Як отримати субсидії?

Субсидія на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – це безготівкова допомога малозабезпеченим сім’ям, яка надається державою у зв’язку з підвищенням плати за житло та комунальні послуги.

Право на отримання субсидії мають сім’ї, що проживають у державному та громадському фонді, в тому числі у гуртожитках, у приватизованих квартирах та житлово-будівельних (житлових) кооперативах, у приватних будинках.

Субсидія надається на оплату за користування чи утримання житла та на оплату таких комунальних послуг: водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Субсидія призначається лише на площу, яка не перевищує норму володіння (користування), яка розраховується, виходячи з 21 кв. м на кожного зареєстрованого та 10,5 кв. м на всіх зареєстрованих. Якщо площа квартири менша за норму, субсидія буде нараховуватись на всю існуючу площу житла. Для однокімнатної квартири субсидія призначається на всю площу незалежно від її величини.

Додаткові 10,5 кв. м не враховуються, якщо особа, що перебуває в шлюбі, проживає окремо від чоловіка (дружини) сама або з неповнолітніми дітьми, на яких не отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю). Виплати на утримання дітей не можуть бути меншими, ніж встановлено законодавством.

Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла (житлового приміщення), наймачу державного та громадського житлового фонду, членові житлового кооперативу, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

Зробивши деякі підрахунки можна з’ясувати, чи одержите ви субсидію:

1.         просумуйте доходи, що отримали всі зареєстровані (прописані) у житловому приміщенні за останні шість міс., і поділіть отриману суму на 6 – це середньомісячний сукупний доход сім’ї;

2.         вирахуйте суму, яку ви повинні сплачувати: поділіть доход на 100 та помножте на величину відсотку – позначимо цю суму літерою А;

3.         подивіться, скільки вам нарахували до оплати у поточному місяці за житло та комунальні послуги, що зазначені раніше, – позначимо цю суму літерою В. Якщо В перевищує А, то ви маєте право на субсидію у розмірі: В мінус А (ці розрахунки зроблено для квартири, площа якої не перевищує норму володіння (користування)).

Для оформлення субсидії необхідно надати заяву та заповнити декларацію про доходи та майновий стан. Субсидія призначається з місяця звернення при умові, що необхідні документи надані не пізніше місяця з дня надання заяви. Якщо заявник хворів або був у відрядженні (що підтверджено довідками) і не зміг своєчасно надати заяву, в окремих випадках субсидія може призначатися з дня виникнення права, але не більше, ніж за три місяці до звернення за призначенням субсидії.

Рішення про призначення чи не призначення субсидії приймається протягом 10 днів після подання заяви та даних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, про кількість зареєстрованих у житлі, наявність пільг та розміри оплати. Про призначення субсидії заявнику видається повідомлення.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 6 міс.

Заяви для призначення субсидії на опалювальний період приймаються на протязі 2-х міс. з початку опалювального періоду.

У разі підвищення цін та тарифів субсидія призначається протягом 3-х міс. з часу підвищення тарифів.

Для призначення субсидії на новий термін після закінчення діючої субсидії необхідно знову звернутися за призначенням субсидії.

Субсидія на опалення природним газом призначається на опалювальний період.

У разі несплати обов’язкової частки платежу за поданням підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, субсидія припиняється. На новий термін субсидія призначається за умови надання квитанцій або довідок про оплату боргів.

Громадяни несуть відповідальність за надання невірної або неповної інформації: суми субсидій, виплачених надміру внаслідок надання свідомо недостовірних даних, громадянами повертаються, а дія субсидії припиняється.

При зміні тарифів розмір субсидії перераховується без звернення громадян.

Субсидії підлягають перерахунку, виходячи з фактичного споживання послуг, по закінченні дії субсидії.

Якщо особа вважає, що їй несправедливо не надана субсидія, або її розмір занижено, оскаржити рішення можна, звернувшись до:

а) керівника управління;

б) виконкому міської ради;

в) прокуратуру;

г) суд.

Як визначається розмір обов’язкового платежу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 встановлено, що за умови призначення житлової субсидії за користування житлом, його утримання, на оплату послуг водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, вивезення побутового сміття у межах норми володіння чи користування зазначеними послугами, з 01 серпня 2010р. громадяни, зареєстровані (прописані) у житловому приміщенні (будинку), сплачують 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за набуття у власність скрапленого газу, твердого палива — 15 відсотків їх річного сукупного доходу.

