Електронний квиток в Україні в 2017 році

17.01.2017 р. Верховна рада України прийняла Закон, яким врегульовано поняття «електронний квиток» До цього дня діючими нормативно-правовими актами не було врегульованим питання щодо можливості впровадження світового досвіду використання сучасних ефективних електронних автоматизованих методів обліку пасажироперевезень в міському пасажирському транспорті.

Існуюча система оплати та контролю проїзду в міському пасажирському транспорті є застарілою та має багато недоліків: саме по собі використання паперових квитків (які часто взагалі відсутні) не дає можливості проконтролювати реальний пасажиропотік на маршрутах громадського транспорту і відповідно – обіг готівкових коштів; призводить до погіршення рівня безпеки перевезення пасажирів громадським транспортом.

Автоматизована система оплати проїзду ― це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення оплати за проїзд та обліку пасажирів в міському пасажирському транспорті за допомогою електронного квитка в порядку, встановленому відповідним рішенням органу місцевого самоврядування.

Електронний квиток ― це електронний документ, який підтверджує право особи, яка його пред’являє, на проїзд та на перевезення багажу. Форми носіїв, види та порядок обігу електронного квитка визначаються згідно рішення органу місцевого самоврядування про порядок функціонування автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Квиток ― це документ, у тому числі електронний, який підтверджує право особи, яка його пред’являє, на проїзд та на перевезення багажу.

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду забезпечить багато економічних переваг. Електронний облік пасажиропотоку на маршрутах громадського транспорту дозволить оцінити реальних обіг коштів, а відповідно – оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника. Окрім того, система забезпечить можливість зручної, швидкої оплати і контролю проїзду, а також зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках. Це також дозволить впроваджувати різноманітні гнучкі тарифні системи.

Затверджений Верховною радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» прийнято з метою створення умов для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті шляхом надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування, встановлення обов’язковості забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначення можливості притягнення до адміністративної  відповідальності за проїзд пасажиром без реєстрації або компостування проїзних документів.

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті сприятиме:

  • максимальному підвищенню прозорості та точності обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів;
  • наданню повної, достовірної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу для вирішення задач аналізу та планування пасажирських перевезень;
  • виключенню можливості використання фальшивих проїзних документів;
  • зменшенню експлуатаційних витрат перевізників на організацію та контроль збору виручки;
  • підвищенню економічних показників роботи транспортних підприємств за рахунок використання зібраної в системі інформації для запровадження та підтримки гнучкої системи тарифів, впровадження нових продуктів та способів оплати;
  • підвищенню прибутковості міського транспорту і, як наслідок, скорочення бюджетного фінансування;

створенню необхідних умов для взаємодії між різними транспортними підприємствами.

Закон:

  • встановлює визначення термінів «автоматизована система обліку оплати проїзду» та «електронний квиток»;
  • надає повноваження органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та самостійно визначати порядок їх функціонування, а також затверджувати правила користування міським пасажирським транспортом;
  • встановлює обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду;
  • встановлює обов’язок для пасажирів здійснювати реєстрацію проїзних документів у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та адміністративної відповідальності за його невиконання.

 

Введення електронного квитка має створити умови для впровадження автоматизованої системи обліку наданих транспортних послуг в міському пасажирському транспорті, що в свою чергу сприятиме ефективному плануванню маршрутів та графіків пасажирських перевезень, підвищенню економічних показників роботи транспортних підприємств за рахунок використання зібраної в системі інформації для запровадження та підтримки гнучкої системи тарифів, зменшенню експлуатаційних витрат перевізників на організацію та контроль оплати проїзду, прозорості розрахунків перевізників, в тому числі щодо відшкодування витрат на перевезення пасажирів пільгових категорій, підвищенню прибутковості транспортних підприємств та оновленню їх рухомого складу, а також підвищенню безпеки дорожнього руху (водії не здійснюватимуть продаж квитків, а слідкуватимуть за ситуацією на дорозі).

rada.gov.ua

Друкувати Юридичний помічник » Коментар законодавства »
2 053 переглядів