Що таке “Кодекс України з процедур банкрутства”

Вищевказаний Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс вводиться в дію 21 жовтня 2019 року, хоча набув чинності 18 жовтня 2018 року.

Кодекс складається із чотирьох книг:

1 книга. «ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» – визначає: терміни, що використовуються у Кодексі; законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство; повноваження і порядок діяльності державного органу з питань банкрутства; заходи щодо запобігання банкрутству боржника – юридичної особи та позасудові процедури; порядок санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; судові процедури, які застосовуються щодо боржника; порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник; юрисдикцію, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство; порядок оскарження судових рішень у процедурі банкрутства.

2 книга. «АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ» – визначає діяльність арбітражного керуючого: вимоги до нього, права та обов’язки, незалежність, порядок відбору та призначення, відповідальність та контроль за діяльністю, порядок припинення діяльності тощо. Також у даній книзі прописуються: порядок створення, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.

3 книга. «БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ» – визначає підстави та порядок відкриття провадження у справі про банкрутство, забезпечення вимог кредиторів, визнання недійсними правочинів боржника, правонаступництво. Окремі розділи даної Книги присвячено розпорядженню майном боржника, порядку санації боржника; ліквідаційній процедурі, продажу майна в провадженні у справі про банкрутство, порядку закриття провадження у справі про банкрутство та провадженням у справах про банкрутство, пов’язаних  з іноземною процедурою банкрутства.

4 книга. «ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ». Загальні положення цієї Книги визначають діяльність арбітражного керуючого у справах про неплатоспроможність фізичної особи та підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Четверта Книга також містить розділи щодо: відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; реструктуризацію боргів боржника; визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника; наслідків закриття провадження у справі про банкрутство; провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій фізичних осіб.

5.ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Кодексу України з процедур банкрутства визначають ряд нормативних актів, які втратили втратили чинність, а також акти до яких вносяться зміни.

 

Друкувати Юридичний помічник » Консультація юриста »
1 002 переглядів