Порядок самовисування кандидатом у депутати сільської, селищної, міської (малого міста), районної у місті, районної ради за новоприйнятим Виборчим кодексом.

Громадянин України, який самовисувається, особисто подає до головної територіальної виборчої комісії відповідних виборів заяву про самовисування кандидатом у певному багатомандатному виборчому окрузі. У заяві особи про самовисування кандидатом у депутати повинні міститися:

1) висловлене бажання особи бути кандидатом у депутати відповідної місцевої ради у певному багатомандатному виборчому окрузі;

2) наступні відомості:

  • прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
  • число, місяць і рік народження;
  • громадянство;
  • партійність;
  • відомості про освіту;
  • місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
  • місце проживання кандидата.

3) зазначення офіційної контактної адреси кандидата;

4) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до територіальної виборчої комісії у тому числі декларації про майновий стан, доходи, видатки та фінансові зобов’язання;

5) зобов’язання в разі обрання скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з мандатом депутата місцевої ради або відмовитися від мандата депутата відповідної ради (у разі відсутності такого мандата – зазначення про його відсутність).

До заяви додаються документи:

1) автобіографія кандидата, що повинна містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:

2) коротка передвиборна програма кандидата, викладена державною мовою;

3) декларація про майно, доходи, видатки та фінансові зобов’язання;

4) підписні листи з підписами виборців на підтримку висування кандидата.

 

Разом з вищевказаними документами, до головної виборчої комісії подаються чотири фотографії кандидата, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях.

Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом відповідної територіальної виборчої комісії. Виборча комісія, приймаючи документи, забезпечує перевірку наявності усіх необхідних документів. У разі відсутності деяких документів уповноважений член комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого відповідний суб’єкт може подати документи із виправленням зазначених недоліків.

Головна виборча комісія відповідних виборів видає особі, яка подала документи, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.

Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять дев’ять днів до дня голосування.

На підтримку реєстрації кандидата у депутати необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

1) кандидата у депутати сільської ради – не менш як 10 підписів;

2) кандидата у депутати селищної ради – не менш як 15 підписів;

3) кандидата у депутати міської (міста районного значення або міста, що входить до складу іншого міста) ради – не менш як 25 підписів;

4) кандидата у депутати міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення з кількість виборців не більше 90.000 осіб), районної у місті (крім районної у місті Києві) ради – не менш як 50 підписів.

Форма підписного листа на підтримку реєстрації кандидата у депутати затверджується Центральною виборчою комісією.

Підписи виборців на підтримку реєстрації кандидата у депутати може збирати виборець, який має право голосу на відповідних виборах, за письмовим дорученням особи, яка має намір самовисунутися кандидатом. Зазначена особа може самостійно збирати підписи виборців на підтримку своєї реєстрації.

На підтримку реєстрації кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі можуть ставити підпис виборці, чия виборча адреса належить до відповідного багатомандатного виборчого округу. Виборець може підтримати своїм підписом більше ніж одного кандидата.

Важливо мати на увазі, що Виборчий Кодекс вступає в дію 01 грудня 2023 року.

 

Друкувати Юридичний помічник » Консультація юриста »
907 переглядів