Якщо у складі зареєстрованих та таких, що проживають у житловому приміщенні (будинку), осіб є діти або інваліди першої чи другої групи і середньомісячний сукупний дохід на одного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) громадянина не перевищує прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць та якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни, розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування зазначеними послугами за умови призначення житлової субсидії становить 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за набуття у власність скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 10 відсотків річного сукупного доходу.

Розрахунок субсидій за встановленими відсотками сукупного доходу провадиться лише у разі звернення громадян за їх призначенням або у разі підтвердження громадянами права на отримання субсидії на новий термін.

Перерахунок субсидій у зв’язку зі зміною тарифів або у зв’язку з підвищенням пенсії (субсидії, призначені на рік) здійснюється без звернення громадян зі збереженням відсотку обов’язкового платежу.

Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та розмір субсидій визначаються окремо на кожний вид послуг пропорційно до його частки у загальній сумі вартості цих послуг. У випадках, коли протягом терміну призначення субсидії фактична плата за окремий вид послуг змінюється, перерахунок послуг у межах норм споживання здійснюється лише за цим окремим видом послуг.

З метою заохочення до економного використання води, газу, електроенергії, при наявності лічильників, передбачена знижка відсотка обов’язкового платежу при підтвердженні права на отримання субсидії на наступний термін на 2 відсотка, але не більше ніж на 10 відсотків за кожні 10 відсотків зменшення загальної суми фактично використаних послуг у попередньому періоді проти суми їх вартості за встановленими нормами споживання.

Документи, на підставі яких призначаються субсидії на житлово-комунальні послуги.

 • Довідки про доходи за попередніх 6 міс., окрім пенсій та допомог, які одержують у місцевому пенсійному фонді або в Управлінні праці та соціального захисту населення (заявник повинен повідомити особовий рахунок пенсійної справи та допомоги та назви допомоги).
 • Копія трудового договору, якщо заявник працює у суб’єкта підприємницької діяльності, та копію свідоцтва про реєстрацію підприємства, якщо на довідці відсутня печатка.
 • При наявності паю – довідка землевпорядника про розмір паю, копія сертифікату або свідоцтва на право власності, копія договору оренди (при здачі паю в оренду), довідка про доходи від оренди паю за попередній рік.
 • Довідка про вид та розмір земельної ділянки (при наявності земельних ділянок за межами територій, віднесених до місцевості проживання).

Для правильного заповнення декларації вам також необхідно мати:

 • Паспорти, свідоцтва про народження для неповнолітніх, які зареєстровані (прописані), ідентифікаційні коди (при звернені вперше).
 • Пенсійні посвідчення, трудові книжки для громадян, які не працюють або працюють у суб’єктів підприємницької діяльності, або знаходяться на обліку у центрі зайнятості.
 • Свідоцтво на право власності на житло, технічний паспорт та домова книга.

УПтаСЗН ЗАМОВЛЯЄ: Дані про фактичне споживання послуг, розмір оплати за послуги, склад сім’ї, інформацію про власність.

У разі неспівпадання даних у заяві та довідках, що надають житлово-комунальні підприємства за замовленням УПтаСЗН, призначити субсидію буде неможливо, тому рекомендується перевірити правильність даних, що використовують житлово-комунальні підприємства для нарахування оплати за послуги, та самостійно отримати довідки у випадках, коли змінився склад зареєстрованих у житловому приміщенні, пільги, площа житла, якщо на когось із зареєстрованих у житлі не нараховується оплата за послуги, змінився власник житла.

Доходи, які включаються до сукупного доходу

Порядок обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення субсидії наданий у “Методиці обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги” (надалі Методика), зареєстрованій в Міністерстві юстиції 07.02.2002 р. за №112/6400 зі змінами, зареєстрованими 08.08.2002 р. №637/6925.

