Позовна заява про розірвання договору банківського вкладу, повернення коштів за вкладом та стягнення неустойки

До Личаківського районного суду м. Львова

79017, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16

Позивач                Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

Відповідач:                 ВАТ Селянський Комерційний банк «Дністер»

79017, м.Львів, вул.Переяславська, 6а

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договору банківського вкладу, повернення коштів за вкладом та стягнення неустойки

01.01.2008 року між мною, Нечипоренко Никифором Калістратовичем та ВАТ Селянський Комерційний банк «Дністер» було укладено Договір банківського вкладу №012345 (копію додаю).

Відповідно до п.1.2. та 1.3. даного договору, Банк прийняв від мене на депозитний рахунок кошти в євро в сумі 3000,00 (три тисячі євро 00 цент) на період до 28.02.2009 р. , з виплатою 9,5% річних в кінці терміну (п.1.4. договору).

Даний договір укладений на умовах строковості, платності і повернення (п.1.1.)

У зв’язку із закінченням терміну дії даного договору, банк мав повернути мені суму вкладу та нараховані відсотки готівкою 02 березня 2009 р. (п.2.3., 2.4 та 3.3. договору). Та всупереч даним умовам договору, свої зобов’язання банк не виконав.

02.03.2009 року я звернувся до відділення банку з вимогою виплатити мені суму вкладу та нараховані відсотки. До цього моменту ніяких розрахунків між мною та банком не було, нараховані відсотки мені не виплачувалися. На мою вимогу працівник банку відповів, що сьогодні здійснити виплату банк не зможе через технічні неполадки комп’ютерної системи та запропонував прийти через день.

04.03.2009 року я повторно звернувся до установи банку з вимогою повернути вклад, однак мені було відмовлено на тій підставі, що в умовах економічної кризи банк призупиняє повернення вкладів. Я подав до банку письмову заяву для того, щоб мені надали письмову мотивовану відповідь. Після цього я ще неодноразово звертався до відділення банку, але ні вкладу, ні відсотків по вкладу мені повернуто не було.

З дня укладення договору – 01 січня 2008 року, до дня підготовки позовної заяви – 16 квітня 2009 року пройшов 441 день, за який мають бути нараховані і сплачені відсотки по вкладу.

Розмір нарахованих на вклад відсотків станом на 16.04.2009 року складає 350,16 євро (розрахунок додаю).

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до  ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України  Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, в даному випадку – ____ грн., а також 3% річних з простроченої суми, в даному випадку – _____ грн. (розрахунки додаються).

Декрет КМУ вiд 21.01.1993  № 7-93 «Про державне мито», ч.37 ст. 4. «Пільги щодо сплати державного мита» передбачає, що  від сплати державного мита звільняються  громадяни  –  за  позовами  про  відшкодування  збитків, завданих  неповерненням  у  терміни,  передбачені  договорами  … грошових …  внесків,  які  були залучені до  …банків…  Вважаю, що дана норма поширюється на мої позовні вимоги, і я маю право пільги по сплаті державного мита.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.526, 536, 625, 1058, 1060, 1061, 1064 ЦК України, ст.ст. 1,54 ЦПК України, ч.37 ст. 4. Декрету КМУ «Про державне мито», –

Прошу суд:

1. Зобов’язати ВАТ Селянський Комерційний банк «Дністер» повернути суму вкладу в розмірі 3000,00 євро.

2. Зобов’язати ВАТ Селянський Комерційний банк «Дністер» повернути суму нарахованих відсотків в розмірі 350,16 євро.

3. Стягнути з ВАТ Селянський Комерційний банк «Дністер» три відсотки річних за час прострочення в розмірі ______ грн. та інфляційні в розмірі _________ грн.

4.  Судові витрати покласти на ВАТ Селянський Комерційний банк «Дністер».

Додатки:

1. Копія Договору банківського вкладу №012345  від 01.01.2008 року.

2. Розрахунок позовних вимог.

3. Копія листа відповідачу про повернення вкладу.

4. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

16 квітня 2009 р.                                             Н.К.Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Власність »
3 105 переглядів