Виплата зарплати мобілізованим за місцем роботи

Починаючи з 01.04.2014 р. громадяни, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, не підлягають звільненню, вони увільняються від роботи (звільняються від виконання посадових обов’язків) відповідно до статті 119 КЗпП України. При цьому за ними зберігається середній заробіток на період до одного року.

Відповідно до ст. 39. ч. 2. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: «За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного   року,   зберігаються   місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.

Відповідно до ст. 119. ч. 3 Кодекс законів про працю України: «За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, …. але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»

Компенсація мобілізованим працівникам нараховується в межах середнього заробітку, який розраховується виходячи із заробітної плати за попередні два місяці (відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100)

В законодавстві відсутня норма щодо строків виплати заробітної плати в разі збереження її середньомісячного розміру, томуслід користуватися загальними нормами законодавства. Строки виплати заробітної плати установлені ст. 115 КЗпП, а саме: не рідше від двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від семи днів після закінчення періоду, за який провадиться виплата.

Відповідно до п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошової допомоги (в тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Згідно з ч. 7 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом підчас мобілізації, на особливий період, не нараховується єдиний внесок.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
3 317 переглядів