Довідка про відсутність заборгованості по податках, зборах (форма №22-опп)

Додаток 18

до Порядку обліку платників податків і зборів

Форма № 22-ОПП
“____”________________20__ року № ____________

Д О В І Д К А

про відсутність заборгованості по податках, зборах

(найменування органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв’язку з прийняттям рішення про ,
(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою (потрібне вказати))
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців внесено запис “____”_____________20__ року за № _____________________
платником податків

Податковий номер або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

______________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження, місце проживання)

проведені остаточні розрахунки щодо платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби.

Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків відсутні грошові зобов’язання та податковий борг.

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом двох місяців від дати її реєстрації.

Керівник (заступник керівника)

органу державної податкової служби  __________________ _______________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

М.П.

______________________

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

джерело: http://www.kyivsta.gov.ua/

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 857 переглядів