Відповідальність за не проведення атестації робочих місць

Не проведення атестації робочих місць може призвести до порушення прав працівників — фактично, виконуючи шкідливі або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальні гарантії. Це дає підставу працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. З ст. 38 КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП України). Також не слід забувати, що в разі, якщо не проведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 КК України.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 11, ст.75) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 219-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.123}

Пунктом «3» підпунктом «1» у Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 41 викладено в такій редакції:

«… порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю –тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян…».

Тобто в адміністративному законодавстві встановлено чітку норму яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, у вигляді штрафних санкцій які будуть накладатися рішенням суду за результатами розгляду матеріалів адміністративної справи у розмірі від 510 гривень до 1700 гривень. А у випадку повторного притягнення за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення штрафні санкції становитимуть від 1700 гривень до 5100 гривень.

Таким чином, можемо зробити такі висновки: атестація робочих місць є обов’язковою лише за наявності шкідливих та небезпечних умов; у всіх інших випадках це право роботодавця, а не обов’язок. Однак проводити атестацію рекомендовано в будь-якому випадку, оскільки:

1) роботодавець не володіє спеціальними знаннями для самостійного визначення шкідливості та небезпечності умов праці;

2) не проведення атестації робочих місць може спричинити штрафи, призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері охорони праці та кримінальну відповідальність.

використано матеріали з http//dsp.gov.ua
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 364 переглядів