До сукупного доходу сімей (одержувачів) згідно з п. 5 Методики включаються:

 • Нарахована заробітна плата, в тому числі за понадурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; надбавки і доплати всіх видів; премії, встановлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації. Премії і щорічні винагороди включаються до сукупного доходу на час їх нарахування, при цьому на рік ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років;
 • Інші грошові виплати, які мають системний характер (польове забезпечення, доплата за роз’їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);
 • Стипендії, пенсії, допомога (крім першої частини виплати одноразової допомоги при народженні дитини, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі громадських та благодійних);
 • Допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи на умовах кредитів;
 • Доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, в тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. Доходи осіб, які сплачують фіксований податок, визначаються на підставі прибуткового податку і розраховуються за шкалою ставок прогресивного оподаткування;
 • Усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншім особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів, при цьому розмір доходу визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, що передує зверненню за призначенням допомоги, з урахуванням коефіцієнту зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;
 • Матеріальне забезпечення відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття”;
 • Доходи від передачі квартири (будинку) в найм або в оренду (на підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);
 • Натуральна оплата праці;
 • Грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;
 • Суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків;
 • Заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;
 • Суми, які виплачувались за час вимушеного прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;
 • Одержані аліменти;
 • Фактичний заробіток осіб, які працюють у фізичних осіб. При цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;
 • Суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів їх виплати;
 • Доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;
 • Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • Інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.
 • До сукупного доходу включаються (згідно з п. 6 Методики) також виплати, передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:
 • Підвищення розміру оплати праці, стипендії та пенсій громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;
 • Оплата додаткової відпустки;
 • Різниця між заробітками у разі переведення на нижче оплачувану роботу;
 • Середня заробітна плата, що зберігається за працівником у разі звільнення його з роботи у зв’язку з відселенням;
 • Компенсація за час вимушеного простою;
 • Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства;
 • Щорічна допомога на оздоровлення.

До сукупного доходу не включаються (п. 8 Методики):

 • Сплачувані особою аліменти;
 • Перша частина одноразової допомоги при народженні дитини, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі громадських та благодійних, житлова субсидія, грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби.

У яких випадках питання призначення субсидії вирішує комісія.

У ряді випадків, коли субсидія на загальних підставах не може бути призначена, питання призначення субсидії вирішує комісія, склад якої затверджений рішенням виконкому.

Комісія розглядає наступні випадки:

 • Наявність серед зареєстрованих у житлі працездатних громадян працездатного віку, які протягом трьох міс. перед зверненням за субсидією не працювали, не навчалися на денних відділеннях учбових закладів І – ІV ступенів акредитації, не перебували на обліку у центрі зайнятості та не відносяться до пільгової категорії громадян, які мають право на субсидію.
 • Повторне надання довідок про доходи менші від неоподатковуваного мінімуму.
 • Особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), здають за договором в найм або оренду квартира (будинок).
 • Квартира (будинок) придбане менше року перед місяцем звернення за субсидією.
 • Наявність у власності (користуванні) власника житла та осіб, зареєстрованих у даному приміщенні, а також у членів їх сім’ї – чоловіків (дружин), неповнолітніх дітей – двох і більше житлових приміщень (будинків), сумарна площа яких перевищує норму володіння (користування), або у їх володінні є більше одного транспортного засобу, які підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції ( при цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш 15 років з дати випуску.
 • Наявність порушень у когось з зареєстрованих у житловому приміщенні Закону України “Про зайнятість населення”.
 • Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні, не є власником (співвласником) житла, відповідальним квартиронаймачем, членом житлово-будівельного кооперативу.

Комісія також вирішує питання призначення субсидії і на загальну площу житла.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
25 663 переглядів
21 комментариев
 1. Я винаймаю квартиру( є договір- оренди, в якому мені військова частина оплачує житло , так як я являюсь військовослужбовцем) , при цьому я сама оплачую комунальні послуги. Звернулась в соц. захист в моєму місці (де фактично проживаю) щодо отримання супсидій на послуги, де отримала відповідь що на даний момент немає ніякого закону щодо осіб з орендою житла.( зареєстрована в іншому населеному пункті). Підскажіть куди звернутись .

  • З 01.05.2015р. порядок надання субсидій буде змінено і субсидії зможуть отримувати особи, що орендують житло і сплачують за комунальні послуги.

 2. Якщо чоловік прописаний окремо, чи потрібно в декларації вказувати його доходи?

  • Потрібно вказувати всіх осіб, які фактично проживають.

   • якщо людина прописана але не проживає по місцю прописки чи потрібно внос ити в декларацію його доходи,

    • Якщо доведете факт відсутності, то можна не вносити.

