Розпорядження про зберігання документів та цінностей в ТОВ

ТОВ «Рябий Пес»

с.Персенківка                                                                                                02 травня 2019 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про порядок зберігання печаток, установчих, розрахункових, договірних, облікових, кадрових документів та валютних цінностей в ТОВ «Рябий пес»

З метою забезпечення належного зберігання та використання печаток, установчих, розрахункових, договірних, облікових, кадрових документів  та валютних цінностей в ТОВ «Рябий пес», для недопущення їх втрати через дію стихійних явищ, вогню, викрадення, та недопущення  неконтрольованого використання –

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ:

1.Покласти відповідальність за зберігання та контроль за використанням в господарській діяльності печаток, установчих, розрахункових, договірних, облікових, кадрових документів та валютних цінностей кожного з підприємств групи компаній – на головного бухгалтера – Ірод В.А.

2.До печаток, установчих, розрахункових, договірних, облікових, кадрових документів та валютних цінностей відносяться:

 • всі наявні печатки, штампи, факсиміле,
 • виписка (свідоцтво) про державну реєстрацію,
 • статут,
 • протоколи установчих зборів засновників юр.особи,
 • реєстраційні документи ДФС,
 • господарські договори,
 • відомості про нарахування і виплату з/п,
 • касові книги, касові ордери,
 • табелі обліку робочого часу,
 • трудові книжки,
 • книга обліку трудових книжок,
 • особові справи працівників,
 • кадрові накази,
 • грошові кошти.

3.Завідувачу господарством – Бідосі Н.В. – забезпечити наявність в офісі підприємства сейфу з вогнестійкими та зламостійкими характеристиками.

4.Установити, що документи та цінності вказані в п.2 даного розпорядження постійно зберігаються у сейфі. Ключ від сейфу зберігається у головного бухгалтера – Ірод В.А.

5.Установити, що у разі втрати документів та цінностей вказаних в п.2. даного розпорядження – особа, відповідальна за їх зберігання, зобов’язана негайно повідомити про це директора Товариства.

6.Контроль за виконанням цього розпорядження покладається на заступника директора – Матолко І.Ф.

Директор                                                                  Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Накази »
973 переглядів