Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення виборчого законодавства

Відповідно до положень Конституції України – народ України це єдине джерело влади в Україні, що має безумовне і пріоритетне право на її здійснення безпосередньо через органи місцевого самоврядування, і органи державної влади. Однією із основних форм безпосередньої демократії, за допомогою якої реалізується волевиявлення народу, є вибори.

Захист виборчих прав громадян є запорукою проведення вільних демократичних виборів. В рамках виборчих правовідносин знаходять своє втілення такі суб’єктивні права громадян, як:

  1. право бути обраним;

  2. право участі у висуванні кандидатів;

  3. право участі у передвиборній агітації;

  4. право робити внески до виборчих фондів та отримувати внески у виборчий фонд;

  5. право обирати;

  6. право спостерігати за проведенням виборів і роботою виборчих комісій;

  7. право безперешкодного доступу до документованої інформації про себе та про список виборців в цілому, на уточнення цієї інформації, для забезпечення її повноти та достовірності;

  8. право участі в роботі виборчих комісій;

  9. право оскарження порушень виборчих прав;

  10. право участі в інших заходах, пов’язаних із виборами.

Даний перелік не є вичерпним, і може мати безліч похідних прав.

Чинне законодавство України стимулює дотримання виборчих прав шляхом встановлення відповідальності за їх порушення.

Кодекс про адміністративні правопорушення України має окремий розділ про порушення, які посягають на здійснення народного волевиявлення та який встановлює порядок забезпечення такого волевиявлення. Це статті від 212-7 до 212-20.

Види порушень та адміністративної відповідальність за такі порушення наведені в даній таблиці:

 

Вид порушення

Відповідальність, штраф у розмірі:

№ статті КУпАП

1

Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців та використання таких списків

Від 340 до 510 грн.

212-7

2

Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Від 170 до 510 грн.

212-8

3

Порушення порядку ведення передвиборної агітації, з використанням ЗМІ або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками ЗМІ

Від 170 до 850 грн.

212-9

4

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена, проведення передвиборної агітації поза строками, в заборонених місцях, заборонених формах і засобами.

На громадян від 510 до 850 грн.

на посадових осіб – від 850 до 1360 грн.

212-10

5

Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу, яку він вважає недостовірною

На посадових осіб від 1700 до 2550 грн.

212-11

6

Порушення права кандидатів, політичних партій на використання на рівних умовах будинків чи приміщень для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації

Від 1360 до 1700 грн.

212-12

7

Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або якщо цю інформацію зазначено недостовірно

На громадян від 170 до 510 грн.,

на посадових осіб від 850 до 1190 грн.

212-13

8

Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами, або розміщення їх у заборонених законом місцях

На громадян від 85 до 170 грн.,

На посадових осіб розповсюджувачів від 1700 до 3400 грн.

212-14

9

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) допомоги для здійснення виборчої кампанії

На громадян від 850 до 1190 грн.

На посадових осіб від 1190 до 1700 грн.

212-15

10

Замовлення чи виготовлення виборчих бюлетенів більше встановленої кількості

Від 425 до 850 грн.

212-16

11

Ненадання копії виборчого протоколу

Від 340 до 1700 грн.

212-17

12

Невиконання рішень виборчої комісії

На громадян від 255 до 425 грн.,

На посадових осіб від 510 до 850 грн.

212-18

13

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов’язків, чи безпідставне звільнення з роботи такої особи

Від 340 до 1700 грн.

212-19

14

Порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів

Від 170 до 340 грн.

212-20

 

До адміністративних порушень законодавства що можуть мати місце під час виборчої кампанії також можна віднести:

Вид порушення

Відповідальність, штраф у розмірі:

№ статті КУпАП

1

Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (пожежної, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби)

Від 51 до 85 грн.

183

2

Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Від 170 до 425 грн.

185-1 ч.1.

3

Повторне протягом року порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, або вчинення таких дій організатором

Від 340 до 1700 грн. або виправні роботи на строк від 1 до 2 міс., або арешт до 15 діб

185-1 ч.2.

4

Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Від 340 до 1700 грн.

