Поради виборцям на виборах депутатів в Верховну Раду України 28 жовтня 2012 р.

Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. визначено, що чергові вибори до Верховної Ради України, відбудуться 28.10.2012 р.
Для того, щоб Ваш голос як виборця не був втрачений, варто пам’ятати наступну інформацію.
Хто може голосувати.
 • Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 р. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
 • Громадяни України, що визнані недієздатними за рішенням суду, не мають права голосу на виборах.
 • Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.
 • Кожний виборець голосує на виборах особисто – голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є:
1) паспорт громадянина України (є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на звичайних та спеціальних виборчих дільницях);
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), (є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використане на звичайних та спеціальних виборчих дільницях);
3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах; є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використана на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі);
4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використаний на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України);
5) дипломатичний паспорт (є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використаний на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України);
6) службовий паспорт (є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використаний на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України);
7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на звичайних та спеціальних виборчих дільницях).
 • На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в’їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
 • Кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному округах по одному голосу, який може віддати за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, та за кандидатів у депутати в одномандатних округах. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців.
 •  З 08.10.2012 р. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
 • Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
 • Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як 13 жовтня 2012 р.
 • Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як 23 жовтня 2012 р. подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.
 • У день голосування зміни до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду.
 • В день голосування голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців – неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітки”
Яким має бути виборчий бюлетень.
 • Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах мають бути різного кольору.
 • Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів депутатів, позначення виборчого округу, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії.
 • Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.
 • У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі назви партій розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням.
 • У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена та по батькові зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати з відомостями про рік народження, освіту, посаду, місце роботи, місце проживання, партійність, а також суб’єкт висування кожного кандидата.
 • Виборчий бюлетень містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.
 • Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, позначення (загальнодержавний чи одномандатний) виборчого округу та номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.
Голосування.
 •  Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
 • При проведенні голосування на виборчій дільниці один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених на початку цієї статті, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та на визначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчих бюлетенів контрольні талони та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі.
 • Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.
 • Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.
 •  Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Центральна виборча комісія виготовляє трафарети для виборчих бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть виготовлятися за поданням окружної виборчої комісії.
 • Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.
 • У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі виборець робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії.
 •  У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати.
 • Виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.
 • У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному або одномандатному окрузі. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень, тільки в обмін на невірно заповнений виборчий бюлетень. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу виборчого бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.
 •  За 5 хв. до 20 год. голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 год. Виборці, які на 20 год. прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати.
 • Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
 • Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
 • Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
 • При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з необхідних документів, видає виборцю виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному та відповідному одномандатному округах. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців, заповнює виборчі бюлетені у визначеному порядку, та опускає виборчі бюлетені до виборчої скриньки.
Захист голосу.
 • Виборець,  чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу.
 • Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію.
 • Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до суду. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії також може бути подана до Центральної виборчої комісії.
 •  Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, кандидатів, їхніх довірених осіб, партій, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.
 • Скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом п’яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.
 • Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.
 • Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
 • До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.
 • Скарга, оформлена належним чином, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на другий день з дня її отримання.
 • Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування.
 • Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування суб’єктами оскарження,  подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.
 • Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, подана до виборчої комісії вищого рівня, розглядається відповідною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.
 І насамкінець основні поради виборцям в день виборів:
 1. Після 08 жовтня 2012 р. ознайомтеся із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірте правильність внесених до нього відомостей про Вас та Ваших рідних.
 2. До дня голосування вирішить, за яку партію та за якого кандидата в депутати голосуватимете. Запам’ятайте чи запишіть під якими номерами вони у виборчих списках.
 3. Прийдіть на виборчу дільницю з 8 до 20 год. з одним з посвідченням особи (одним з тих, що вказані на початку цієї статті), іменним запрошенням та ручкою.
 4. В разі не можливості проголосувати на виборчій дільниці – вжийте заходів, щоб Вам організували «голосування на дому».
 5. Отримайте виборчі бюлетені та уважно огляньте кожен з них. Перевірте відсутність на бюлетенях контрольного талону та будь-яких позначок. Перевірте наявність на кожному бюлетені печатки цієї дільничної виборчої комісії та вписаного ручкою прізвища і підпису члена цієї комісії.
 6. Прослідкуйте щоб за Вами у кабінці для таємного голосування ніхто не спостерігав.
 7. Не робіть на бюлетенях жодних написів, крім однієї позначки (+) у квадраті проти назви партії або кандидата.
 8. Навмисно не псуйте бюлетені, не робіть позначок у кількох квадратах.
 9. Вкиньте бюлетені у скриньку.
Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 439 переглядів