Протокол про затвердження колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку

ПРОТОКОЛ №__

Загальних зборів трудового колективу ТОВ «Рябий пес”

м. Львів                                                                                                   «03» січня  2011 р.

Присутні:

1.       _____– директор

2.       _____ – начальник відділу

3.       _____ – фахівець із страхування

4.       …

Відсутні:

1.       _________ заступник керівника представництва

2.       _________ – фахівець

3.       ________ фахівець

4.       _________ фахівець

Засідання Загальних зборів трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю „Рябий пес” (далі Товариство)  є правомочним.

Порядок денний:

1. Затвердження колективного договору  Товариства.

2. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку  Товариства.

3. Обрання повноважного представника трудового колективу на підписання колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку

По першому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

_________, який запропонував схвалити колективний договір  в редакції трудового колективу Товариства.

Відбулося обговорення даного питання.

Голосували:

«ЗА» – сорок чотири голоси;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По другому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

________, яка запропонувала колективу затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства  в кінцевій редакції.

Відбулося обговорення даного питання.

Голосували:

«ЗА» – сорок чотири голоси;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

По третьому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

___________ та _____________, які запропонували уповноважити представника трудового колективу  ________________ підписати колективний договір  Товариства від імені трудового колективу.

Відбулося обговорення даного питання.

Голосували:

«ЗА» – сорок чотири голоси;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Загальні збори трудового колективу одноголосно ухвалили:

1. Затвердити колективний договір  Товариства.

2. Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

3. Доручити представнику трудового колективу  __________________ підписати колективний договір  Товариства від імені трудового колективу та даний протокол.

Від імені дирекції: Директор                                                                          _________

Від імені Трудового колективу:                                                                     _________

 

Витяг з протоколу №1

Загальних зборів трудового колективу ТОВ «Рябий пес”

м. Львів                                                                                                   «03» січня  201 р.

Присутні: 44 чол.

Відсутні: 4 чол.

Засідання Загальних зборів трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю „Рябий пес” (далі Товариство)  є правомочним.

Порядок денний:

1. Затвердження колективного договору  Товариства.

2. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку  Товариства.

3. Обрання повноважного представника трудового колективу на підписання колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку

По першому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

_______, який запропонував схвалити колективний договір  в редакції трудового колективу Товариства.

По другому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

__________, яка запропонувала колективу затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства  в кінцевій редакції.

По третьому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

_____. та _______________., які запропонували уповноважити представника трудового колективу  __________ підписати колективний договір  Товариства від імені трудового колективу.

Відбулося обговорення питань.

Голосували:

«ЗА» – сорок чотири голоси;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Загальні збори трудового колективу одноголосно ухвалили:

1. Затвердити колективний договір  Товариства.

2. Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

3. Доручити представнику трудового колективу  ________ підписати колективний договір  Товариства від імені трудового колективу та даний протокол.

Від імені дирекції: Директор                                       (підпис)                                   _________

Від імені Трудового колективу:                                  (підпис)                                   __________

Згідно з оригіналом

__________________________

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Інше »
63 444 переглядів