Посадова інструкція прибиральниці

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Прибиральника службових приміщень

Мета посади: Чистота та порядок в приміщеннях підприємства протягом всього робочого часу.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Прибиральник службових приміщень відноситься до категорії “Робітники”.

1.2.  Прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням завідувача господарства у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду прибиральник службових приміщень призначається особа, що має середню фахову освіту, без вимог до досвіду роботи.

1.4.  Прибиральник службових приміщень входить в склад відділу забезпечення і підпорядковується безпосередньо завідувачу господарства.

1.5.  На час відсутності прибиральник службових приміщень його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі прибиральник службових приміщень  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Прибиральник службових приміщень зобов’язаний:

2.1.  Робити прибирання приміщень підприємства та прилеглої території.

2.2.  Мити з застосуванням миючих засобів стіни, підлоги, віконні рами, скло і дверні блоки, чистити і дезінфікувати санітарно-технічне устаткування.

2.3.  Видаляти пил зі стін, стелі, меблів і килимових виробів у ручну віниками, щітками і порохотягами, очищати урни від паперу, промивати їх дезинфікуючими розчинами.

2.4.  Збирати сміття на закріпленій території і відносити його в сміттєзбиральник.

2.5.  Підтримувати правила санітарії і гігієни в приміщеннях, що прибираються, здійснювати провітрювання приміщень, включати і виключати електроосвітлення відповідно до встановленого режиму.

2.6. Негайно повідомляти завідувачу господарства про несправність електроустаткування і санітарно-гігієнічний стан устаткування, поломках дверей, вікон, запірних пристроїв і т.п. на території, що прибирається.

2.7.  Суворо дотримуватися правил безпеки при провадженні робіт, правил експлуатації електронного і санітарно-гігієнічного устаткування, користування миючими і дезинфікуючими засобами.

2.8.  Доглядати зелені насадження в приміщеннях підприємства: витирати з них пил, підливати, пересаджувати, проводити профілактичні роботи.

2.9.  Утеплювати вікна та двері, підготовлювати приміщення до зимового періоду.

2.10.  Слідкувати за чистотою та охайністю вітрин.

2.11.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.12.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.13.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу.

2.14.  Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.15.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.16.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.17.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Прибиральник службових приміщень має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Прибиральник службових приміщень повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Існуючі норми щодо прибирання площ службових приміщень на одного працівника і закріплені за ним для прибирання приміщення.

4.4.  Будову, призначення і правила експлуатації пристроїв та електрообладнання, що застосовується для прибирання службових приміщень.

4.5.  Вимоги щодо вологого прибирання службових приміщень.

4.6.  Правила експлуатації санітарно-технічного обладнання.

4.7.  Призначення і концентрацію миючих та дезинфікуючих засобів.

4.8.  Санітарно – гігієнічні вимоги щодо прибирання службових приміщень

4.9.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.10.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

4.11.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Прибиральник службових приміщень несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Порядок та чистота на закріпленій території.

6.2.      Відповідність прибраних ділянок санітарним та гігієнічним нормам.

6.3.      Відсутність зауважень з боку працівників та дирекції підприємства.

7.     ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією прибиральник службових приміщень взаємодіє:

7.1. Зі всіма підрозділами підприємства  по питаннях наведення чистоти та порядку в приміщеннях.

7.2. З  завідувачем господарства:

–          з питань забезпечення належним для виконання своїх обов’язків засобами та інвентарем;

–          з питань отримання завдань.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
77 974 переглядів