Акт про розбіжність у кількості/ якості товару який постачається

АКТ

про розбіжності № ______

 м.Львів                                                                                «____» _____________2014 р.

  1. Вантажовідправник:
  1. Вантажоотримувач:
  1. Перевізник:
  1. Місце приймання:
  1. Водій :
  1. Дата і час початку приймання:
      4. № автомобіля :        9. Дата і час закінчення приймання:
       5. ТТН №  

 10.Особи, що беруть участь у складанні акту (посада, ПІБ):

Від вантажоодержувача:1. (компанія, посада) (ПІБ)
2.(компанія, посада) (ПІБ)
3.(компанія, посада) (ПІБ)
Від перевізника:Водій / Експедитор (ПІБ)
Вищезазначені особи з правилами приймання продукції по кількості на якості ознайомлені.

11. Наявність пломби на автомобілі :    

□ так, непорушена              □   так, але пломба порушена                 □ без пломби       

12. Кількість фактично прийнятих палет ___________

13. Кількість палет згідно ТТН ___________

14. Стан упаковки палети

(вказати: наявність пошкодження цілісності упаковки, характер пошкодження упаковки)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. При прийманні продукції, згідно до ТТН №______________________,

та   видаткової(их) накладної(их) № _______________________________     виявлено розбіжності:

Назва товару,                  характер розбіжності Нестача, кіл-ть                                 Надлишок, кіл-ть Пошкодження, кіл-ть 
       
       
       
Всього:      

 16. Детальний опис характеру пошкодження, браку продукції

(вказати: розміщення продукції в машині, розміщення на палеті (в середині, скраю, в верхньому чи нижньому ряді, наскільки пошкоджена продукція, придатність до реалізації,), наявність сторонніх предметів в машині і таке інше)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 17. Детальний опис факту нестачі чи пересортиці

(де виявлено – в середині палети, в нижньому чи верхньому ряді і таке інше)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 18. Відмітка про відмову прийняти пошкоджену продукцію:

18.1. Пошкоджена продукція у кількості ___________________________________ приймається

18.2. Пошкоджена продукція у кількості ___________________________________ НЕ приймається та повертається вантажовідправнику

 19. Підписи учасників.

Особи, які підписали даний акт попереджені про те, що вони несуть відповідальність встановлену законодавством України за підписання акту прийому продукції по кількості і якості, що містять неправдиву інформацію.

 Від вантажоодержувача:

________________________________________________________________

                       посада                                          прізвище                                       підпис

місце для печатки

________________________________________________________________

                       посада                                             прізвище                                       підпис

________________________________________________________________

                       посада                                              прізвище                                       підпис

 

 Від перевізника:

 ________________________________________________________________

                       посада                                                прізвище                                      підпис

Коментарі та зауваження:

   

Примітка:

Усі пункти Акту є обов’язковими для заповнення. Акт обов‘язково повинен бути підписаний всіма учасниками, що брали участь в прийманні продукції. Учасник, який не згідний зі змістом акту, зобов’язаний підписати його з обмовкою про свою незгоду та викласти свою думку в розділі «Коментарі та зауваження».

У випадку, якщо одна зі сторін відмовляється підписувати даний Акт, інша сторона має скласти відповідний Акт з підписами мінімум двох свідків.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
6 825 переглядів