 3. Свзєчасно коректуйте сайт. Не годуйте людей дезінформфцією.
  Подані Вами норми житлової площі устаріли.

 4. Доброго Дня.
  Чи можна включати для розрахунку субсидії Дружину та дитину, прописаних за іншою адресою(у батьків)
  Дякую.

 5. Добрий день,підскажіть чи можна виробити субсидію,якщо були зареєстровані машини на чоловіка 9,7,4,2роки тому,продані але по дорученню,чи рахуються вони власністю? А якщо їх зняти з обліку зараз чи вже це рахуваєтиься доходом.Дякую

 6. Я оримала у дарування 2/5 будинку у жовні 2015 року, підскажіть чи це є моїм доходом і чи я можу отримати житлову супсидію на газ та світло.

 7. добрий день, чи можна оформити субсидію на дім , якщо ми в ньому проживаємо, але будівництво ще не завершене, і відповідно немає свідоцтва на право власності

 8. чи можна оформити субсидію на дім , якщо ми в ньому проживаємо, але будівництво ще не завершене, і відповідно немає свідоцтва на право власності

 9. Доброго дня. Згідно розрахунку на субсидію :

  Соціальна норма на газ 650 м куб.
  Обов’язкова плата за газ -608 грн.
  Субсидія на газ -3200 грн.

  За жовтень спожито 420 м куб газу. Квитанції на оплату не надали. При звернені в газове господарство виписали ручно на «древньому» бланку сплатити обов’язковий платіж 608,00 грн.

  Управління соціального захисту в даному випадку теж стверджує про сплату обов’язкового платежу 608,00 грн.

  Я маю сплатити обов’язковий платіж в сумі 608,00 грн. чи розрахунок іде з урахуванням субсидії в межах норми : ??
  (200 м куб * 3,60 грн + 220 м куб * 7,18 грн ) = 2299,60 грн вартість спожитого газу мінус
  3200 грн субсидія = (-900,40)

  Тобто за жовтень м-ць я нічого не сплачую???

 10. Скажіть будь ласка Ми проживаємо в гуртожитку, який не приватизований, чи можна оформити субсидію??? Дякую

 11. Скажить, будь ласка, якщо земельний пай знаходиться в користуванни власника и е збитковий, як враховувати його при оформленни декларации на субсидию

 12. Підскажіть будь ласка , я прописалась в квартиру 2 лютого звернулась за оформленням субсидіі, а мені відмовили посилаючись на те ,що прописка має бути з 1 числа місяця і сказили звернутись в наступному місяці а в лютому мені субсидіі не положено. Чи правомірно мені відмовили?

 13. Доброї години дня. От я студент контрактної форми навчання. Напишіть будь ласка, куди мені звернутися щоб отримати субсидію і що для цього потрібно зробити.

 14. ми подали субсидію ще у травні потім у мене помер тато знову подавала заяву у червні . в липні засідала комісія .сьогодні вже вересень .я звернулась у департамент заяву ще недивились

 15. Пане президенте і верховна наша біда РАДА звертаюсь до Вас з таким питанням.Я інвалід з дитинства 3-Ї групи.На данний час з жінкою і дітьми я проживаю в селі на Стрийщині Львівської області.Прописанній я м.Чернігів у своєї дружини з тещою і трьома дітками.Одна вже правда самостійна ну а двоє 13 і 5 років відповідно.Прописанній там бо проходжу що року коміссію і виписуватись звидти я нехочу і неможу.Тому шо там є лікар який мене витягнув з того світу до якого я лягаю раз чи 2 на рік на обстеження.Цей будинок де я проживаю це приватна власність на данний час моєї матері на мені заповіт.Так ось 23.03. 2017р. до мене мають пріїхати щоб відключити від газопостачання.Тому що я неспроможний проплатити за газ навіть з моїми підзаробітками бо на песію я не проживу з дітьми і дружиною не по таким тарифам. А пільги я оформити неможу тому що не прописанний тут.Хіба я непроживаю в Украйні на батьківщині моя прописка Украйна я живу там де мені краще.І що мені робити брати камеру і сокиру і виложити весь цей цирк в інтернет.Чи брати дітей і дружину і їхати під верховну раду хай годують.Порадьте мені Будь Ласка

Comments are closed.