Як отримати ліцензію на переробку та захоронення ТПВ

Згідно ст. 11 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи відповідно до ліцензійних вимог;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох екземплярах.

До заяви на отримання ліцензії  з перероблення побутових відходів мають додаватися:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів;

2) відомості про місце провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів;

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що призначаються для перероблення побутових відходів;

5) рішення уповноваженого органу про відведення земельної ділянки під будівництво об’єкта перероблення побутових відходів або рішення уповноваженого органу про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта перероблення побутових відходів;

6) маршрутний опис технологічного процесу;

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії (ліцензіата) на заявлені засоби провадження господарської діяльності та земельну ділянку.

Здобувачі ліцензії, які ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи 1 – 4, 6 – 8.

Здобувачі ліцензії, які не ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи 1, 2, 5 – 7.

До заяви на отримання ліцензії з захоронення побутових відходів мають додаватися:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

5) копія паспорту місця видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216;

6) копія інструкції з експлуатації полігона, складена відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування» (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, господарського відання, користування здобувача ліцензії на земельну ділянку та заявлені засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів або їх використання/експлуатацію на іншій законній підставі.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
1 340 переглядів