————

в ПРИВАТНому акціонерному товаристві «ПУПСІК БАНК», та інших юридичних особах з питань відкриття (закриття) банківських (поточних та депозитних) рахунків та рахунків у цінних паперах, а також користування та розпорядження відкритими на моє ім`я рахунками, в тому числі з правом отримання готівки через каси банківських установ, укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Для чого представникові надається право:

  • мати вільний доступ до моїх поточних та депозитних рахунків (рахунків у цінних паперах) та інформації щодо них;
  • подавати від мого імені заяви та інші документи, які будуть необхідними для виконання довіреності, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунків, заяви про дострокове відкликання коштів з депозитних рахунків тощо;
  • розписуватися за мене (у тому числі підписувати, заяви, анкети, опитувальники, картки зі зразками підписів, договори на відкриття та обслуговування поточних рахунків (рахунків у цінних паперах), договори банківського вкладу (депозиту), договори застави, договори фінансового кредиту, договори купівлі-продажу цінних паперів із будь-якими третіми особами, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, розпорядження на виконання облікових (на зарахування, переказ, списання, блокування, знерухомлення) та адміністративних депозитарних операцій зберігачем);
  • одержувати виписки, довідки або інші документи про наявність та рух грошових сум (цінних паперів), відсотків (нарахувань) по них;
  • поповнювати вказані рахунки будь-якими із способів, передбачених законодавством, на свій розсуд;
  • одержувати через касу банку готівкові суми (у тому числі нараховані на суму вкладу відсотки) без обмежень їх розміру;
  • закривати рахунки у випадках, відомих моєму представникові.

Статті 237-241, 244-250, 1000-1009 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено.

Довіреність видана строком на ДВА РОКИ та дійсна до тридцятого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Підпис:                                                   Нечипоренко Никифір Калістратович

Місто Київ, Україна

тридцяте вересня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ця довіреність посвідчена мною, Чайківським В.Б., приватним нотаріусом Новокрепарівського районного нотаріального округу.

Довіреність підписана _____________________________________ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

                                                Зареєстровано в реєстрі за № 564
                                                 Стягнуто плату за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:__________________________

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
5 228 переглядів