Підпис, факсиміле та візи на договорах

І. Підпис та факсиміле

Відповідно до ч.2.ст.207 ЦКУ – Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами або довіреністю.

Відповідно до ч.3.ст.207 ЦКУ – Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису допускається за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

 

Таким чином:

 • основний договір має бути посвідчений «мокрим» підписом керівника підприємства, або іншої особи, якій видано довіреність (наприклад керівник напрямку, якого стосується договір який укладається).
 • в основному договорі має бути зразок факсиміле, та зразок «мокрого» підпису поряд з факсиміле.

Через це рекомендовано при посвідченні договорів робити наступний запис в розділі «реквізити/підписи сторін»:

Керуючись статтею 179 Господарського кодексу України та статтею 207 Цивільного кодексу України, Сторони прийшли до згоди про те, що ТОВ “Рябий пес” при оформленні та підписанні договорів, додаткових угод, додатків, актів, а також інших юридичних та бухгалтерських документів, пов’язаних з цим Договором та його виконанням, має право використовувати факсимільне відтворення підпису директора ТОВ «Рябий пес» Нечипоренко Н.К., а інша Сторона не заперечує і погоджується на таке використання.

Зразок власноручного підпису

директора ТОВ «Рябий пес» Нечипоренко Н.К.
_______________________________

 

Зразок відтиску факсиміле (аналог власноручного підпису) виконавчого директора ТОВ «Рябий пес» Нечипоренко Н.К.

________________________________

В подальшому всі додатки до договору та інші документи можна посвідчувати факсиміле.

 

 ІІ. Підпис на кожній сторінці або прошивка договору

 Враховуючи дуже поширені випадки шахрайських дій, підробок документів серед вітчизняних бізнесменів, доцільно не лише підписувати останню сторінку договору, але для того, щоб не допустити заміни сторінок варто також:

 • посвідчувати «мокрим» підписом керівника (повіреного) кожну сторінку договору (додатки до договору можуть посвідчуватися факсиміле. По тексту договору, до моменту, коли є надпис, що в подальшому – тобто в наступних документах, сторони можуть використовувати факсиміле, на кожній сторінці має бути «мокрий» підпис);
 • або прошити договір, з подальшим проставлянням посвідчу вального підпису на місці прошивки.

Додатково підпис на кожній сторінці ще раз підтверджує, що сторони ознайомилися зі змістом кожного листочка і підтверджують свою згоду з усіма пунктами договору.

 Прошити договір можна кількома способами:

 • діркопробивачем і нитками;
 • шилом і нитками.

Залежно від того, який варіант вибрано, необхідно:

 • нитки;
 • товста голка;
 • скріпка;
 • діркопробивач;
 • шило;
 • клей для паперу.

Порядок дій:

1.Остання сторінка договору має бути чистою, у випадку відсутності останньої чистої сторінки, додається додаткова чиста сторінка.

2.З лівого боку зробити отвори:Акуратно скріпити документ (можна скористатися скріпкою), щоб в ході роботи не зрушили листи.

 • діркопробивачем. В даному випадку необхідно зробити два отвори з лівого боку, протягнути нитку і зробити вузол на тильній стороні документа.
 • шилом. Якщо ви не хочете користуватися діркопробивачем, то необхідно зробити три отвори шилом, відстані між якими має бути 3 см, потім зшити документ.

3.З заднього боку просмикніть нитку з голкою в середній отвір, потім у верхній отвір, з заднього боку – в нижнє, знову в середнє я-після чого зав’яжіть кінці нитки з тильного боку на вузол. Залишати необхідно близько 6 сантиметрів вільного кінця.

4.Заключний етап – приклеювання наклейки. Наклейкою в даному випадку служить аркуш паперу 4 на 5 см, на якій вказані такі дані: «Пронумеровано, прошито і скріплено печаткою __ аркушів». Наклейка розташовується таким чином, щоб закрити вузол і більшу частину кінців нитки. Після висихання клею ставиться засвідчувальний напис: підпис та ПІП відповідальної особи, дата та печатка установи. При цьому частина підпису та печатки має бути на наклейці, а частина на документі.

P.S. Прошиваємо тільки договір. Додатки посвідчуємо факсиміле.

 ІІІ. Візування.

Візування документу – це процес узгодження проекту документу, а саме, підписання документу особами відповідальними за його укладення.

Згідно пункту 5.25 Стандарту («Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженій наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55) візою оформлюють внутрішнє погодження документа. Віза складається з надпису «погоджено», назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка візує документ, дати завізування. Візу можуть розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша документа. Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються в установі.

Про наявність зауважень обов’язково повідомляють особі, яка готує та/або підписує документ. Якщо під час візування з’ясується, що у підготовлений до підписання документ необхідно внести істотні зміни, він потребує повторного візування.

 

 Резюме.

1.Визначаємо доцільність видачі доручень керівникам напрямків, для підписання договорів ними, а не керівником підприємства.

2.Визначаємося з підписуванням кожної сторінки основного договору чи прошиттям договору. У випадку прошиття «мокрих» підписів є 3 (біля факсиміле, в кінці основного договору, на прошивці).

3.Визначаємо особу відповідальну за прошивку.

4.Визначаємо коло осіб залучених у візуванні та забезпеченні підписання договорів сторонами.

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
8 252 переглядів