Зобов`язання співробітника зі збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

співробітника ТОВ “Файні коні”

зі збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації

Я, ______________________________________________________________________________, ознайомлений (-а) з наказом № 0000 від 00 січня 2011 р.Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію”, Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ “Файні коні” від 00 січня 2011 р., Переліком відомостей що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ “Файні коні” від 00 січня 2011 р., і як співпрацівник ТОВ “Файні коні” у період трудових відносин з Товариством і протягом двох років після їх закінчення зобов`язуюся:

1. Не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, які мені можуть бути довірені або стануть відомі по роботі.

2. Не передавати третім особам і не розкривати публічно відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, без згоди чи вказівки Директора Товариства.

3. Виконувати вимоги наказів, інструкцій і додатків, що стосуються мене, із забезпечення збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.

4. У випадку спроби сторонніх осіб одержати від мене відомості про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства негайно сповістити про це директора Товариства.

5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію тих підприємств, установ, організацій, з якими в ТОВ “Файні коні” є ділові відносини, і яка стала мені відома в процесі виконання своїх службових обов’язків в ТОВ “Файні коні”.

6. Не використовувати знання комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства для зайняття якою-небудь діяльністю, що як конкурентна дія може завдати шкоди ТОВ “Файні коні”.

7. У випадку мого звільнення всі носії комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства (рукописи, чернетки, копії, диски, дискети, роздруківки на принтері, кіно -, фотонегативи, і позитиви, матеріали, та ін.), що знаходилися в моєму розпорядженні у зв’язку з виконанням мною службових обов’язків під час роботи в Товаристві, передати особі вказаній директором Товариства.

8. Про втрату або нестачу носіїв комерційної таємниці та конфіденційної інформації, документів, посвідчень, пропусків, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів, особистих печаток, печаток та штампів, та інші факти, що можуть призвести до розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також про причини та умови можливого витоку відомостей, що становлять комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію Товариства, негайно повідомити посадових осіб Товариства.

Я попереджений (-а), що невиконання якого-небудь із вищезазначених пунктів цього зобов’язання може призвести до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства України у вигляді:

–       догани;

–       звільнення з роботи;

–       зобов`язання з відшкодування збитків Товариству;

–       грошового штрафу;

–       позбавлення волі;

–       інших покарань.

Дане зобов’язання підписане в 2-х примірниках: один для Товариства, інший для Співробітника.

“____” __________ 2011 р.                                            ______________ ________________

(підпис)             (ініціали, прізвище)

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Інше »
4 261 переглядів