185-2

5

Самоуправство (самовільне, всупереч порядку встановленому законом, здійснення свого дійсного чи гаданого права, якщо не завдало істотної шкоди громадянам, державним чи громадським організаціям)

На громадян від 51 до 85 грн., на посадових осіб від 68 до 119 грн.

186

Значно тяжчі правопорушення кваліфікуються як злочини. В Кримінальному кодексі України також є окремий розділ, яким визначається покарання для учасників виборчого процесу, за порушення такого процесу.

Види злочинів та кримінальної відповідальності за них наведені в даній таблиці:

Вид злочину

Відповідальність:

№ статті ККУ

1

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії чи діяльності офіційного спостерігача поєднані з підкупом чи обманом виборця

Штраф від 5100 до 8500 грн., або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 р.

157 ч.1

2

Незаконне виготовлення, зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування

Штраф від 3400 до 6800 грн., або виправні роботи до 2 р., або обмеження чи позбавлення волі до 3 р.

158 ч. 1

3

Підробка виборчих документів, чи використання завідомо підроблених виборчих документів членом виборчої комісії, кандидатом, його представником, уповноваженою особою політичної партії

Штраф від 5100 до 10200 грн., або обмеження чи позбавлення волі від 1 до 4 р.

158 ч. 2

4

Незаконна передача виборцем виборчого бюлетеня іншій особі

Обмеження чи позбавлення волі від 1 до 3 р.

158 ч. 4.

5

Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу або скриньки з бюлетенями, незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями

Штраф від 3400 до 6800 грн. або обмеження волі до 2 р.

158 ч. 5

6

Умисне надання членом виборчої комісії можливості громадянину проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз, надання виборчого бюлетеня особі, яка не включена до списку виборців, надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня

Обмеження волі від 3 до 5 р., або позбавлення волі від 3 до 6 р.

158 ч. 8

7

Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців

Штраф від 850 до 3400 грн.

158 ч. 9

8

Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз

Штраф від 1700 до 5100 грн., або виправні роботи до 2 р., або обмеженням волі до 3 р.

158-1

9

Незаконне знищення виборчої документації

Обмеження волі від 3 до 5 р. або позбавлення волі від 2 до 4 р.

158-2

10

Порушення таємниці голосування (влаштування в кабіні спец. технічних засобів для спостереження за виборцями, не встановлення закритих кабін; не опломбування урн тощо)

Штраф від 1700 до 5100 грн. або виправні роботи до 2 р., або обмеження волі до 3 р.

159

11

Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату чи політичній партії з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення чи поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду або таких що оплачені з виборчого фонду за заниженими цінами

Штраф від 1700 до 5100 грн. або виправні роботи, обмеження чи позбавлення волі до 2 р.

159-1 ч.1

12

Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку.

Штраф від 1700 до 5100 грн., або виправні роботи чи обмеження або позбавлення волі до 2 р.

159-1 ч.2

13

Перешкоджання законній діяльності політичних партій

Виправні роботи до 2 р. або позбавлення волі до 3 р.

170

14

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (замінування, підпал чи інші дії, які загрожують загибеллю людей або тяжкими наслідками)

Позбавлення волі від 2 до 6 р.

 

259

15

Групове порушення громадського порядку

Штраф до 850 грн. або арешт до 6 місяців

293

16

Масові заворушення, що супроводжуються насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленнями будівель або споруд, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів

Позбавлення волі від 5 до 8 р., а якщо це призвело до загибелі людей – позбавлення волі від 8 до 15 р.

294

17

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, що загрожують громадському порядку

Штраф до 850 грн. або арешт до 6 міс., або обмеження волі до 3 р.

295

18

Незаконна перешкода в організації чи проведенні зборів, мітингів, походів і демонстрацій вчинена службовою особою або із застосуванням фізичного насильства

Виправні роботи до 2 р., або арешт до 6 міс., або обмеження чи позбавлення волі до 5 р.

340

19

Захоплення державних (громадських) будівель чи споруд

Арешт до 6 міс., або обмеження чи позбавлення волі до 3 р.

341

20

Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю

Штраф від 850 до 3400 грн., або арешт до 6 міс., або позбавлення волі на строк до 4 р.

352

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
9 715 переглядів